Professionshøjskolen UCN søger en adjunkt/lektor til en stilling i Sygeplejerskeuddannelsen

Job Description

Title: Professionshøjskolen UCN søger en adjunkt/lektor til en stilling i Sygeplejerskeuddannelsen

Company Name: University College Nordjylland - Skolevangen

I stillingen skal man dels fungere, som adjunkt/lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen, dels fungere som en af to kliniske koordinatorer i samarbejde med en kollega.

Vil du være med til at uddanne fremtidens sygeplejersker, så se nærmere her!

UCN Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring søger en adjunkt/lektor fra den 1. november 2021 eller efter aftale.

Sygeplejerskeuddannelsen optager hvert år henholdsvis 145 studerende i Hjørring og 36 studerende i Thisted samt 222 studerende i Aalborg. Alle tre adresser er karakteriseret ved et tværfagligt miljø med flere andre uddannelser ved UCN.

Vi søger en medarbejder som:

 • Har et ønske om at uddanne sygeplejersker
 • Gerne har en grunduddannelse som sygeplejerske
 • Har relevant videreuddannelse på master eller kandidatniveau
 • Gerne har undervisnings- og vejledningserfaring
 • Har gode formidlings- og samarbejdsevner
 • Har en evne til at arbejde selvstændigt og i grupper
 • Gerne har erfaring med forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • Har interesse for og indsigt i sygeplejefaget generelt
 • Har et godt blik for den kliniske del af uddannelsen
 • Kan navigere med mange personfølsomme data
 • Kan indgå i konfliktløsning
 • Kan samarbejde med mange forskellige faggrupper

Som adjunkt/lektor bliver dine opgaver overvejende:

 • At undervise i sygeplejefaget og andre fagområder på større hold i uddannelsens teoretiske del
 • At varetage vejledning i grupper samt i projektforløb i den teoretiske del af uddannelsen
 • At varetage prøver i den teoretiske del af uddannelsen
 • At deltage aktivt i samarbejdet med studerende, kolleger og uddannelsens samarbejdspartnere på de kliniske uddannelsessteder
 • At varetage vejledning af studerende samt deltage i fastlagte studieaktiviteter og prøver i den kliniske del af uddannelsen
 • At indgå i pædagogisk faglige udviklingsgrupper og videnområdegrupper med henblik på at sikre sammenhæng og progression i uddannelsen
 • At deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter herunder curriculumudvikling

Som klinisk koordinator bliver dine opgaver overvejende:

 • At planlægge de studerendes kliniske uddannelse i tæt samarbejde med UCN Studiekontor og vores kliniske samarbejdspartnere
 • Være ansvarlig for planlægning, udvikling og gennemførsel af klinisk uddannelse
 • Være koordinerende i samarbejdet med de kliniske uddannelsessteder
 • Motivere, vejlede og støtte de studerende i deres kliniske uddannelsesforløb
 • Være aktivt deltagende i relevante fora (fx studieråd og evalueringsudvalg)

Vi tilbyder:

 • En god introduktion til UCN og Sygeplejerskeuddannelsen, via din mentor og dine kollegaer
 • Sidemandsoplæring i forhold til funktionen, som klinisk koordinator
 • Et stimulerende, dynamisk og udviklende mono- og tværfagligt miljø i UCN
 • Et selvstændigt arbejde som underviser, i et tæt samarbejde med kolleger
 • Et selvstændigt arbejde i funktionen, som klinisk koordinator, i tæt samarbejde med din anden kollega i funktionen
 • Engagerede kolleger i gode arbejdsfællesskaber
 • Et spændende undervisningsmiljø, hvor adjunkter/lektorer/docenter indgår i et tæt samarbejde både internt i Sygeplejerskeuddannelsen, med vores eksterne samarbejdspartnere og med de øvrige uddannelser i UCN
 • Deltagelse i udviklings- og forskningsaktiviteter

For mere information om UCN Sygeplejerskeuddannelsen – www.ucn.dk .


Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen sker i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomsten og Organisationsaftale for Undervisere ved erhvervsakademier og Professionshøjskoler (LC/CO10’s forhandlingsområde).

