Udvalgssekretær til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet på Frederiksberg Rådhus

Job Description

Title: Udvalgssekretær til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet på Frederiksberg Rådhus

Company Name: Frederiksberg Kommune

Vil du være med til at levere politisk betjening af højeste kvalitet til en ny kommunalbestyrelse? Har du talent for at koordinere komplekse dagsordner med mange bidragydere og har du erfaring med betjening af topledelse og politikere? Så er du måske vores nye udvalgssekretær.

I Ledelsessekretariatet er det vores vigtigste opgave at understøtte kommunalbestyrelsen og den øverste ledelse i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (SSA) med områdets strategiske udvikling og opgaveløsning.

Lige nu søger vi en dygtig sekretær med ansvaret for at koordinere godkendelsesprocesser i forbindelse med politiske sager og betjeningen af de fire politiske udvalg, som SSA betjener. Det drejer sig om Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget.

Om stillingen
Som udvalgssekretær vil dine primære ansvarsområder være:

 • Koordinering af sags- og godkendelsesflowet for de mange politiske udvalgssager på SSA’s område
 • Vejledning og understøttelse af SSA Stabens sagsskrivere i forhold til sproglig form, proces og teknik for politiske sager, herunder vedligeholdelse af vejledninger og afholdelse af interne kurser i sagsarbejde
 • Hjælpe sagsskrivere med de mange deadlines i arbejdet med sagsproduktionen på en god, men håndfast måde
 • Kvalitetssikring af forvaltningens indstillinger til de politiske udvalg
 • Publicering af de politiske udvalgs dagsordner og referater
 • Forvaltningens bindeled til udvalgene i forbindelse med udsendelse af materiale, invitationer mv.
 • Deltagelse i det fælles udvalgssekretær-netværk for hele Frederiksberg Kommune, herunder løbende være med til at udvikle opgaveløsningen.

Du bliver en del af vores sekretariat på ca. 20 medarbejdere, som værdsætter det faglige og sociale fællesskab internt i sekretariatet og med de andre kontorer og afdelinger i forvaltningen. Ledelsessekretariatet er et centralt bindeled opadtil og på tværs af organisationen, og vi har derfor en høj grad af professionalisme i vores daglige omgangsform – men altid på grundlag af en glad og uformel tone.

Hos os får du:
 • En spændende stilling tæt på det politiske niveau og topledelsen, hvor både overblikket og detaljerne er afgørende for at levere politisk betjening af højeste kvalitet
 • En nøglerolle for koordinering af den samlede politiske sagsproduktion med løbende mulighed for at være med til at udvikle og optimere opgaveløsningen
 • En stilling med en stor kontaktflade både internt i Ledelsessekretariatet og SSA Staben og udadtil med stabene på de øvrige fagområder.

Hvem er du?
Du har erfaring med at understøtte den politiske/strategiske ledelse i en større organisation. Du er god til at indgå i arbejdsprocesser med mange deltagere, og du ser muligheder for at forbedre og forenkle processer til glæde for alle involverede. Du er god til at arbejde som en del af et hold, samtidig med at du løser dine egne opgaver selvstændigt.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
 • Arbejder systematisk og struktureret og gerne har erfaring med at samle og kvalitetssikre politiske møde-dagsordner, fx i en kommunes eller styrelses direktionssekretariat eller i forbindelse med lovarbejdet i et ministerium
 • Er god til at skabe løsninger i samarbejde på tværs af enheder og faggrupper
 • Er vant til og trives med at rådgive, vejlede og yde praktisk hjælp til dine kolleger
 • Har teknisk flair og gerne erfaring med SBSYS (Frederiksberg Kommunes ESDH-system)
 • Er initiativrig og kan lide at få tingene gjort
 • Er fleksibel og har et godt humør
 • Har personlig gennemslagskraft og kan holde hovedet koldt, når det går stærkt.

Ansættelsesproces og ansættelsesforhold
Der er tale om en fuldtidsstilling til besættelse snarest muligt og senest pr. 1. september 2021.

Ansøgningsfristen er fredag den 2. juli 2021 kl. 12.
Samtaler forventes afholdt i uge 27 2021. Indkaldelse til samtaler vil ske med kort frist.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune inden for Frederiksberg Kommunalforenings forhandlingsområde.

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte kontorchef Anders Elbo på mail: [email protected] eller på telefon 2898 3013.
 

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.

Similar Jobs

More Jobs

Skolesekretær til Landsbyordningen i Engum

View

Kontorfunktionær til Fødevarestyrelsen på slagteriet Danish Crown i Ringsted

View

Koordinerende administrativ medarbejder til Klinisk Forskning, Steno Diabetes Center Copenhagen

View

Kontorfuldmægtig til Ledelsesstøtte

View

Studiesekretær

View

Kontormedarbejder, barselsvikar

View

Advokatsekretær (inkasso) til kontor i hjertet af Aarhus

View

Vi søger en medarbejder til HR og Kommunikation i Servicekontoret i Nuuk

View

Kontorassistent til tidsbegrænset stilling for 3 måneder

View

Administrativ medarbejder til Bostøtten og Neurorehabilitering Midt Tagdækkervej, Specialområde Hjerneskade

View

Administrative medarbejdere til KYC-projekt (HURTIG OPSTART)

View

2 administrative medarbejdere til Center for Børn og Unge, Næstved Kommune

View

Administrativ medarbejder (kontorfunktionær) søges til lnstitut for Datalogi, Aarhus Universitet

View

Personlig booking assistent søges til Back Up Vikar A/S

View

Ansvarlig og engageret sekretær til administrativt arbejde og betjening af skolekontoret på Skolen i Charlottegården

View

Booking medarbejder søges til Back Up Vikar A/S

View

Genopslag - Vi søger en ny kollega til vores dygtige team i Borgerservice (37 timer ugentligt) – er det dig?

View

Administrativ medarbejder søges til stilling ved Roskilde Kirkegårde

View

Folkeuniversitetet søger kursusadministrator

View

Er du vores nye afløser i hjemmeplejen Blishøjgruppen?

View

Multi-administrativ medarbejder søges for kunde i Køge

View

Kontorassistent/salgssupporter søges

View

Teknisk og administrativ medarbejder til matrikulære sager, adresser og BBR

View

Administrativ medarbejder til arbejdet med medicintilskud

View

Skolesekretær til Korsvejens Skole

View

Administrativ medarbejder til drift af dagtilbudsområdet

View

Allround kontorassistent og bogholder

View

Indkøbere til lokalindkøbscenter Nordjylland

View

Hørsholm Kommune søger erfaren og faglig stærk borgerservicemedarbejder

View

Personalemedarbejder til Neurocentret på Rigshospitalet

View

Administrativ medarbejder til Team Uddannelse og Job

View

Udviklende og nytænkende planlægger til Røde Kors Hjemmet i Sorø

View

Virksomhed i Brande - førtidspensionist 8 -10 timer ugentligt.

View

Afsnitssekretær til Ældrepsykiatrisk Sengeafsnit N4

View

Virksomhed i Brande - Søger kontormedhjælper 10-15 timer om ugen

View

Ydelsesrådgiver med høj faglighed

View

Serviceminded kollega søges til administrative opgaver og ledelsesbetjening i afdelingen ’Regnskab § 38’ i Skattestyrelsen

View

Peer-medarbejder til Fusionsklinikken, Psykiatrisygehuset i Slagelse

View

Kontorassistent til Kirkebakkeskolen

View

Office Assistant til Digital Hub Denmark (HURTIG OPSTART)

View

Popular Job Categories