Underviser til Ungdomsdagskolen - Stevns Ungdomsskoles heltidsundervisning

Job Description

Title: Underviser til Ungdomsdagskolen - Stevns Ungdomsskoles heltidsundervisning

Company Name: Stevns Kommune

Ungdomsdagskolen er for elever i udskolingen med faglige, personlige, sociale eller indlæringsmæssige problematikker, der ikke kan trives og/eller ikke får et rimeligt udbytte af undervisningen i folkeskolen eller tilsvarende skoleformer.

En af skolens mangeårige dygtige lærere har valgt at gå på pension med udgangen af dette år. Vi har fokus på dansk, matematik og engelsk, og søger derfor en lærer, der har erfaring med og mod på at føre til afgangsprøve i minimum ét af de tre fag.

Start 1. november eller senere.

Ungdomsdagskolen er beliggende i Rødvig på Stevns. Vi har plads til 24 elever og er 7 ansatte (lærere, pædagoger og daglig ledelse). En lille skole – hvor du som medarbejder har stor indflydelse på skolens dagligdag, rammer og indhold. Vi arbejder tæt sammen med den øvrige ungdomsskoles afdelinger, og kan derfor trække på dygtige, positive og robuste medarbejdere - lokaliteter, grej og materiel herfra. Det giver os ekstraordinært gode muligheder for at tilrettelægge og gennemføre vores undervisning på en anderledes måde, når vi kan inddrage, MTB, Crossmaskiner, eSport-set up, RIB-både, kanoer, kajakker, friluftsgrej, klub-faciliteter mm.
 
Vores opgaver er; at eleverne udvikler sig fagligt henimod at bestå FA9 i dansk, matematik og engelsk, og samtidig får muligheden for at blive rustet personligt, socialt og praksisfagligt til at komme videre på en ungdomsuddannelse eller i job. Kunne klare sig selv i tilværelsen – derved skabe et bedre udgangspunkt for at få et grundlag for et godt voksenliv.  
Arbejdsdagen er præget af hjertevarme og humor. En af skolens hjørnesten er; at det skal være sjovt og udbytterigt at gå på arbejde som voksen og i skole som elev. Det er det ikke altid! Men teamets robusthed og positive livssyn – humoren og opbakningen sikrer at minusdagene som oftest veksles til gode skole- og arbejdsdage.
 
Stillingens primære opgave er undervisning og understøttende undervisning på motiverende måder.
Du får det faglige ansvar for et eller to fag. I øvrige lektioner er du understøttende. Der er er som minimum 2 medarbejdere i en gruppe.
 
Du skal som person være:

 • glad, åben og imødekommende
 • holdspiller
 • god til at skabe relationer
 • robust
 • velformuleret på skrift og i tale
 • fleksibel af natur 
Du skal have erfaring med:
 • at arbejde med udsatte og udfordrede unge
 • relationer og -dannelse, der er skolens hjørnestene
 • lejrture og ekskursioner
 • mødeaktivitet intern- ekstern
 • supervision
 • skriftlig dokumentation: statusrapportskrivning, handleplaner mv.
 • tæt og gensidigt forpligtende forældresamarbejde 
 Til gengæld kan vi tilbyde:
 • høj grad af medindflydelse og -ansvar
 • et stærkt ungdomsskoleteam hvor ”Det at kunne” (faglighed) og ”Det at ville” (imødekommenhed) er afgørende for den gode arbejdsdag og resultater – hver dag
 • en arbejdsplads, hvor kun fantasien sætter grænser for udvikling
 • et lærerteam der ”vil” de unge
 • en ressourcestærk skole med gode og vidde rammer - derfor mange muligheder for at udvikle og præge både skoleformen og den enkelte elev 
Løn og ansættelsesvilkår.
Ansættelse sker i henhold til overenskomst for lærere m.fl. i ungdomsskolen. Lønindplacering sker efter aftale mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Ansøgere, der indstilles til ansættelse, skal være indforståede med, at der indhentes straffe- og børneattest.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen
 
I Stevns Kommune er arbejdstiden røgfri fra den 1. april 2021.

Ansøgningsfrist senest fredag den 24. september 2021. Stillingen søges elektronisk nedenfor.
 
Samtaler finder sted tirsdag den 28. september 2021. 

Ønsker du at vide mere om stillingen?
Kontakt daglig leder Charlotte Olsen Mobil: 51 16 81 67


 

Similar Jobs

More Jobs

Lærer til specialklasse i Heltidsundervisningen i Albertslund Ungecenter

View

Herstedøster Skole søger en uddannet dansklærer til et barselsvikariat i indskolingen

View

Vi søger flere dygtige lærere til Campus+

View

2 pædagogiske medarbejdere ti Lyreskovskolen

View

2 lærere til faste stillinger i Lyreskovskolens grundskole

View

Østervangskolen i Hadsten søger lærer til indskolingen

View

Lærer til Hindsholms børn og unge

View

Inklusionsvejleder

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Lundehusskolen søger to uddannede lærere til Specialklasserækken

View

Ambitiøs lærer til Vibenshus Skole

View

Lærer til Sennels Skole

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Barselsvikar (lærer) til vores 10. klassescenter

View

Mon du er vores nye børnehaveklasseleder ?

View

Nordenskov-Næsbjerg Skole mangler en lærer til vores mellemtrin i Næsbjerg fra 01.01.2022– Kunne det være dig?

View

Rotationsvikar til Skolecenter Jetsmark

View

Ordblindelærer og lærer/pædagog til Ådalens Skole

View

Egebakkeskolen søger en lærer pr. 1. januar 2022 til en fast stilling

View

Lærer til barselsvikariat ved AKT - Holstebro Ungdomsskole

View

Lærer til Trekløverskolen

View

Ambitiøs og dygtig lærer til Heibergskolen

View

Matematiklærer til Jeksendalskolens mellemtrin og udskoling

View

Dygtig lærer til Sortebakkeskolens specialklasse-afdeling

View

Lærer søges til Gråsten Skole

View

Vi søger to barselsvikarer til Dronninglund Efterskole

View

Idræts- og inklusionslærer til Hillerød Vest Skolens afdeling Ålholm

View

Matematiklærer til indskolingen

View

Matematik- og NT-lærer til indskolingen

View

1 lærer pr. 1. januar 2022

View

Ådalens Skole søger en lærer til håndværk og design, engelsk og N/T

View

Dansklærer til 3. årgang på Brønshøj Skole

View

Skolelærer søges til at fejre fagligheden i matematik, tysk eller idræt på skole med mange muligheder

View

To lærere søges til Marstal Skole

View

Udskolingslærer til Slangerup Skole (genopslag)

View

Passioneret, engageret og energisk lærer søges til fast stilling på Højelse Skole med hovedvægt af timer i skolens PLC.

View

Kasperskolen søger en engageret lærer til indskolingen

View

Skjoldhøjskolen søger en lærer og en pædagog til nyopstartet specialklasse

View

2 lærere 37 timer pr. 1. januar 2021 - Harløse Skole

View

Uddannede matematik- og historielærere med høj faglighed, kraft og engagement til Højdevangens Skole

View

Popular Job Categories