Pædagog med specialpædagogiske kompetencer og erfaring til støtteopgaver

Job Description

Title: Pædagog med specialpædagogiske kompetencer og erfaring til støtteopgaver

Company Name: Gladsaxe Kommune

Vi søger en pædagog med specialpædagogiske kompetencer, som kan arbejde selvstændigt og i team. Du skal både være omstillingsparat, når opgaverne løbende ændrer sig, og du skal være tålmodig og vedholdende i de forebyggende indsatser.
Vores læringssyn bygger på, at vi arbejder med det hele barn i læringsmiljøet i alle skolens daglige aktiviteter, hvor du vil gå langt for sammen med barn, forældre og fagprofessionelle at omsætte uforudsigelige læringsveje til en pædagogisk retning til gavn for det enkelte barn.

Du skal brænde for kerneopgaven - at være sammen med børn, som har brug for guidning og omsorg i forhold til læring og social og personlig udvikling. Du er stærk i relationskompetence og kan samarbejde med forældre og fagprofessionelle omkring et enkelt barn eller en børnegruppe. Du er nysgerrig på at udvikle inkluderende læringsmiljøer, og det er en fordel, hvis du eksempelvis kan integrere udeliv og læring.

Gruppeordningen pa° Buddinge Skole et specialpædagogisk tilbud for elever med generelle og specifikke læringsvanskeligheder normeret til 36 elever 3.-8.kl. Elevgruppen er kendetegnet ved at være sårbare børn og unge i alderen 10-15 år, som har brug for et mindre, trygt, struktureret og særligt tilrettelagt skoleforløb, hvor der foruden specialundervisningen er et særligt fokus pa° trivsel i skolen i tæt samarbejde med forældrene. Vi er en medarbejdergruppe, hvor lærere og pædagoger samarbejder om opgaven.

Målet er, at alle elever får optimale muligheder for at blive så dygtige, som de kan og fa° gode forudsætninger til det videre uddannelsesforløb med en høj grad af selvværd og mestringsevner.
Undervisningen tilrettelægges med fokus pa° at give både elevgruppen og den enkelte elev, hvad der er særligt brug for. Dette gælder dels den personlige udvikling, det at fungere i et socialt fællesskab og den faglige læring.
Gruppeordningen er en integreret del af Buddinge Skole og der arbejdes gerne pa° tværs af gruppeordningen og almenklasserne.

Den specifikke støtteopgave består i, at støtte 2 elever, der periodevis har brug for en særlig indsats og tæt guidning i hverdagen, i en mindre konstellation i samarbejde med det øvrige klasseteam.
Arbejder vil bestå i at afdække og styrke barnets resurser, udvikle nye relevante strategier og overføre dem til hverdagen i klassen i rammen af en tydelig ADHD-pædagogik. Vores mål er, at vi kan hjælpe de elever, som har udfordringer, der besværliggør et fagligt og socialt udbytte af den daglige undervisning, og at eleven kan vende styrket tilbage med relevant deltagelse til læringsfællesskabet i klassen i gruppeordningen.
Pa° Buddinge Skole arbejder vi i professionelle læringsfællesskaber og har et stærkt fokus pa° trivsel og elevernes faglige progression. Der er et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger og PPR-team med fokus pa° udvikling af pædagogik, didaktik og barnets hele dag. Gennem systematisk samarbejde arbejder vi med observation af undervisning, feedback, refleksion og lærende samtaler for derigennem at forbedre elevernes læring og trivsel i hverdagen. Pa° tværs af kommunes gruppeordninger arbejder vi i nært samarbejde med PPR med en fælles udvikling af de pædagogiske og didaktiske tilgange med stort fokus på kompetenceudvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter overenskomst.

Stillingen er tidsbegrænset for 1 år, da den afhænger af en PPR-bevilling som revurderes en gang om året.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte faglig leder Stine Vinding på telefon 39 57 67 78.

Frist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest 27. juni 2021, hvor du gerne beskriver din pædagogik tilgang til elever i læringsvanskeligheder.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

Similar Jobs

More Jobs

Vallerødskolen søger støttepædagog 25 timer om ugen

View

Klubmedarbejder til Fritidscenter Christianshavn

View

Klostermarkens Børnehus søger pædagog, der brænder for de kommende skolebørn

View

Pædagog, PAU eller pædagogmedhjælper til Musvågevej Nord

View

Center for Handicap Skovbakken søger pædagoger

View

Tilkaldevikar med/under socialfaglig uddannelse søges

View

Pædagog til vuggestuen Skattekisten – et hus fuld af liv og glæde (34/37 timer)

View

Pædagoger til autismeområdet

View

Pædagog til VoLiS Gl. Lindholm Skole - Bådgruppen

View

Pædagogisk medhjælper, PAU'er eller anderledes uddannet til Idrætsbørnehuset Lundegården

View

Socialpædagog søges til Granbohus skolebørnsafdeling Villekulla

View

Botilbud Ryttervej søger pædagog, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent til 6 mdrs vikariat

View

Genopslag - Pædagog til fritidscentret Byggeren

View

Pædagog

View

Vil du med en tur i skoven?

View

Pædagogisk medarbejder til mellemtrins-specialtilbud på Ellebækskolen

View

Pædagoger til Idrætsbørnehuset Lundegården

View

Bliv pædagog i den nye retspsykiatri på PC Sct. Hans

View

30 timers pædagog søges til barselsvikariat i SFO

View

Pædagog til vuggestue

View

To pædagoger eller kompetente medarbejdere til Østen for Solen

View

Pædagoger til autismeområdet

View

Trancit søger kontaktpersoner i Aalborg og Frederikshavn

View

Pædagog til Kristrup Børnehus

View

Mariehøj søger pædagogmedhjælper til vikariat i 4 måneder

View

Klostermarkens Børnehus søger pædagogmedhjælpere

View

Klubmedarbejder/pædagog til fast stilling på Fritidscenter Christianshavn

View

Medhjælper til barselsvikariat

View

Pædagogmedhjælpere til Højager Vuggestue

View

To pædagoger til botilbuddet Æblevej 1

View

Pædagog 37 timer søges til Grejsdalen Hus 21, Nyborg

View

Pædagogisk assistent til Børnehuset Mælkevejen i Frederikshavn

View

Vi søger en fagligt velfunderet, energisk pædagog

View

Socialpædagoger søges til psykiatrisk døgntilbud

View

Pædagog til spændende tværgående stilling på Bo- og aktivitetsstedet Munkehatten

View

Mælkevejen/Ønskeøen søger en pædagog til Ønskeøen

View

Kom og vær med i Skovbakken, vi står her og mangler en pædagog i den ene børnehavegruppe

View

Hårup fritidsklub søger uddannet pædagog på 30 timer pr. uge - UngiAarhus

View

Socialfaglig medarbejder

View

Pædagog med special pædagogik søges til Tilst fritidsklub og Tilst skole

View

Popular Job Categories