Overlæge/afdelingslæge i Reumatologi eller andet relevant speciale, Rygcenter Syddanmark – med mulighed for forskning/klinisk lektorat

Job Description

Title: Overlæge/afdelingslæge i Reumatologi eller andet relevant speciale, Rygcenter Syddanmark – med mulighed for forskning/klinisk lektorat

Company Name: Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Vil du være en del af udredningen, diagnostikken, behandlingen og herunder vejledningen af patienter med ikke-inflammatorisk rygsygdom på højt niveau?


Vi søger en speciallæge i reumatologi eller andet relevant speciale, der ønsker at være med til at konsolidere og videreudvikle hele vores Rygcenter.


Vi tilbyder

 • En stilling uden vagt
 • En ambitiøs afdeling med fokus på høj grad af kvalitet, patientsikkerhed- og tilfredshed
 • En forskningsaktiv afdeling både kirurgisk og medicinsk, hvor der er mulighed for dedikeret tid til forskningsprojektor/klinisk lektorat alt efter kompetencer og præferencer
 • En stilling med hovedvægten på udredning og vejledning af patienter med ikke-inflammatorisk rygsygdom, hvor differentialdiagnostik, supervision og samarbejde med primærsektoren er i fokus
 • En afdeling hvor information og herunder vejledning af patienterne er en central del af behandlingen
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor medarbejderne løser arbejdsopgaver i tværfagligt samarbejde med fokus på ”patienten først” og hvor der lægges vægt på en aktiv hverdag med et godt arbejdsmiljø.

Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier: Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence.


Vi forventer at du

 • er speciallæge i intern medicin – reumatologi eller andet relevant speciale.
 • har lyst og evne til at tage et medansvar for opbygning og drift af både rygmedicinsk afsnit og Rygcenter Syddanmark som helhed, herunder interesse i videreudvikling, kvalitetssikring og forskning
 • har ledelsesevner hvor samarbejde og kvalitet er i højsæde
 • tager medansvar for afdelingernes drift i henhold til ansvarsområde herunder udarbejdelse af retningslinjer
 • har gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • har lyst til at superviserer og undervise kommende kollegaer

Om Rygcenter Syddanmark

Rygcenter Syddanmarks kerneopgave er på specialistniveau at udrede samt behandle og herunder vejlede regionens rygpatienter ud fra den enkeltes behov.
Det overordnede mål er at fremme livskvaliteten for rygpatienter.

Vi er kendt for en høj patienttilfredshed og modtager rygpatienter fra hele Region Syddanmark. Vi modtager ca. 18.000 nyhenvisninger og opererer ca. 1.000 patienter årligt.
Forskning er et højt prioriteret område med stor både rygkirurgisk og rygmedicinsk forskningsaktivitet. Herudover har vi stor uddannelsesaktivitet og tager imod uddannelsessøgende indenfor mange faggrupper.

Vil du vide mere om afdelingen: http://rygcentersyddanmark.dk/wm202525


Kvalifikationer

Ansøgningen skal/bedes udfærdiget i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae. Der lægges vægt på, at ansøgerne forholder sig konkret til de syv kompetenceområder og i videst mulige omfang dokumenterer kvalifikationer inden for disse kompetencer.


Yderligere information

Såfremt du ønsker stillingen uddybet kan du rette henvendelse til
Jakob Blaabjerg Espesen, Ledende overlæge, 29727977/ [email protected]


Løn- og ansættelse
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til den indgåede aftale mellem Foreningen af speciallæger og Region Syddanmark

Stillingen ønskes besat 1. december 2021 eller efter aftale.

Stillingen er på 37 timer eller efter aftale.


Ansøgningsfrist

Fristen for at søge stillingen er 18. august 2021 kl. 12.00

Der afholdes ansættelsessamtaler den 24. august 2021

Similar Jobs

More Jobs

Vil du være med til at videreudvikle og styrke Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Horsens?

View

Afdelingslæge eller overlæge til rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

View

Specialeansvarlig obstetrisk overlæge med afsnitsledelse ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, OUH-Svendborg

View

Specialeansvarlig overlæge til Palliativt Team, Sygehus Sønderjylland

View

Overlæge til Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

View

Vil du være en del af vores lægefaglige team på Høreklinikken OUH?

View

Overlæge med funktion i Afsnit Neuro, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital

View

Afdelingssygeplejerske til endokrinologisk sengeafsnit søges med snarlig tiltrædelse

View

Afdelingssygeplejerske til endokrinologisk sengeafsnit søges med snarlig tiltrædelse

View

Læger til Patologi, Regionshospitalet Viborg

View

God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…

View

Overlæge/afdelingslæge til Enhed for Tilsyn og rådgivning Øst

View

Overlæge ved Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet, Team 2

View

Afdelingssygeplejerske med daglig ledelse af Maniitsoq Sundhedscenter

View

Teamleder til kursus- og konferenceenhed

View

Sektionsleder til Akuttelefonen 1813

View

Overlæge til Distriktspsykiatrisk afsnit, Psykiatrisk Ambulatorium 2025 i Hillerød

View

Er du Bornholms Hospitals nye overlæge med speciale i kardiologi?

View

Er du Bornholms Hospitals nye overlæge med speciale i endokrinologi?

View

Afdelingslæge eller overlæge med speciale i enten gastroentrologi, reumatologi eller nefrologi

View

Teamleder til Mikrobiologisk laboratorium

View

Overlæge til Anæstesiologisk afdeling, Klinik ABK, Aalborg Universitetshospital

View

Overlæge til Dansk Center for Partikelterapi

View

Overlæge til Videncenter for Sårheling

View

Overlæge/afdelingslæge/UAO, Patologi, Regionshospitalet Randers

View

To overlæger/afdelingslæger til Afdeling for Patologi, Herlev og Gentofte Hospital

View

Vi søger en nytænkende ledende overlæge, der vil være med til at sætte en ny retning for vores medicinske specialer

View

Overlæge inden for infektionspædiatri og pædiatrisk immunologi søges til H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

View

Specialeansvarlig overlæge i lungemedicin

View

Overlæge inden for pædiatrisk endokrinologi og diabetes søges til H. C. Andersen Børne- og Ungehospital

View

Overlæge inden for pædiatrisk gastroenterologi, hepatologi og ernæring søges til H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

View

Overlæge/afdelingslæge - gynækologi

View

Dygtig afdelingssygeplejerske søges til intensivt sengeafsnit med 13 sengepladser.

View

Stilling som overlæge med mulighed for forskningstid på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

View

Gruppeleder til aftenvagten Hjemmeplejen Bispebjerg-Nørrebro

View

Overlæge eller afdelingslæge søges til Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital

View

Hjemmesygeplejen Bispebjerg-Nørrebro søger gruppeleder

View

Distriktsleder for hjemme- og sygeplejen i distrikt Øst i Favrskov Kommune

View

To ledere til laboratorierne ved Bio- og Kemiteknologi

View

Laboratoriechef/Embryolog/Bioanalytiker til Freya Fertility, fertilitetsklinik i Herning.

View

Popular Job Categories