Vi søger 2 lærere til dejlige Dianalund fra 1. oktober 2021

Job Description

Title: Vi søger 2 lærere til dejlige Dianalund fra 1. oktober 2021

Company Name: Sorø Kommune

Holbergskolen i Dianalund ligger 15 minutter fra Sorø i et naturskønt område, tæt ved skov og mose. Vi er 500 elever og 160 børn i SFO’en og juniorklubben, og ca. 60 ansatte, heraf 40 lærere. Vi er en udviklingsorienteret 2-3 sporet faseopdelt folkeskole med gode pædagogiske og fysiske rammer. Vi skal bruge 2 lærere, der kan undervise i udskolingen i et eller flere af følgende fag: Matematik, engelsk, tysk og historie.

Vi stiler mod at være én af Vestsjællands bedste skoler. Dette kommer blandt meget andet til udtryk i en ambitiøs faglig indsats.  Vi arbejder omkring elevcentreret læring, hvilket bl.a. betyder, at du/I vil få observeret din undervisning, få faglig feedback og selv skulle præge vores pædagogiske og didaktiske tilgang, således at elevernes læring bliver et fælles ansvar. Der er rig muliglighed for selv at præge skolen og komme med input og ideer til, hvordan vi bedst muligt udvikler vores skole. Hvis man har en god ide, der er realiserbar, ja så gør vi det!

De pædagogiske pejlemærker (https://inklusion.soroe.dk/media/1323577/Folder_web.pdf) udgør det fælles sprog og den fælles forståelse for vores samarbejde med børn, unge og familier. Forskningen viser, at et fælles værdigrundlag er essentielt for udviklingen af et positivt lærings‐ og udviklingsmiljø for alle børn. Med de pædagogiske pejlemærker afstikker vi en fælles kurs - med blik for ikke at skabe ensretning.

Derudover har vi et meget nært og tæt kollegialt samarbejde.  Du skal derfor være ambitiøs, insisterende og struktureret – ligesom du skal have positive og realistiske forventninger til eleverne. Du skal være insisterende i forhold til at få eleverne til at bruge deres potentiale fuldt ud – og til at ville det gode samarbejde med både kollegaer, ledelse og forældrene.

Vi lægger vægt på trivsel, teamsamarbejde og skoleudvikling. Vi har brug for lærere, der har fagligheden i orden, kan lede børn/unge og voksne, og er i stand til at udvikle relationer. Du må meget gerne være en eminent klasserumsleder, der kan sparre med dine kollegaer, samt kunne motivere og trænge igennem til nogle af vores elever, der ikke altid er selvinitierende. 

Vi regner med, at du har et positivt og humørfyldt livssyn, ser en stor styrke i et tæt teamsamarbejde, trives i et miljø med masser af udviklingsmuligheder – og glæder dig til at præge den fortsatte udvikling på Holbergskolen.

Du/I skal kunne:

 • Starte pr. 1. oktober eller snarest derefter. I den ene stilling skal man være mentorlærer (klasselærer).
 • Da der er tale om 2 stillinger vil de kunne kombineres på forskellig måde med nogle af følgende fag/elementer: Matematik 7. klassetrin, historie 7. klassetrin, engelsk og tysk på 7. – 8. klassetrin. Til den ene eller begge stillinger vil der ligeledes være tale om to-lærer og/eller støtte lektioner.
 • Kunne se potentialet i dine elever og få det bedste frem i dem.
 • Have en smittende personlighed, der skaber glæde. At du kan få det bedste frem i eleverne – har relationskompetence.
 • Være en del af en rollemodel i en ”Vi-organisation”. Du har en rolig, tillidsvækkende tilgang til samarbejdet med kollegaer, elever og forældre.
 • Holde den faglige fane højt og insistere på en kompetent og engageret indsats.

Vi tilbyder:
 • En skole med engagerede og fagligt kompetente lærere, pædagoger og ledere, der er optaget af at gøre en forskel for eleverne.
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi har en positiv og anerkendende tilgang til hinanden og de opgaver, vi skal løse. Vi har fuld flextid, hvilket konkret betyder, at du fx kan forberede dig hjemme, hvis ikke der er fælles forpligtigelser på skolen.
 • Vi har et lavt sygefravær og en fremragende APV, da vi har en dejlig skole.
 • Et godt samarbejde lærere, pædagoger, ledelse og forældre imellem.
 • Et ligeværdigt team af kollegaer, der kan lide at være sammen. Vi samarbejder og arbejder teamorganiseret med fokus på god opgaveløsning og sparring.
 • Gratis frugtordning, te og kaffe.
 • Eget kontormiljø med alt i IT (Chromebook og docking station til ekstern skærm/tastatur/mus).
 • +1 løntrin for arbejdet med Stærke Børnefællesskaber.
 • +1 løntrin mere end den centrale overenskomst tilsiger for ny- og nyere uddannede lærere.
 • Mellem 23 og 25 ugentlige undervisningslektioner afhængigt af øvrige opgaver, såsom klasselæreropgave og hvor erfaren du er.
 • Vestsjællands bedste kollegaer og elever.

