Specialpsykolog til F-ACT team med botilbudsopgave, Psykiatrien i Ringsted

Job Description

Title: Specialpsykolog til F-ACT team med botilbudsopgave, Psykiatrien i Ringsted

Company Name: Region Sjælland

Skal du med på holdet? Vi søger flere kollegaer til nyoprettet F-ACT team

Sætter du det gode patientforløb i centrum og er høj faglighed vigtig for dig? Brænder du for implementering og udvikling – så er her en unik mulighed?

Vores nyoprettede F-ACT team er ved at tage form, men vi mangler stadig dig. Så er du specialpsykolog hører vi gerne fra dig. Når vi har fået dig i hus, vil det samlede team bestå af fem sygeplejersker, en specialpsykolog, 1 speciallæge, en peermedarbejder, en sekretær samt en socialrådgiver.

F-ACT Teamet er geografisk placeret i Ringsted, og forankret i DistriktsPsykiatrien Syd. Teamet er et ambulant behandlingstilbud, som modtager borgere over 18 år fra Slagelse, Ringsted og Sorø kommuner til udredning og behandling. Teamet er et ud af i alt fire F-ACT teams i DistriktsPsykiatrien Syd.

F-ACT er fleksibel udgående og opsøgende behandling i nærmiljø
F-ACT er en metode for ambulant psykiatrisk behandling, der har en fleksibel tilgang til patienterne med udgangspunkt i, hvor de er i deres sygdomsforløb

Der tilbydes intensiv behandling i perioder, hvor der er brug for det og det nedjusteres til individuel tilpasset standardbehandling, når patienten har det bedre igen.

Patienten tilknyttes et tværfagligt team (F-ACT team). Hvem fra teamet, der bedst kan hjælpe i den aktuelle situation, vurderes løbende. I perioder kan der være flere, der samarbejder om behandlingen. Målet er, at alle patienter får den rette behandling og at behandlingen kan være intensiv i de faser, hvor der er behov for det.

Hvad giver vi og F-ACT dig
Du får mulighed for at ’specialisere’ dig i patientgruppen og gøre en forskel. F-ACT metoden er stadig ny, men teamet er godt på vej. F-ACT botilbudsteamet er en bedring af det eksisterende tilbud til patienter på botilbud. Region Sjælland arbejder med at implementere erfaringer fra et 3 årigt botilbuds projekt i hele regionen. Der er løbende undervisning og sparring teamene imellem, og med stabsmedarbejdere, som har udviklet og arbejdet med botilbudsprojekt de senere år. Du får sammen med resten af teamet en rolle i implementering og udviklingen af behandlingstilbuddet her hos os. Du er medansvarlig for tilrettelæggelse af patientforløb, og du skal varetage selvstændige individuelle patientsamtaler i hjemmet eller ambulatoriet. Vi arbejder med en recovery orienteret tilgang til patienterne og vi vægter arbejdsmiljø og trivsel højt. Stillingen er vagtfri.

Hvad forventer vi af dig?
Du skal have forståelse for målgruppens kompleksitet og være god til at møde patienterne, der hvor de er og have blik for deres ønsker og behov.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og samtidig være en del af og bidrage til teamet. Du har lyst til og måske erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Du skal kunne planlægge egen arbejdstid og prioritere dagens opgaver.

Som specialpsykolog: vil du have en bred vifte af opgaver herunder journaloptagelser, psykopatologisk udredning og diagnostik, herunder også testning, ligesom der også vil være undervisnings-, formidlings- og supervisionsopgaver. Det tværfaglige samarbejde prioriteres og der er mulighed for fælles supervision med afsnittets øvrige psykologer og specialpsykolog. Der vil være en stor grad af selvstændighed i arbejdet og stor grad af frihed til planlægning af udredningsopgaver. Vi bestræber os på at være en arbejdsplads, hvor der er mulighed for faglig udvikling og hvor der i vid udstrækning forsøges at gøre plads til særlige interesser.

Du står ikke alene
Psykiatrien har netop søsat et nyt koncept for onboarding af nye medarbejdere.

Du er ventet og bliver budt velkommen med et introduktionsforløb, som inkluderer kurser, mentorforløb og løbende dialog med din leder og mentor.

Onboarding skal sikre en god og tryg introduktion til jobbet, kollegerne og til Psykiatrien som arbejdsplads.

Lyder dette som noget for dig – og tænker du:
”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt” - så send os en motiveret ansøgning. Vil du vide mere eller måske kigge forbi til en kop kaffe, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Pia Kjær.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomster. Psykiatrien i Region Sjælland indhenter (§22) straffeattest ved alle ny ansættelser samt reference.

