Timelærere til pædagoguddannelsen

Job Description

Title: Timelærere til pædagoguddannelsen

Company Name: Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg

Vil du være med til at uddanne fremtidens pædagoger, og brænder du for at bidrage til udviklingen af pædagoguddannelsen? Så er stillingen som timelærer måske noget for dig.

Ved Institut for Pædagoguddannelse på Københavns Professionshøjskole søger vi timelærere, som skal være med til at uddanne fagligt kompetente pædagoger, der brænder for arbejdet med menneskers udvikling, trivsel, læring og dannelse. Vi er optaget af at etablere en kultur med en fælles tilgang til undervisning, hvor omdrejningspunktet er Københavns Professionshøjskoles strategiske retning ”Fælles om fremragende undervisning”.

De studerende på pædagoguddannelsen kommer med forskellige forudsætninger. Det ser vi som en stor styrke – både i uddannelsen og for professionen, og det er også en særlig didaktisk opgave, som vi hele tiden arbejder med at blive bedre til at løse. Vi udvikler uddannelsen med fokus på praksisnær undervisning og styrker uddannelsens vidensgrundlag gennem tættere relation mellem grunduddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Om stillingerne
Som underviser får du ansvar for at forberede og gennemføre undervisning, som du planlægger i samarbejde med dine dedikerede og fagligt dygtige kollegaer. Undervisningsopgaven indebærer både facilitering af læreprocesser og ansvar på studie- og læringsmiljøet på holdene. Du får derudover ansvar for vejledningsaktiviteter og for at føre studerende til prøve.

Stillingerne vil primært have fokus på undervisningsopgaver på uddannelsens grundfaglighed, men du kan også forvente at skulle undervise på en eller flere af uddannelsens tre specialiseringer og vejlede SPS-studerende og bachelorprojekter.

Vi forventer, at du har kompetencer inden for en eller flere af nedenstående faglige felter:

  • Pædagogik, herunder pædagogisk psykologi.
  • Samfundsfag og sociologi.
  • Kommunikation og samarbejde.
Din profil
Du har en relevant uddannelse på kandidatniveau og kendskab til den pædagogiske praksis.

Derudover forestiller vi os, at du:

  • har undervisningserfaring, gerne fra en professionsuddannelse
  • brænder for at facilitere læringsforløb, som udvikler vores studerendes professionsrettede handlekompetencer
  • er en motiverende og engagerende underviser, gerne med erfaring indenfor digitale læreprocesser
  • er god til at strukturere dit arbejde i den komplekse hverdag som en uddannelsesinstitution tilbyder
  • trives i et fagligt miljø, som er i løbende udvikling, og som samfundet har forventninger til.
Din arbejdsplads
På pædagoguddannelsen på Campus Carlsberg bliver du en del af et arbejdsfællesskab med ca. 150 undervisere. En samarbejdende og videndelende kollegagruppe, som er organiseret i faglige grupperinger - såkaldte kernegrupper - målrettet uddannelsens kompetence- og specialiseringsområder. Sammen har vi fokus på at udvikle det gode arbejds- og studiemiljø med blik på at styrke forpligtende fællesskaber i og omkring pædagoguddannelsen.

Ved Institut for Pædagoguddannelse er vi samlet set ca. 6.300 studerende og ca. 250 ansatte.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.

Du ansættes som timelærer på timelærerkontrakt med maximalt 780 timer pr. studieår inkl. forberedelse. Timerne aftales periodevis og er afhængige af skemaplanlægningen for de enkelte moduler. Aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag.

Din arbejdsplads er på Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V.

Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

Læs mere om pædagoguddannelsen og om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Henrik Fenger på mail [email protected], eller på tlf. 4189 7837.

Interesseret?
Send os en motiveret ansøgning med angivelse af hvilke faglige kombinationer, der modsvarer dine kompetencer, CV og eksamensbeviser via ansøgningsknappen senest søndag den 3. oktober 2021.

Vi holder samtaler i uge 41.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Similar Jobs

More Jobs

Faglærer/kørelærer til chaufføruddannelsen

View

Adjunkt/lektor til Administrationsbacheloruddannelsen

View

Adjunkt/lektor inden for lærerens grundfaglighed

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Adjunkter, lektorer eller timelærere til pædagoguddannelsen på Campus Nordsjælland

View

Timelærere til ledelse hos UC SYD

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Timelærere til voksen– og erhvervspædagogik hos UC SYD

View

VIA Læreruddannelsen i Skive søger adjunkt/lektor med relevant kandidat-, master- eller Ph.d.-grad og med stor interesse for forskning og udvikling inden for det naturfagsdidaktiske område

View

Aarhus Maskinmesterskole søger undervisere

View

Skovskolen søger underviser i friluftsliv og naturformidling

View

Adjunkt/lektor med fokus på undervisning og praktikkoordinering for laborantstuderende

View

Instruktorater på Institut for Naturfagenes Didaktik, blok 3 og 4 2022

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Vejle

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen ved Auning til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser til ejendomsservicetekniker- og vagtuddannelserne

View

Adjunkt/lektor til undervisning og udvikling inden for IT

View

Inspirerende elektriker med mod på at blive underviser

View

VID detail søger en kompetent underviser med en stærk B2B-profil

View

AARHUS TECH søger både en underviser og en instruktør til data og kommunikationsuddannelsen

View

Undervisere til Digitale værktøjer og BIM på Bygningskonstruktøruddannelsen

View

Ingeniører med faglige kompetencer inden for tekniske installationer til undervisning

View

Underviser med fokus på kommunikation i byggebranchen

View

Underviser i kemi- og procesteknologi på videregående uddannelser

View

Undervisere til Bygningskonstruktøruddannelsen (dansk / engelsk) og Byggekoordinatoruddannelsen

View

Idrætsvidenskabelig underviser til Danmarks mest motiverede studerende

View

Underviser til træfagenes byggeuddannelse

View

Undervisere til sygeplejefaglig undervisning på sygeplejerskeuddannelsen

View

Timelærere til detailhandelsuddannelsen

View

AARHUS TECH søger en underviser til Struktøruddannelsen

View

AC-medarbejder til Ortopæd, Øre-Næse-Hals og Kæbekirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

View

Timelærer til læreruddannelsen – matematik

View

Underviser til Procesteknologuddannelsen

View

Informationsspecialist til uddannelsesbibliotek

View

Undervisere søges til ungdoms-aftenskole på AARHUS TECH - vil du være den rollemodel, der gør en forskel?

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Popular Job Categories