Uklassificeret reservelægestilling med spændende og afvekslende funktioner

Job Description

Title: Uklassificeret reservelægestilling med spændende og afvekslende funktioner

Company Name: Region Midtjylland

Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg har en ledig uklassificeret reservelægestilling på 37 timer ugentligt til besættelse 1. februar 2022 eller efter aftale. Stillingen er tidsbegrænset til et års ansættelse.

Om stillingen
Opgaver i jobbet omfatter arbejde i hospitalets skadestue i samarbejde med læger fra hospitalets akutafdeling og det ortopædkirurgiske vagthold.
Der er desuden funktion i afdelingens skadeklinik med opfølgende kontroller og behandling af patienter fra skadestuen mv.
I ansættelsen vil der være mulighed for deltagelse i operationer og stuegang.

Vagtforhold
Stillingerne er uden vagt om natten.

Om afdelingen
Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg har akut optag fra Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner med i alt ca. 225.000 indbyggere. Afdelingens sengeafsnit har plads til i alt 27 indlagte patienter, derudover har afdelingen en klinik med ca. 25.000 ambulante besøg årligt. Afdelingen behandler patienter med et bredt spektrum af ortopædkirurgiske lidelser. Der er en høj og stigende aktivitet indenfor både den akutte og den elektive ortopædkirurgi.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Steen Olesen på tlf. 7844 6501.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen indeholdende dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. skal være os i hænde senest 23. januar 2022
Samtaler forventes at finde sted torsdag 27. januar 2022Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Similar Jobs

More Jobs

Reservelæge (uklassificeret) til Neurologisk Afdeling, SUH Roskilde

View

Tandlæge søges til velrenommeret praksis i fremdrift

View

Stilling som afdelingslæge ved Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital

View

Introduktionslæge søges til klinisk onkologi med primær funktion på Klinisk Onkologisk Afdeling, Roskilde.

View

Afdelingslæge til traumesektionen, ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital

View

GENOPSLAG Fødevare Sjælland/Fyn søger dyrlæge eller akademiker med anden fødevarefaglig relevant uddannelse til fast stilling som tilsynsførende. Arbejdsområdet er primært på Fyn.

View

Specialtandlæge i ortodonti til Børne- og Ungdomstandplejen i Københavns Kommune

View

Reservelæge, Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

View

Tandlæge

View

Afdelingslæge til Hjertesygdomme HEV, Gødstrup

View

Læge til introduktionsstilling i samfundsmedicin til Landslægen på Færøerne

View

Lyder ’stuegangsfællesskab’, ’karriereplan’ og ’fremtidens neurologiske patientforløb’ som noget for dig?

View

Reservelægestilling mhp. HU-kvalifikation på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet – Glostrup

View

Afdelingslæge til Afdeling for Bedøvelse og Intensivbehandling, Rigshospitalet

View

Tandlæge - Tandplejen Aarhus

View

Afdelingslæge i geriatri til Klinik for Ældresygdomme, Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt

View

Introduktionsreservelæge, Operation og Intensiv

View

Et-årig stilling som afdelingslæge ved Intensiv, Aarhus Universitetshospital

View

Afdelingslæge til NSR Anæstesiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus

View

Introduktionslæge, Radiologisk Sektion, Hvidovre Hospital

View

Introduktionsstilling i anæstesiologi på Hvidovre Hospital

View

Afdelingslæge, Børne- og Ungeafdelingen, Holbæk Sygehus

View

Introduktionsstilling i Intern Medicin og Reumatologi, Hjørring

View

Overlæge/Afdelingslæge til Psykoterapeutisk Klinik CFF4 - Frederiksberg

View

Introduktionsstilling i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin ved Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg

View

Introduktionsreservelæge, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Randers.

View

Afdelingslæge inden for pædiatrisk gastroenterologi og overvægt søges til Nordsjællands hospital

View

Afdelingslæge søges til Afdeling for Karkirurgi, Rigshospitalet

View

Reservelæge til introduktionsstilling i pædiatri, Børne- og Ungeafdelingen, Holbæk Sygehus

View

Er du klar til drømmejobbet? Vi søger læger i Psykiatrien Syd

View

Introlæge ved Nyremedicinsk Afdeling Y, OUH

View

Afdelingslæge / overlæge til Medicinsk afdeling, Klinik Medicin og Akut, Aalborg Universitetshospital, Thisted

View

Introduktionsreservelæge til Afdeling for Klinisk Patologi

View

Overlæge i arbejdsmedicin til Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

View

Allmennlege / vikar, Råde / Oslo, Norge

View

Legevikar til Stovner i Oslo, Norge

View

Vikarlege i Nord-Norge

View

Speciallæge i radiologi til Røntgenafdelingen, Vejle-Middelfart Sygehus

View

Reservelæge til Introduktionsstilling, Dermato-Venerologisk afd. D, Bispebjerg Hospital, start 01.05.22

View

Psykiater til Kriminalforsorgen Syddanmarks Sundhedsenhed - Sdr. Omme Fængsel

View

Popular Job Categories