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge på hverdage i dagstid. Ønsker du deltid, hører vi også gerne fra dig. Vi vil gerne kunne byde dig velkommen pr. 1. september 2021 eller før.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Du bliver en del af Psykiatrien Vest:
Et hospital i udvikling med ca. 430 ansatte og hovedfunktioner for voksne over 17 år inden for akutmodtagelse, døgn-, og ambulante funktioner. Psykiatrien Vest har specialfunktioner inden for behandling af affektive tilstande, traumatiserede flygtninge, PTSD og oligofreni. Vi har etableret en Fusionsklinik/Steno-diabetes-psykiatrienhed og har partnerskabsaftaler med Holbæk og Slagelse sygehuse. Vi har egen forskningsenhed med en professor i psykoterapi og flere ph.d. studerende. Derudover indgår vi i en del projekter, der skal sikre tættere samarbejde med vores kommuner. Vi arbejder målrettet med at få nedbragt anvendelsen af tvang. Vores ønske er en psykiatri med fokus på recovery, inddragelse af patienter og netværk, faglighed, etik, uddannelse og arbejdsmiljø.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning. 

Similar Jobs

More Jobs

Specialpsykolog/autoriseret Psykolog

View

Dygtig psykolog til projektstilling ved PPR i Nyborg Kommune

View

Psykolog til PPR Nyborg

View

Psykolog og psykologvikar til Børn & Læring

View

Psykologer til PPR

View

Psykolog, fuld tid, søges som barselsvikar ved Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

View

Psykolog søges til helhedsorienteret indsats hos Jobcenter Vesthimmerland

View

Psykolog til sengeafsnit på Psykiatrisk Center Glostrup

View

Psykologer til den tværfaglige støttefunktion i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Område Brønshøj/Vanløse

View

Specialist i psykoterapi eller psykotraumatologi søges til PTSD Teamet på Psykoterapeutisk Ambulatorium, Psykiatrisk Center Ballerup

View

Specialpsykolog i psykiatri til Sengeafsnit 4, Afdeling for Depression og Angst

View

PPR-psykolog med gejst for familiebehandling og tværfagligt arbejde søges (vikariat)

View

Psykolog til behandling

View

Nyborg Kommune søger en psykolog til Familiehuset

View

Klinisk psykolog til Psykiatrisk Ambulatorium i Hillerød (FACT)

View

Tværfagligt Kompetencecenter i Allerød Kommune, Skole og Dagtilbud søger to psykologer

View

PPR søger en psykolog til vikariat

View

Neuropsykolog/Cand. Pæd.Psyk søges til Fagkoordinatorstilling i det specialiserede voksen område (Genopslag)

View

Psykolog til Familieplejespecialet i Hjørring kommune

View

Psykolog, Retspsykiatrisk Klinik

View

Tværfaglig medarbejder til team for personlighedsforstyrrelse, Lokalpsykiatri Kolding, Psykiatrisk Afdeling Vejle. Psykiatrien i Region Syddanmark.

View

Psykolog i Inklusion/PPR

View

Psykolog i fast deltidsstilling til Københavns Kommunes herberg Nøjsomhedsvej

View

Pædagogfaglig konsulent i Inklusion/PPR, Rebild Kommune

View

Specialpsykolog til F-ACT team med botilbudsopgave, Psykiatrien i Ringsted

View

Psykolog med klinisk funktion i voksen psykiatrisk ambulatorium, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

View

Specialpsykolog i psykiatri til Sengeafsnit 4, Afdeling for Depression og Angst

View

Psykolog til gruppeterapi i Psykiatrien Vest

View

Psykolog til afvekslende opgaver

View

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland søger en sygeplejerske, en psykolog og en barselsvikar for psykolog til neuroteamet i Esbjerg pr. 1. september 2021

View

Klinisk psykolog til Forskningsklinikken for Ludomani ved Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital

View

PAS rådgivere fra Næstved eller Sønderjylland søges

View

Psykolog søges til nyt behandlingsorienteret skoletilbud på Albertslund Ungecenter 1.august 2021

View

Autoriseret psykolog til nyoprettet ambulant Team for Ungdomspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Skejby

View

Det Sundhedsfaglige Børneteam søger en dygtig autoriseret psykolog, der kan udarbejde en tilknytningsrapport. Vejle/Kolding området.

View

2 Kliniske psykologiske konsulenter søges til Kognitiv og Metakognitiv psykologpraksis i Lyngby

View

Psykologfaglige undervisere til Politiskolen

View

Psykolog til Børne- og Ungdomspsykiatrisk ambulatorium, Nuuk, Grønland

View

Specialpsykolog til spændende stilling ved Onlineklinikken i København, under Region Sjælland, Psykiatrien Syd

View

PPR Svendborg søger en psykolog på 37 timer pr. 1. august 2021 eller snarest derefter

View

Popular Job Categories