Skoleleder til Harte skole – en traditionsrig landsbyskole for 0-6 klasse - Genopslag

Job Description

Title: Skoleleder til Harte skole – en traditionsrig landsbyskole for 0-6 klasse - Genopslag

Company Name: Harte Skole

Kolding Kommune søger en ny skoleleder til Harte Skole med tiltrædelse 1. oktober 2021.

 

Harte Skole søger en dialogsøgende, inkluderende og kommunikativ stærk skoleder, der sammen med både personale, skolebestyrelse og forældre skaber et trygt læringsmiljø og en høj trivsel for alle elever. Vores ønske er at give vores cirka 170 eleverne livsduelige kompetencer.

 

Harte Skole

Harte Skole er en traditionsrig landsbyskole med stærke grundværdier, som vi efterlever i det daglige møde med børn, kolleger og forældre:

 • Øje for den enkelte
 • Dialog
 • Forpligtende fællesskab.

 

Skolen ligger i naturskønne omgivelser i landsbyen Harte cirka 4 km vest for Kolding med få minutters gang til sø, skov og Ådal. Harte Skole dækker et større opland, som er kendetegnet ved en rivende udvikling, og der kommer derfor også mange yngre børnefamilier til, som tilfører de gode traditioner i området en spændende fornyelse.

 

Vi har som en lille landsbyskole øje for den enkelte elev, og vi kan skabe handling bag ved ordene, fordi vi har en god normering i forhold til klassestørrelse kombineret med gode fysiske rammer såvel inde som ude. Vi er stolte af, vi har en god løfteevne både fagligt og trivselsmæssigt, og vi tror på, at det blandt andet skyldes, vi har mange gode traditioner lige fra morgensang, idrætsdag til den årlige skolefest, som eleverne sætter stor pris på.

 

Vi prioriterer en skole, hvor der er plads til alle, hvor alle føler sig velkomne, og hvor vi i fællesskab tager ansvar for elevernes skolegang. Vi er også stolte af at være en skole med et stort forældreengagement i både skolebestyrelse og forskellige forældreråd. Derfor er det også naturligt for os at inddrage og blive inddraget i de forpligtende fællesskaber, uanset om det er i forhold til elever, personale, forældre eller mod de lokale foreninger og virksomheder.

 

Harte skole- idrætsskole for alle

Forskning viser, at bevægelse og læring er tæt forbundet, og at vi bliver gladere af at bevæge os. Som en del af vores identitet "idrætsskole for alle" har personalet fulgt et uddannelsesforløb for Dansk Skoleidræt, og vi har udvidet antallet af idrætstider til 4 lektioner om ugen. Som en del af projektet "Harte i Bevægelse", arbejder vi sammen om det skemalagte "Aktiv eftermiddag".

 

Faglige forventninger til dig

Skal du være skoleleder på Harte Skole forventer vi, at du har enten ledererfaring og/eller en relevant lederuddannelse bag dig. Du er struktureret, har flair for tal og økonomisk styring og du er god til de administrative opgaver. Du er bevidst om dit ledelsesrum og dit dobbelte lederskab, og du er ambitiøs i forhold til at videreudvikle en god skole med høj trivsel og faglighed.

 

Vi forventer, du er uddannet lærer og har god forståelse for en skoles liv og drift, herunder de administrative opgaver. Det er en fordel, du har erfaring med indskoling/mellemtrin og i det tværfaglige samarbejde. Vi forventer også, at du har gode pædagogiske forudsætninger, som kan understøtte hele personalegruppen, hvor vi er stolte af vores teamkultur med gode og tætte samarbejder på tværs af lærere, pædagoger og administrativt personale. Derfor er det også naturligt, at du vægter samarbejdet mellem skole-SFO og skole-hjem højt.

 

Vi ønsker en leder, som har respekt for at komme til en velfungerende skole og arbejdsplads med en flad struktur, hvor vi er nysgerrige på de pædagogiske læringsfællesskaber. Du er tydelig og nærværende i din ledelse, hvor du balancerer naturligt mellem udvikling og sikker drift, tradition og fornyelse. Du formår at involvere alle medarbejdere, og guider og coacher dem sådan at de lykkes. Du tager både store og små opgaver med et smil, hvor du lige så gerne tager en vikartime, som viser vores skole frem for det politiske udvalg.

 

Skoleområdet i Kolding Kommune

Kolding Kommune har ca. 90.000 indbyggere, hvoraf de 10.000 er elever. Kommunen har 21 folkeskoler, 3 specialskoler og 7 fri – eller private grundskoler.  