Det skal være sjovt at gå i skole for både børn og voksne, synes vi på Holbergskolen!

Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 5787 6162 el. mobilnr. 2498 6122 hos skoleleder Jakob Storm.

Se også www.holberg-skolen.aula.dk, eller kontakt os via e-mail: [email protected]

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst (ny løn).

Ansøgningsfristen er fredag d. 8. oktober 2021, og der afholdes samtaler løbende eller senest i uge 43. Der vil blive taget reference fra tidligere arbejdsgiver efter aftale.
 
Vi glæder os til at læse din ansøgning.
 
I Børn og Familier arbejder vi med Stærke Børnefællesskaber, baseret på vores 10 pædagogiske pejlemærker, fælles læringssyn og stærke overgange.

I Sorø Kommune ser vi mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, race, religion og etnisk tilhørsforhold. Værdigrundlaget i Sorø Kommune er: troværdighed, engagement og arbejdsglæde, dialog, åbenhed og anerkendelse.

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Kommunen har godt 30.000 indbyggere og er beliggende midt på Sjælland i et naturskønt område med søer og skove. Sorø Kommune har ca. 2.500 medarbejdere.

Similar Jobs

More Jobs

Lærer til specialklasse i Heltidsundervisningen i Albertslund Ungecenter

View

Herstedøster Skole søger en uddannet dansklærer til et barselsvikariat i indskolingen

View

Vi søger flere dygtige lærere til Campus+

View

2 pædagogiske medarbejdere ti Lyreskovskolen

View

2 lærere til faste stillinger i Lyreskovskolens grundskole

View

Østervangskolen i Hadsten søger lærer til indskolingen

View

Lærer til Hindsholms børn og unge

View

Inklusionsvejleder

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Lundehusskolen søger to uddannede lærere til Specialklasserækken

View

Ambitiøs lærer til Vibenshus Skole

View

Lærer til Sennels Skole

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Barselsvikar (lærer) til vores 10. klassescenter

View

Mon du er vores nye børnehaveklasseleder ?

View

Nordenskov-Næsbjerg Skole mangler en lærer til vores mellemtrin i Næsbjerg fra 01.01.2022– Kunne det være dig?

View

Rotationsvikar til Skolecenter Jetsmark

View

Ordblindelærer og lærer/pædagog til Ådalens Skole

View

Egebakkeskolen søger en lærer pr. 1. januar 2022 til en fast stilling

View

Lærer til barselsvikariat ved AKT - Holstebro Ungdomsskole

View

Lærer til Trekløverskolen

View

Ambitiøs og dygtig lærer til Heibergskolen

View

Matematiklærer til Jeksendalskolens mellemtrin og udskoling

View

Dygtig lærer til Sortebakkeskolens specialklasse-afdeling

View

Lærer søges til Gråsten Skole

View

Vi søger to barselsvikarer til Dronninglund Efterskole

View

Idræts- og inklusionslærer til Hillerød Vest Skolens afdeling Ålholm

View

Matematiklærer til indskolingen

View

Matematik- og NT-lærer til indskolingen

View

1 lærer pr. 1. januar 2022

View

Ådalens Skole søger en lærer til håndværk og design, engelsk og N/T

View

Dansklærer til 3. årgang på Brønshøj Skole

View

Skolelærer søges til at fejre fagligheden i matematik, tysk eller idræt på skole med mange muligheder

View

To lærere søges til Marstal Skole

View

Udskolingslærer til Slangerup Skole (genopslag)

View

Passioneret, engageret og energisk lærer søges til fast stilling på Højelse Skole med hovedvægt af timer i skolens PLC.

View

Kasperskolen søger en engageret lærer til indskolingen

View

Skjoldhøjskolen søger en lærer og en pædagog til nyopstartet specialklasse

View

2 lærere 37 timer pr. 1. januar 2021 - Harløse Skole

View

Uddannede matematik- og historielærere med høj faglighed, kraft og engagement til Højdevangens Skole

View

Popular Job Categories