Udviklingskonsulent med erfaring indenfor grøn omstilling og digital transformation søges til Act2learn, Erhverv

Job Description

Title: Udviklingskonsulent med erfaring indenfor grøn omstilling og digital transformation søges til Act2learn, Erhverv

Company Name: University College Nordjylland - Teknologi og Business - Sofiendalsvej

Brænder du for at hjælpe virksomheder på deres rejse mod at udvikle kompetencer indenfor grøn omstilling og digital transformation og trives du samtidig i rollen som underviser, så er det dig vi søger!


Dit arbejdsfelt

Som udviklingskonsulent ved UCN act2learn Erhverv, skal du varetage undervisning, indgå i forsknings- og udviklingsopgaver, udviklingsforløb og løse konsulentopgaver for private virksomheder.

Vi forventer, at du kan:

 • Afdække konkrete virksomheders udviklingspotentiale inden for grøn omstilling
 • Udvikle, undervise og facilitere kompetenceforløb inden for cirkulær økonomi og grøn omstilling – gerne med øje for hvordan digitalisering kan understøtte virksomhederne i den grønne omstilling
 • Yde specialiseret vejledning til virksomheder, især indenfor grøn omstilling og digital transformation – og i den forbindelse have tæt dialog ift. strategi og forretningsudvikling

Et af de første projekter, du vil blive involveret i, er projektet Cirkulære Digitale Kompetencer (CDK). Det er en national indsats med lokal forankring, som har til formål at fremtidssikre danske små- og mellemstore virksomheder ved at udvikle deres kompetencer inden for cirkulær økonomi og digitalisering. UCN act2Learn Erhverv starter i slutningen af 2021 et virksomhedsforløb op for virksomheder, der har en ambition om følgende:


 • Opnå en forståelse for virksomhedens cirkulære potentiale og blive i stand til at udvikle og implementere en cirkulær forretningsmodel, der skaber værdi for virksomheden
 • Forstå hvordan digitalisering kan bruges som et effektivt redskab til at fremme egen cirkulær omstilling
 • Sikre, at virksomhedens bæredygtige omstilling udvikles smart og hensigtsmæssigt
 • Blive en del af et relevant branchenetværk, hvor virksomheden har mulighed for at sparre og dele erfaringer med andre virksomheder i samme situation
I den forbindelse ønsker vi at ansætte en udviklingskonsulent i en fast stilling, som skal stå for udviklingen af undervisningsforløb, samt undervisning herpå - og på sigt også være med til at sikre, at der rekrutteres deltagere til forløb.


Din baggrund

Du har stor erfaring med at arbejde med emner, der omhandler digitalisering og grøn omstilling, gerne som underviser eller i en virksomhed, hvor disse emner er højt på dagsordenen. Planlægning og koordinering skal være en naturlig del af dit daglige virke, da du i jobbet som udviklingskonsulent kommer til at have det overordnede ansvar for at sikre afholdelse af undervisningsforløb, koordinering med projektledelsen, samt planlægning af nye forløb. Det er en fordel, hvis du har kendskab til EU-strukturfondsprojekter, men ikke et krav.Profil

 • Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau fx som civilingeniør eller cand.merc.
 • Du bliver motiveret af at lære fra dig, og du er en dygtig formidler. Vi ser gerne, at du har erfaring med undervisning, grøn omstilling og implementering af nye teknologier.
 • Du trives med at arbejde bredt med videndeling og samarbejde med både interne og eksterne interessenter.
 • Du er god til at styre og planlægge dine egne opgaver, som til tider kan spænde vidt.


Vi tilbyder

Vi tilbyder en spændende stilling, hvor forretningsudvikling og etablering af nye samarbejdsrelationer er i højsæde, og hvor du i høj grad selv kan være med til at præge udviklingen. Derudover kan du også forvente, at

 • I UCN act2learn vægter vi et stærkt teamsamarbejde, en kultur hvor vi er medskabere af eget job, hvor vi handler på skæve tanker og ideer, og skaber merværdi for kunden gennem godt købmandskab og høj kvalitet i kerneopgaven. Desuden vægter vi den personlige- og faglige udvikling.
 • Du vil få din arbejdsplads på UCN act2learn Erhverv, Sofiendalsvej 60, Aalborg. Mange af dine opgaver skal løses ude hos kunden og der kan også forekomme opgaver uden for regionen.
 • UCN act2learn Erhverv er en efter- og videreuddannelsesafdeling med i alt 20 medarbejdere, der arbejder med kompetenceudvikling og konsulentydelser målrettede det private arbejdsmarked.
 • Du vil indgå i et samspil med dine ca. 80 kollegaer i det øvrige UCN act2learn.
Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsansættelse, hvor du vil referere til områdelederen for UCN act2learn Erhverv.

