Vil du være med til at skabe en unik udskoling præget af variation, autenticitet og høj elevinvolvering? Kan du samle og lede stærke medarbejdere? Så er du - måske - vores nye udskolingsleder.

Job Description

Title: Vil du være med til at skabe en unik udskoling præget af variation, autenticitet og høj elevinvolvering? Kan du samle og lede stærke medarbejdere? Så er du - måske - vores nye udskolingsleder.

Company Name: Rudersdal Kommune

Om jobbet

På Ravnholm Skole er vi i gang med at sammenlægge vores to matrikler til én samlet - fantastisk - skole, som vi drømmer om, at vores elever skal have lyst til at komme i, selv hvis de kunne lade være. En skole, hvor vi giver vores elever mod på livet og lyst til at lære mere, og som vi er stolte af, og selv gerne vil komme i hver dag. Sammenlægningsprocessen er både omfattende og krævende, og også givende og meningsfuld, fordi vi sammen med alle vores dygtige undervisere, pædagoger og elever er i gang med at skabe den skole, som rent faktisk realiserer vores ambitiøse mål.

Din profil

Lige nu søger vi en dygtig pædagogisk afdelingsleder, der skal lede og samle vores medarbejdere fra begge udskolinger - og vores ældste elever - i et helt nyt læringsmiljø, som står færdigt i 2022. Her samler vi vores to udskolinger på matriklen i Nærum i nye fysiske læringsmiljøer, der er tonet af stærke faglige områder, hvor fagenes principper og metoder er synlige, og hvor de en­kelte fags behov er understøttet samtidig med, at fagenes fællesheder er tydelige i og omkring indretningen.

Vi i gang med at drøfte og formulere dén praksis, som vores nye læringsmiljø både fordrer, og giver mulighed for, og vi søger derfor dig, der kan lede dette arbejde, og understøtte vores medarbejdere og elever i en ny måde at samarbejde omkring læring på.

Igennem nærvær, relationskompetence og læringsledelse skal du samle og styrke vores udskoling, så vores elever over de kommende år helt konkret oplever en udskoling kendetegnet ved gode relationer og høj trivsel for alle, mere engagerende og involverende undervisning, mere inspirerende læringsmiljøer og stærkere fagmiljøer. En udskoling præget af variation, autentisitet og involvering, hvor underviserne lærer med og af hinanden, og sammen undersøger deres betydning for elevernes læring i en systematisk praksis.

Hvis du begynder at tænke: ”Det her job - det er lige mig…” så skal du vide, at ét af succeskriterierne i jobbet er, at du som leder er rollemodel for den praksis, som medarbejderne og eleverne skal have. Det betyder, at du skal kunne lede både i og fra praksis bl.a. ved at være tæt på undervisningen, og på medarbejdernes samarbejde i deres professionelle lærende fællesskaber samt kompetenceudviklingen.

Udover ovenstående, skal du også kunne sige ja til, at du

  • hviler i lederrollen, har selvindsigt og er nysgerrig på andre mennesker
  • ser ressourcen i dine medmennesker, og har høje forventninger til din omverden
  • er tillidsskabende, anerkendende og ærlig, og skaber et positivt arbejdsmiljø
  • er åben og tilgængelig, har humor og et positivt livssyn
  • arbejder systematisk og struktureret, og følger opgaver til dørs
  • er selvstændig, og bevarer et klart hoved, og et lunt hjerte under pres
  • har pædagogisk baggrund, og erfaring med pædagogisk ledelse

Derfor skal du vælge os

Vores ledelsesteam er kendetegnet ved, at vi alle tror vi på, at vi bedst kan lykkes, når vi selv er en del af lærende fællesskab, hvor vi sammen opbygger viden, sammen arbejder elevcentreret, sammen tilrettelægger systematiske indsatser og sammen kortlægger effekt. Vores opgavefordeling sker derfor ud fra kompetencer og interesser, og vi er alle indstillede på, at opgaver kan skifte hænder i løbet af et skoleår, fordi vi som ledelse vil være eksemplariske rollemodeller, og gerne står på tæer sammen med vores medarbejdere.