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse i henhold til de fastsatte regler om lektorbedømmelse ved Professionshøjskoler.

Særligt vedrørende lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen henledes opmærksomheden på, at der er mulighed for at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i Bekendtgørelse om lektorkvalificering (se link ovenfor)

Ansættelsen er på fuld tid.

Tjenestested er med adresse på Skolevangen 45 i Hjørring, men da Professionshøjskolen UCN udbyder Sygeplejerskeuddannelsen i både Aalborg, Thisted og Hjørring, skal ansøger være indstillet på at udføre arbejde/undervisning på skiftende arbejdssteder på henholdsvis Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg, Lerpyttervej 5, Thisted og Skolevangen 45, Hjørring.


I øvrigt:

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til uddannelsesleder ved Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring: Sanne Holm, på telefon 72 69 12 25, [email protected]

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.

UCN ønsker, at vores medarbejderstab afspejler diversiteten i det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, alder, etnicitet, religiøsitet, handicap og seksuel overbevisning til at søge stillingen.

Professionshøjskolen UCN er Nordjyllands største praksisnære uddannelsesinstitution med seks adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted. Vi tilbyder over 30 videregående erhvervs- og professionsuddannelser inden for pædagogik/læring, sundhed, business og teknologi. Vi udvikler Nordjylland gennem uddannelser, livslang læring og praksisnær forskning – altid i tæt dialog med vores omverden. Vi er godt 900 medarbejdere.
Sammen gør vi vores bedste for de over 9.500 studerende og 9.400 kursister, der har valgt os til.


Similar Jobs

More Jobs

Faglærer/kørelærer til chaufføruddannelsen

View

Adjunkt/lektor til Administrationsbacheloruddannelsen

View

Adjunkt/lektor inden for lærerens grundfaglighed

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Adjunkter, lektorer eller timelærere til pædagoguddannelsen på Campus Nordsjælland

View

Timelærere til ledelse hos UC SYD

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Timelærere til voksen– og erhvervspædagogik hos UC SYD

View

VIA Læreruddannelsen i Skive søger adjunkt/lektor med relevant kandidat-, master- eller Ph.d.-grad og med stor interesse for forskning og udvikling inden for det naturfagsdidaktiske område

View

Aarhus Maskinmesterskole søger undervisere

View

Skovskolen søger underviser i friluftsliv og naturformidling

View

Adjunkt/lektor med fokus på undervisning og praktikkoordinering for laborantstuderende

View

Instruktorater på Institut for Naturfagenes Didaktik, blok 3 og 4 2022

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Vejle

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen ved Auning til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser til ejendomsservicetekniker- og vagtuddannelserne

View

Adjunkt/lektor til undervisning og udvikling inden for IT

View

Inspirerende elektriker med mod på at blive underviser

View

VID detail søger en kompetent underviser med en stærk B2B-profil

View

AARHUS TECH søger både en underviser og en instruktør til data og kommunikationsuddannelsen

View

Undervisere til Digitale værktøjer og BIM på Bygningskonstruktøruddannelsen

View

Ingeniører med faglige kompetencer inden for tekniske installationer til undervisning

View

Underviser med fokus på kommunikation i byggebranchen

View

Underviser i kemi- og procesteknologi på videregående uddannelser

View

Undervisere til Bygningskonstruktøruddannelsen (dansk / engelsk) og Byggekoordinatoruddannelsen

View

Idrætsvidenskabelig underviser til Danmarks mest motiverede studerende

View

Underviser til træfagenes byggeuddannelse

View

Undervisere til sygeplejefaglig undervisning på sygeplejerskeuddannelsen

View

Timelærere til detailhandelsuddannelsen

View

AARHUS TECH søger en underviser til Struktøruddannelsen

View

AC-medarbejder til Ortopæd, Øre-Næse-Hals og Kæbekirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

View

Timelærer til læreruddannelsen – matematik

View

Underviser til Procesteknologuddannelsen

View

Informationsspecialist til uddannelsesbibliotek

View

Undervisere søges til ungdoms-aftenskole på AARHUS TECH - vil du være den rollemodel, der gør en forskel?

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Popular Job Categories