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse i henhold til de fastsatte regler om lektorbedømmelse ved professionshøjskoler.

Særligt vedrørende lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen henledes opmærksomheden på, at der er mulighed for at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i Bekendtgørelse om lektorkvalificering (se link ovenfor).

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.


Tiltrædelse:

Stillingen ønskes besat d. 1. oktober 2021 eller snarest.


Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdedirektør Thomas Fisker Nielsen på tlf. 72 69 16 15, mail: [email protected] eller Salg- og forretningsudvikler Anders Nørgård på tlf. 72 69 17 04, mail: [email protected]

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.Professionshøjskolen UCN er Nordjyllands største praksisnære uddannelsesinstitution med seks adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted. Vi tilbyder over 30 videregående erhvervs- og professionsuddannelser inden for pædagogik/læring, sundhed, business og teknologi. Vi udvikler Nordjylland gennem uddannelser, livslang læring og praksisnær forskning – altid i tæt dialog med vores omverden. Vi er godt 900 medarbejdere. Sammen gør vi vores bedste for de over 9.500 studerende og 9.400 kursister, der har valgt os til.

Similar Jobs

More Jobs

Faglærer/kørelærer til chaufføruddannelsen

View

Adjunkt/lektor til Administrationsbacheloruddannelsen

View

Adjunkt/lektor inden for lærerens grundfaglighed

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Adjunkter, lektorer eller timelærere til pædagoguddannelsen på Campus Nordsjælland

View

Timelærere til ledelse hos UC SYD

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Timelærere til voksen– og erhvervspædagogik hos UC SYD

View

VIA Læreruddannelsen i Skive søger adjunkt/lektor med relevant kandidat-, master- eller Ph.d.-grad og med stor interesse for forskning og udvikling inden for det naturfagsdidaktiske område

View

Aarhus Maskinmesterskole søger undervisere

View

Skovskolen søger underviser i friluftsliv og naturformidling

View

Adjunkt/lektor med fokus på undervisning og praktikkoordinering for laborantstuderende

View

Instruktorater på Institut for Naturfagenes Didaktik, blok 3 og 4 2022

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Vejle

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen ved Auning til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser til ejendomsservicetekniker- og vagtuddannelserne

View

Adjunkt/lektor til undervisning og udvikling inden for IT

View

Inspirerende elektriker med mod på at blive underviser

View

VID detail søger en kompetent underviser med en stærk B2B-profil

View

AARHUS TECH søger både en underviser og en instruktør til data og kommunikationsuddannelsen

View

Undervisere til Digitale værktøjer og BIM på Bygningskonstruktøruddannelsen

View

Ingeniører med faglige kompetencer inden for tekniske installationer til undervisning

View

Underviser med fokus på kommunikation i byggebranchen

View

Underviser i kemi- og procesteknologi på videregående uddannelser

View

Undervisere til Bygningskonstruktøruddannelsen (dansk / engelsk) og Byggekoordinatoruddannelsen

View

Idrætsvidenskabelig underviser til Danmarks mest motiverede studerende

View

Underviser til træfagenes byggeuddannelse

View

Undervisere til sygeplejefaglig undervisning på sygeplejerskeuddannelsen

View

Timelærere til detailhandelsuddannelsen

View

AARHUS TECH søger en underviser til Struktøruddannelsen

View

AC-medarbejder til Ortopæd, Øre-Næse-Hals og Kæbekirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

View

Timelærer til læreruddannelsen – matematik

View

Underviser til Procesteknologuddannelsen

View

Informationsspecialist til uddannelsesbibliotek

View

Undervisere søges til ungdoms-aftenskole på AARHUS TECH - vil du være den rollemodel, der gør en forskel?

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Popular Job Categories