 

Kommunens skoleledere arbejder tæt sammen i mindre netværksgrupper, hvor der er plads til dialog, spørgsmål og undring. Alle skoleledere inddrages og bidrager til udviklingen af skoleområdet. Kolding Kommunes skolepolitik fordrer, at vi tror på værdien af den fælles folkeskole, hvor vi i netværk og i stærke samarbejdsrelationer skaber det bedste skoletilbud.  

 

Fællesskab – fordi resultater er noget vi skaber sammen.

 • Glad i skole – fordi trivsel er et fundament for læring.
 • Lyst til at lære – fordi læring giver mening.
 • Forskellighed -  fordi alle kan bidrage.

 

Flere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte:

 • Skolechef Karen Mortensen på 2132 4036
 • Skolebestyrelsesformand Rikke Fræhr Piihl på 9117 4298
 • Konstitueret skoleleder Helle Mandrup 7979 9500

 

Vi opfordrer til, at du besøger skolen. Du bedes kontakte konstitueret skoleleder Helle Mandrup via ovenstående nummer for at aftale tid for en rundvisning.   

 • Harte skoles grundværdier 
 • Idrætsskolen for alle 
 • Harte i Bevægelse 

 

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst efter principperne i Ny Løn og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansøgning via knappen "ansøg"

Send din ansøgning med relevante bilag, så vi har din ansøgning senest fredag d. 13. august.

 

Vi forventer at holde 1. samtale d. 18 august og 2. samtale d. 25. august.

 

Mellem de to samtaler vil være et uformelt kaffemøde med skolechef Karen Mortensen fredag d. 20. august. Der gennemføres en personprofilanalyse med personlig tilbagemelding af HR, ligesom der vil blive trukket referencer forud for 2. samtale.

 

Vi forventer vores nye skoleleder tiltræder 1. oktober 2021.

 

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=9c5de13c)

Similar Jobs

More Jobs

Sanatation supervisor

View

Distriktsskoleleder til Særslev-Hårslev-Skolen

View

Visionær skoleleder til Ramløse Skole

View

Genopslag - Viby Skole søger ny viceskoleleder

View

Souschef der vil være med til at forme Fremtidens Skole

View

Institutchef til Institut for Didaktik og digitalisering

View

Skoleleder til Nordregårdsskolen

View

Skelgårdsskolen søger viceskoleleder

View

Viceskoleleder til Farsø Skole

View

Souschef til Ålholm Skole

View

Skoleleder til Vedsted Friskole

View

Skoleleder til Harte skole – en traditionsrig landsbyskole for 0-6 klasse - Genopslag

View

Musik- og kulturskoleleder søges til kulturambitiøs kommune

View

Institutleder til Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

View

Friskoleleder

View

Friskoleleder

View

Friskoleleder

View

Viceskoleleder med ansvar for afdeling Lindholm til specialskolen Rævebakkeskolen

View

Strategisk skoleleder til Strandvejsskolen

View

Uddannelseskonsulent til sundhedsområdet i Høje-Taastrup Kommune

View

FGU Kolding & Vejen søger dygtig og visionær skoleleder til Vejen-afdelingen

View

Ambitiøs og fagligt stærk viceskoleleder til Peter Willemoesskolen

View

Skoleleder til Husby Danske Skole

View

Uddannelsesleder til Fysioterapeutuddannelsen

View

Uddannelsesleder til personaleledelse, uddannelsesdrift og -udvikling

View

Gislinge Skole søger pædagogisk leder

View

KBH SYD søger en uddannelseschef

View

Studieleder for de rytmiske uddannelser i Aarhus

View

Afdelingsleder til udskolingen på Kirkebjerg Skole

View

Afdelingsleder til Sigrid Undset Skolen

View

Landsbyordningsleder til Holeby Landsbyordning

View

Landsbyordningsleder til driftigt lokalsamfund

View

Skoleleder til Kirke Helsinge skole og børnehus

View

Skoleleder til Sct. Hans Skole - en attraktiv skole i Odense C

View

Servicetekniker til storkøkken service

View

Pædagoguddannelsen i Aarhus søger pædagogisk administrativ leder (VIA University College)

View

Uddannelsesleder HF - Campus Vejle

View

Udddannelsesledere

View

Skoleleder til Hvinningdalskolen, Silkeborg

View

Udddannelsesledere

View

Popular Job Categories