Overlæge i neurologi søges til Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Job Description

Title: Overlæge i neurologi søges til Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Company Name: Region Nordjylland

Overlæge i neurologi søges til Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
En overlægestilling er ledig til besættelse per 1.1.2022 eller efter nærmere aftale.
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i neurologi med særlig interesse og erfaring i det cerebrovaskulære område.
Hvem er vi?
Afdelingen, som er en universitetsafdeling, er regionens eneste neurologiske afdeling. Afdelingen består at et neurologisk sengeafsnit, et apopleksiafsnit, et neurofysiologisk afsnit og en række speciale ambulatorier.
  
Neurologisk Afdeling er på nuværende tidspunkt bemandet med 10 overlæger, heraf er 1 tilknyttet det neurofysiologiske afsnit; 12 afdelingslæger og 15 reservelæger.  Derudover er der et professorat i afdelingen (vakant pt.).
Hvem er du?
Stillingen ønskes besat med en overlæge eller speciallæge i neurologi. Denne skal med baggrund i ansøgning og CV dokumentere interesse og kvalifikationer for at deltage i driften og videreudviklingen af det cerebrovaskulære område/neurorehabilitering.
Der ønskes en speciallæge i neurologi med stor klinisk- og forskningserfaring indenfor det nævnte område. Organisatorisk erfaring, f.eks. i form af patientforløb, faglige netværk etc. og erfaring indenfor postgraduate undervisning samt gode samarbejds- og kommunikationsevner ses gerne.
 
Det forventes, at den der ansættes i stillingen udvikler området løbende gennem videreuddannelse, undervisning, forskning og organisering sammen med subspecialernes øvrige speciallæger.
Hvorfor vælge Aalborg?
Vi er en fleksibel afdeling under udvikling og med mulighed for faglig udvikling indenfor alle subspecialer af neurologi.
Som overlæge har man 10 kursusdage per år og et personligt kursusbudget på kr. 24.893,00.
Der kan forhandles ekstra dage til efteruddannelse
Ved ønske/behov er der mulighed for at forhandle forskningstid/forskningsfri
Der er mulighed for at forhandle særlige ordninger med henblik på tilrettelæggelse af arbejdstid og/eller deltidsansættelse
 
Vilkår
Ansættelse ved afdelingen sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Der er knyttet bagvagtfunktion til stillingerne (tilstedeværelsesvagt med efterfølgende rådighedstjeneste fra bolig). Bagvagtslaget udgøres af overenskomstansatte overlæger, afdelingslæger og 1. reservelæger. Som led i afdelingens døgnbaserede trombolyse og EVT -behandling af iskæmisk apopleksi kræves fremmøde af bagvagten til trombolysebehandlingen.
Ansøgeren vil indgå i vagten afhængigt af kvalifikationer.
 
Afdelingen deltager i undervisning af lægestuderende fra Aalborg Universitet, undervisning af introduktionslæger og læger i hoveduddannelsesstilling i neurologi samt læger i hoveduddannelsesstillinger inden for psykiatri og neurokirurgi.


Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de syv kompetenceområder, der svarer til de syv roller i speciallægeordningen.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Claudia Hilt Kristensen, telefon 29339575, e-mail [email protected]
 
Ansøgningsfrist 16.7.2021
 
Ansøgningen stiles til ledende overlæge Ph.d. Claudia Hilt Kristensen, Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, og sendes online ved at klikke på SØG STILLINGEN.
 
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 31 2021.
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.

Similar Jobs

More Jobs

Vil du være med til at videreudvikle og styrke Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Horsens?

View

Afdelingslæge eller overlæge til rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

View

Specialeansvarlig obstetrisk overlæge med afsnitsledelse ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, OUH-Svendborg

View

Specialeansvarlig overlæge til Palliativt Team, Sygehus Sønderjylland

View

Overlæge til Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

View

Vil du være en del af vores lægefaglige team på Høreklinikken OUH?

View

Overlæge med funktion i Afsnit Neuro, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital

View

Afdelingssygeplejerske til endokrinologisk sengeafsnit søges med snarlig tiltrædelse

View

Afdelingssygeplejerske til endokrinologisk sengeafsnit søges med snarlig tiltrædelse

View

Læger til Patologi, Regionshospitalet Viborg

View

God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…

View

Overlæge/afdelingslæge til Enhed for Tilsyn og rådgivning Øst

View

Overlæge ved Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet, Team 2

View

Afdelingssygeplejerske med daglig ledelse af Maniitsoq Sundhedscenter

View

Teamleder til kursus- og konferenceenhed

View

Sektionsleder til Akuttelefonen 1813

View

Overlæge til Distriktspsykiatrisk afsnit, Psykiatrisk Ambulatorium 2025 i Hillerød

View

Er du Bornholms Hospitals nye overlæge med speciale i kardiologi?

View

Er du Bornholms Hospitals nye overlæge med speciale i endokrinologi?

View

Afdelingslæge eller overlæge med speciale i enten gastroentrologi, reumatologi eller nefrologi

View

Teamleder til Mikrobiologisk laboratorium

View

Overlæge til Anæstesiologisk afdeling, Klinik ABK, Aalborg Universitetshospital

View

Overlæge til Dansk Center for Partikelterapi

View

Overlæge til Videncenter for Sårheling

View

Overlæge/afdelingslæge/UAO, Patologi, Regionshospitalet Randers

View

To overlæger/afdelingslæger til Afdeling for Patologi, Herlev og Gentofte Hospital

View

Vi søger en nytænkende ledende overlæge, der vil være med til at sætte en ny retning for vores medicinske specialer

View

Overlæge inden for infektionspædiatri og pædiatrisk immunologi søges til H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

View

Specialeansvarlig overlæge i lungemedicin

View

Overlæge inden for pædiatrisk endokrinologi og diabetes søges til H. C. Andersen Børne- og Ungehospital

View

Overlæge inden for pædiatrisk gastroenterologi, hepatologi og ernæring søges til H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

View

Overlæge/afdelingslæge - gynækologi

View

Dygtig afdelingssygeplejerske søges til intensivt sengeafsnit med 13 sengepladser.

View

Stilling som overlæge med mulighed for forskningstid på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

View

Gruppeleder til aftenvagten Hjemmeplejen Bispebjerg-Nørrebro

View

Overlæge eller afdelingslæge søges til Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital

View

Hjemmesygeplejen Bispebjerg-Nørrebro søger gruppeleder

View

Distriktsleder for hjemme- og sygeplejen i distrikt Øst i Favrskov Kommune

View

To ledere til laboratorierne ved Bio- og Kemiteknologi

View

Laboratoriechef/Embryolog/Bioanalytiker til Freya Fertility, fertilitetsklinik i Herning.

View

Popular Job Categories