Vil du skabe specialundervisning i særklasse? Vi søger lærere til specialundervisning på Campus+.

Job Description

Title: Vil du skabe specialundervisning i særklasse? Vi søger lærere til specialundervisning på Campus+.

Company Name: Campusskolen

Vil du være en del af et superkompetent lærerteam, der samarbejder om at sætte den gode stemning i klasselokalet? Tænker du didaktik på nye måder og brænder du for at arbejde som kontaktlærer for 5-6 elever? Så skal du læse med her, for vi søger engagerede lærere til specialundervisningen på Campus+, der kan dække 2 eller flere af linjefagene; dansk, historie, kristendom, matematik, idræt, samfundsfag, geografi, fysik, kemi og biologi. Måske kan du noget helt særligt i det praktisk/musiske område, som vores elever kan få glæde af i et valgfag?

Hvad indeholder jobbet?
Som lærer i Campus+ tilrettelægger du undervisningen specifikt til dine elever og gør fagene så tilgængelige for eleverne så muligt. Vores mål er i sidste ende, at alle elever går til de afsluttende prøver med faglig selvtillid og stolthed over egen progression.
Det opnår du som kontaktlærer ved:

  • At have fokus på fremmøde og deltagelse og holde en kontinuerlig kontakt med eleverne og deres forældre.
  • At tænke læring på nye måder og i fællesskab med eleverne omsætte, hvilke faglige mål undervisningen rammer ned i.
  • At skabe et roligt miljø omkring elevernes skolegang og tage ansvar for deres sociale trivsel.
Hverdagen i Campus+ er præget af en høj grad af indflydelse på eget arbejde. Det er et meningsfyldt arbejde, hvor du i form af egen indsats, får mulighed for at se, hvordan eleverne lykkes. I teamet arbejder I nært og professionelt ved at give sparring på hinandens praksis. Og i teamet tror vi på, at det er i det tætte samarbejde, at vi får skabt de bedste resultater, for og med eleverne.

Hvad ønsker vi af dig?
  • Du er læreruddannet og har gerne erfaring med specialundervisning og elever med forskellige vanskeligheder. Dette kan eksempelvis være erfaring med, hvordan kognitive udfordringer tilgodeses i specialundervisningen.
  • Du har et moderne syn på læring og har måske erfaring med Low Arusal.
  • Du har fokus på alle samarbejdsflader rundt om eleven og du tør tage ansvaret i relationen til elever og forældre.
  • Du hviler i dig selv og er observant på, hvad der sker i klasserummet.
  • Du har erfaring med aktiviteter uden for klasserummet og ser både pædagogisk, relationel og faglig gevinst ved at tage på ture eller foretage undervisningen udendørs.
  • Du er fortrolig med dokumentation som en integreret del af din praksis, da vi arbejder databaseret med de aktiviteter som sættes i gang med eleverne.
Praktisk
Ansættelsesstedet er på Campusskolen, Ahorn Allé 48, 4100 Ringsted. Løn efter gældende overenskomst.
Spørgsmål vedr. stillingerne kan rettes til afdelingsleder Signe Klausen på telefon 60 89 66 54, e-mail: [email protected]
Frist
Ansøgningsfrist er d. 1. oktober kl. 12.
1. Samtale afvikles i uge 40 og 2. samtale afvikles i uge 41. For de kandidater, der går videre til 2. samtale vil der blive gennemført en test med henblik på at afdække en kompetenceprofil.
Stillingerne ønskes besat snarest muligt og senest d. 1. december 2021.
Campusskolen er Ringsted kommunes overbygnings- og udskolingsskole. Campusskolen er en distriktsskole for udskolingselever fra 7.-10. årgang i Ringsted Syd. Vi har 7-9 spor på 7.-9. årgang, kommunens 10. klassecenter samt en specialiseret indsats. Læs mere på https://campusskolen.aula.dk/
Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

Similar Jobs

More Jobs

Lærer til specialklasse i Heltidsundervisningen i Albertslund Ungecenter

View

Herstedøster Skole søger en uddannet dansklærer til et barselsvikariat i indskolingen

View

Vi søger flere dygtige lærere til Campus+

View

2 pædagogiske medarbejdere ti Lyreskovskolen

View

2 lærere til faste stillinger i Lyreskovskolens grundskole

View

Østervangskolen i Hadsten søger lærer til indskolingen

View

Lærer til Hindsholms børn og unge

View

Inklusionsvejleder

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Lundehusskolen søger to uddannede lærere til Specialklasserækken

View

Ambitiøs lærer til Vibenshus Skole

View

Lærer til Sennels Skole

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Barselsvikar (lærer) til vores 10. klassescenter

View

Mon du er vores nye børnehaveklasseleder ?

View

Nordenskov-Næsbjerg Skole mangler en lærer til vores mellemtrin i Næsbjerg fra 01.01.2022– Kunne det være dig?

View

Rotationsvikar til Skolecenter Jetsmark

View

Ordblindelærer og lærer/pædagog til Ådalens Skole

View

Egebakkeskolen søger en lærer pr. 1. januar 2022 til en fast stilling

View

Lærer til barselsvikariat ved AKT - Holstebro Ungdomsskole

View

Lærer til Trekløverskolen

View

Ambitiøs og dygtig lærer til Heibergskolen

View

Matematiklærer til Jeksendalskolens mellemtrin og udskoling

View

Dygtig lærer til Sortebakkeskolens specialklasse-afdeling

View

Lærer søges til Gråsten Skole

View

Vi søger to barselsvikarer til Dronninglund Efterskole

View

Idræts- og inklusionslærer til Hillerød Vest Skolens afdeling Ålholm

View

Matematiklærer til indskolingen

View

Matematik- og NT-lærer til indskolingen

View

1 lærer pr. 1. januar 2022

View

Ådalens Skole søger en lærer til håndværk og design, engelsk og N/T

View

Dansklærer til 3. årgang på Brønshøj Skole

View

Skolelærer søges til at fejre fagligheden i matematik, tysk eller idræt på skole med mange muligheder

View

To lærere søges til Marstal Skole

View

Udskolingslærer til Slangerup Skole (genopslag)

View

Passioneret, engageret og energisk lærer søges til fast stilling på Højelse Skole med hovedvægt af timer i skolens PLC.

View

Kasperskolen søger en engageret lærer til indskolingen

View

Skjoldhøjskolen søger en lærer og en pædagog til nyopstartet specialklasse

View

2 lærere 37 timer pr. 1. januar 2021 - Harløse Skole

View

Uddannede matematik- og historielærere med høj faglighed, kraft og engagement til Højdevangens Skole

View

Popular Job Categories