Trekronerskolen søger ny viceskoleleder

Job Description

Title: Trekronerskolen søger ny viceskoleleder

Company Name: Roskilde Kommune - Trekronerskolen

Da vores nuværende viceskoleleder fortsætter sin karriere som skoleleder, søger vi en ny udviklingsorienteret leder til vores ledelsesteam, der i tæt samarbejde med den øvrige ledelse vil være med til at videreudvikle Trekronerskolen i Roskilde.
Vi lægger vægt på, at du kan varetage ledelsen af skolens inklusionsindsatser, herunder skolens inklusionsteam, og videreudvikle vores gode arbejde med at skabe inkluderende og motiverende læringsmiljøer.
Desuden ønsker vi, at du skal være nærmeste leder for vores mellemtrinsårgange.

Du skal kunne træde ind i den fremtidige lederrolle:

 • Brænde for pædagogisk ledelse og udvikling
 • Facilitere læringsledelse af team
 • Udøve faglig ledelse
 • Være anerkendende og god til at indgå i dialog både indadtil og udadtil
 • Understøtte udviklingen af kerneopgaveforståelsen fra undervisning til læring

Du skal som nærmeste leder for udvalgte årgange:

 • Være med til at sikre kvaliteten af det daglige pædagogiske og faglige arbejde 
 • Være optaget af, hvordan vi lykkes med, at alle vores elever bliver så dygtige, som de kan
 • Kunne træffe beslutninger i et fleksibelt miljø
 • Udøve nærværende og tillidsskabende personaleledelse

Vi forventer desuden, at du er læreruddannet og har erfaring med ledelse.

Ledelsesteamet på Trekronerskolen – nu reduceret til tre mænd - er kendetegnet ved høj faglighed og et robust og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi sætter en ære i at være ambitiøse på skolens vegne. Vi ved, at skolen ikke ledes fra skrivebordet, og vi vægter nær og direkte dialog med skolens mange engagerede medarbejdere, med en aktiv brugergruppe, med lokalsamfundet og med hinanden. Vi baserer vores ledelse på en socialkonstruktionistisk tilgang, hvor sprog og relationer skaber vores virkelighed. Vi komplimenterer hinanden, men vi mangler dig. 

Som kollega i ledelsesteamet lægger vi vægt på, at du: 

 • Ser dig selv som en del af et team 
 • Er analytisk, systematisk og handlingsorienteret
 • Har flair for kommunikation
 • Kan lide at udfordre på en konstruktiv facon
 • Er refleksiv og til stadighed ønsker at udvikle egen ledelse
 • Bidrage til og medfacilitere skolens pædagogiske udvikling

Vi tilbyder en skole, der er kendetegnet ved selvstyrende teams – professionelle læringsfællesskaber – på et højt niveau, fleksibel planlægning og tilstedeværelse, dygtige, engagerede og udviklingsorienterede medarbejdere, et fagligt samarbejde på tværs af årgange og fag, anerkendende tilgang til elever og medarbejdere samt et godt forældresamarbejde og en aktiv skolebestyrelse.

Skolen ligger i udkanten af Roskilde by og har en helt central rolle for Trekronerområdet, der er kendetegnet ved aktive borgere og brugere, der gerne tænker nyt, og som har høje forventninger til den lokale skole. Forventninger, som en ambitiøs, udviklingsorienteret og engageret medarbejdergruppe lever op til i samarbejde med en aktiv forældregruppe samt 900 glade børn. 
Du kan læse mere om skolen på: trekronerskolen.aula.dk.

Stillingen er til besættelse 1. august 2021.
Løn- og ansættelsesvilkår er ifølge gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Jon Lissner tlf. 4631 6420.

Ansøgningsfristen er 18. juni 2021 kl. 12.00 og 1. ansættelsessamtale er tirsdag 22. juni. For de kandidater der går videre til anden runde, afholdes der 2. samtalerunde mandag 28. juni. 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=39865ef5)

Similar Jobs

More Jobs

Sanatation supervisor

View

Distriktsskoleleder til Særslev-Hårslev-Skolen

View

Visionær skoleleder til Ramløse Skole

View

Genopslag - Viby Skole søger ny viceskoleleder

View

Souschef der vil være med til at forme Fremtidens Skole

View

Institutchef til Institut for Didaktik og digitalisering

View

Skoleleder til Nordregårdsskolen

View

Skelgårdsskolen søger viceskoleleder

View

Viceskoleleder til Farsø Skole

View

Souschef til Ålholm Skole

View

Skoleleder til Vedsted Friskole

View

Skoleleder til Harte skole – en traditionsrig landsbyskole for 0-6 klasse - Genopslag

View

Musik- og kulturskoleleder søges til kulturambitiøs kommune

View

Institutleder til Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

View

Friskoleleder

View

Friskoleleder

View

Friskoleleder

View

Viceskoleleder med ansvar for afdeling Lindholm til specialskolen Rævebakkeskolen

View

Strategisk skoleleder til Strandvejsskolen

View

Uddannelseskonsulent til sundhedsområdet i Høje-Taastrup Kommune

View

FGU Kolding & Vejen søger dygtig og visionær skoleleder til Vejen-afdelingen

View

Ambitiøs og fagligt stærk viceskoleleder til Peter Willemoesskolen

View

Skoleleder til Husby Danske Skole

View

Uddannelsesleder til Fysioterapeutuddannelsen

View

Uddannelsesleder til personaleledelse, uddannelsesdrift og -udvikling

View

Gislinge Skole søger pædagogisk leder

View

KBH SYD søger en uddannelseschef

View

Studieleder for de rytmiske uddannelser i Aarhus

View

Afdelingsleder til udskolingen på Kirkebjerg Skole

View

Afdelingsleder til Sigrid Undset Skolen

View

Landsbyordningsleder til Holeby Landsbyordning

View

Landsbyordningsleder til driftigt lokalsamfund

View

Skoleleder til Kirke Helsinge skole og børnehus

View

Skoleleder til Sct. Hans Skole - en attraktiv skole i Odense C

View

Servicetekniker til storkøkken service

View

Pædagoguddannelsen i Aarhus søger pædagogisk administrativ leder (VIA University College)

View

Uddannelsesleder HF - Campus Vejle

View

Udddannelsesledere

View

Skoleleder til Hvinningdalskolen, Silkeborg

View

Udddannelsesledere

View

Popular Job Categories