Ledelsesteamet består af en skoleleder for begge matrikler, en souschef og pædagogisk leder for indskoling/mellemtrin og SFO/SFK på matriklen Nærum, en souschef og pædagogisk leder af indskoling/mellemtrin og SFO/SFK på matriklen Vangebo samt en pædagogisk leder for udskoling på begge matrikler (som p.t. er vakant).

Ved ansættelsen bliver du en del af Rudersdals skoleledelsesgruppe, hvor vi samarbejder om at skabe landets bedste skoler. Vi videndeler og samarbejder på tværs af matrikler, og alle skoleledelser indgår i tværgående opgaver omkring vores fælles skolevæsen, hvor professionel videndeling og kompetenceudvikling er en naturlig del af vores arbejde.

Hvis du vil lede vores nye samlede udskoling, og løfte et positivt medansvar for at udvikle Ravnholm Skoles tilgang til fremtidens læring, så kontakt skoleleder Kristine Juel Sklander på mobil 72 68 48 61 for en uforpligtende snak om jobbet samt en rundvisning på skolen.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse og løn sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat per 1. august 2021

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.

Samtaler: Ansøgningsfristen er den 18. juni 2021, og samtaler afholdes den 22. juni og 28. juni 2021.

Similar Jobs

More Jobs

Sanatation supervisor

View

Distriktsskoleleder til Særslev-Hårslev-Skolen

View

Visionær skoleleder til Ramløse Skole

View

Genopslag - Viby Skole søger ny viceskoleleder

View

Souschef der vil være med til at forme Fremtidens Skole

View

Institutchef til Institut for Didaktik og digitalisering

View

Skoleleder til Nordregårdsskolen

View

Skelgårdsskolen søger viceskoleleder

View

Viceskoleleder til Farsø Skole

View

Souschef til Ålholm Skole

View

Skoleleder til Vedsted Friskole

View

Skoleleder til Harte skole – en traditionsrig landsbyskole for 0-6 klasse - Genopslag

View

Musik- og kulturskoleleder søges til kulturambitiøs kommune

View

Institutleder til Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

View

Friskoleleder

View

Friskoleleder

View

Friskoleleder

View

Viceskoleleder med ansvar for afdeling Lindholm til specialskolen Rævebakkeskolen

View

Strategisk skoleleder til Strandvejsskolen

View

Uddannelseskonsulent til sundhedsområdet i Høje-Taastrup Kommune

View

FGU Kolding & Vejen søger dygtig og visionær skoleleder til Vejen-afdelingen

View

Ambitiøs og fagligt stærk viceskoleleder til Peter Willemoesskolen

View

Skoleleder til Husby Danske Skole

View

Uddannelsesleder til Fysioterapeutuddannelsen

View

Uddannelsesleder til personaleledelse, uddannelsesdrift og -udvikling

View

Gislinge Skole søger pædagogisk leder

View

KBH SYD søger en uddannelseschef

View

Studieleder for de rytmiske uddannelser i Aarhus

View

Afdelingsleder til udskolingen på Kirkebjerg Skole

View

Afdelingsleder til Sigrid Undset Skolen

View

Landsbyordningsleder til Holeby Landsbyordning

View

Landsbyordningsleder til driftigt lokalsamfund

View

Skoleleder til Kirke Helsinge skole og børnehus

View

Skoleleder til Sct. Hans Skole - en attraktiv skole i Odense C

View

Servicetekniker til storkøkken service

View

Pædagoguddannelsen i Aarhus søger pædagogisk administrativ leder (VIA University College)

View

Uddannelsesleder HF - Campus Vejle

View

Udddannelsesledere

View

Skoleleder til Hvinningdalskolen, Silkeborg

View

Udddannelsesledere

View

Popular Job Categories