Timelærere til undervisning på pædagogisk diplomuddannelse

Job Description

Title: Timelærere til undervisning på pædagogisk diplomuddannelse

Company Name: Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg

Videreuddannelsen på Københavns professionshøjskole søger lige nu timelærere med faglighed inden for det læse- og skrivedidaktiske område eller vejledningsområdet.

Om jobbet
Stillingen indebærer undervisning på enten PD i undervisning og vejledning for unge og voksne eller Diplomuddannelsen i uddannelses,- erhvervs-, og karriererevejledning.

Om dig
Vi forventer, at du har:

  • dokumenteret, stærke faglige kompetencer, både praktiske og teoretiske
  • relevant uddannelse på kandidat eller masterniveau
  • erfaring med både undervisning og joberfaring inden for enten det læse-skrivedidaktiske område eller det vejledningsfaglige område
  • gode kommunikative kompetencer.
Om os
Københavns Professionshøjskole er hovedstadsregionens store uddannelsesinstitution. Vi leverer praksisnær uddannelse og forskning til store dele af samfundet og har en ambition om at tilbyde studerende og kursister uddannelse af højeste kvalitet.

Du vil blive ansat i afdelingen Undervisning, vejledning og erhverv, som ligger i området Pædagogik og Skole på Københavns Professionshøjskoles Videreuddannelsesområde. Vi udbyder og gennemfører kurser, akademiuddannelser og Diplomuddannelser for lærere, pædagoger, vejledere og andre faggrupper. Vi udfører også konsulentopgaver i samarbejde med og for praksisfeltet. Du vil komme til at indgå i et team af lektorer som underviser i faget Håndværk og Design.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes som timelærer med start hurtigst muligt.

Timelærerstillingen er en fast stilling på max 780 timer pr. år, og timerne aftales periodevis og er afhængige af skemaplanlægningen for de enkelte moduler.

Aflønning sker i henhold til cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag.

Arbejdsstedet er Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V.

Vil du vide mere?
Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning.

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk. og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte videreuddannelsesleder Rasmus Kjær på telefon 6128 4667.

Interesseret?
Send din ansøgning, CV og evt. relevante dokumenter via ansøgningsknappen senest tirsdag den 21. september 2021.

Samtaler forventes at blive afholdt i uge 38.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Similar Jobs

More Jobs

Faglærer/kørelærer til chaufføruddannelsen

View

Adjunkt/lektor til Administrationsbacheloruddannelsen

View

Adjunkt/lektor inden for lærerens grundfaglighed

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Adjunkter, lektorer eller timelærere til pædagoguddannelsen på Campus Nordsjælland

View

Timelærere til ledelse hos UC SYD

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Timelærere til voksen– og erhvervspædagogik hos UC SYD

View

VIA Læreruddannelsen i Skive søger adjunkt/lektor med relevant kandidat-, master- eller Ph.d.-grad og med stor interesse for forskning og udvikling inden for det naturfagsdidaktiske område

View

Aarhus Maskinmesterskole søger undervisere

View

Skovskolen søger underviser i friluftsliv og naturformidling

View

Adjunkt/lektor med fokus på undervisning og praktikkoordinering for laborantstuderende

View

Instruktorater på Institut for Naturfagenes Didaktik, blok 3 og 4 2022

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Vejle

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen ved Auning til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser til ejendomsservicetekniker- og vagtuddannelserne

View

Adjunkt/lektor til undervisning og udvikling inden for IT

View

Inspirerende elektriker med mod på at blive underviser

View

VID detail søger en kompetent underviser med en stærk B2B-profil

View

AARHUS TECH søger både en underviser og en instruktør til data og kommunikationsuddannelsen

View

Undervisere til Digitale værktøjer og BIM på Bygningskonstruktøruddannelsen

View

Ingeniører med faglige kompetencer inden for tekniske installationer til undervisning

View

Underviser med fokus på kommunikation i byggebranchen

View

Underviser i kemi- og procesteknologi på videregående uddannelser

View

Undervisere til Bygningskonstruktøruddannelsen (dansk / engelsk) og Byggekoordinatoruddannelsen

View

Idrætsvidenskabelig underviser til Danmarks mest motiverede studerende

View

Underviser til træfagenes byggeuddannelse

View

Undervisere til sygeplejefaglig undervisning på sygeplejerskeuddannelsen

View

Timelærere til detailhandelsuddannelsen

View

AARHUS TECH søger en underviser til Struktøruddannelsen

View

AC-medarbejder til Ortopæd, Øre-Næse-Hals og Kæbekirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

View

Timelærer til læreruddannelsen – matematik

View

Underviser til Procesteknologuddannelsen

View

Informationsspecialist til uddannelsesbibliotek

View

Undervisere søges til ungdoms-aftenskole på AARHUS TECH - vil du være den rollemodel, der gør en forskel?

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Popular Job Categories