Nordskolen søger dygtige og ambitiøse lærere til gruppeordning

Job Description

Title: Nordskolen søger dygtige og ambitiøse lærere til gruppeordning

Company Name: Roskilde Kommune - Nordskolen - afd. Jyllinge

Nordskolen søger dygtige og ambitiøse lærere til gruppeordning, gerne med speciale inden for specialpædagogik, naturfag og/eller humanistiske fag.
Nordskolen er en dejlig skole med god trivsel og høj faglighed.

Vi arbejder målrettet på at udvikle vores gruppeordninger, så alle elever har mulighed for at trives og udvikles inden for deres nærmeste udviklingszone. For at styrke dette arbejde arbejder vi ud fra den fælles teoretisk forståelsesramme NAU, (neuroaffektiv udviklingspsykologi) på hele skolen samt implementere metodiske tiltag. NAU teorien er grundlaget for vores gruppeordninger.

Det er vigtigt for os at have en solid specialundervisning for de elever, der er i vores gruppeordninger, ligeledes at have varierede læringsformer, et fagligt og kollegialt godt arbejdsmiljø mellem medarbejderne og ledelsen, og ikke mindst et ligeværdigt samarbejde med forældrene.

Vi tror på, at deltagelse og samarbejde er en forudsætning for, at vi lykkes som skole.

Vi har brug for dig, fordi:
Du kan udvikle, og du kan skabe den gode skoledag for vores elever:

 • Du er engageret i at arbejde med specialundervisning.
 • Man kan mærke, at du brænder for at nå vores fælles mål, og du er i stand til at skabe og give følgeskab.
 • Du kan arbejde struktureret og være med til at skabe mening og klarhed i en kompleks hverdag.
 • Du har en inkluderende tilgang og søger dialog om den pædagogiske praksis og vor fælles retning.
 • Du har kompetencerne til at tage medansvar og sikre den nødvendige implementering og udvikling af NAU, eller er interesseret i at indgå i denne på skolen.
 • Du har lyst til at være en del af et nyetableret gruppeordningsteam, hvor vi vægter dialog, åbenhed og sparring i et forpligtende fællesskab, mellem lærer, pædagoger, PPR og ledelse.
 • Du er villig til at indgå i personalets supervision.

Dine opgaver:

 • du er læreruddannet, har ambitioner og kan lide at undervise i gruppeordninger
 • du kan indgå i et professionelt læringsmiljø med tæt og forpligtende teamsamarbejde
 • du drager omsorg for elevernes faglige udvikling og trivsel
 • du er indstillet på at videreføre et godt skole/hjem samarbejde med skolens forældrekreds
 • du er visionær og iderig, og kan være med til at udvikle skolen i samarbejde med kollegaer og ledelse
 • du kan have øje for et godt undervisningsmiljø med glade og motiverede elever
 • du kan medvirke til et skolemiljø, hvor trivsel og læring følges ad

Vi kan tilbyde:

 • Lærerarbejdsplads samt bærbar pc til alt personale
 • Bærbar pc og digital understøttelse til alle elever
 • Gode faciliteter samt udeområder der inviterer til glædesfyldt leg og bevægelse

Jyllinge er en relativ stor by med god infrastruktur, tæt på natur med skov, fjord og åbne vidder

Nordskolen er en fem-seks sporet skole med ca. 1200 elever og 130 pædagogiske medarbejdere fordelt på to matrikler.

Gruppeordningen, der er et internt skoletilbud, er placeret på Nordskolen - afd. Jyllinge, hvilket muliggør elevernes deltagelse i almenskolen, i det omfang det giver mening og gavner den enkelte elevs emotionelle, sociale og faglige progression. Målgruppen er normalbegavede elever med sociale og emotionelle udfordringer. Eleverne kan have forskellige diagnoser. I gruppeordningen arbejder vi målrettet ud fra teori og metode samt er bevidste om, hvilken indflydelse det pædagogiske personale har for elevernes udvikling og trivsel.

Roskilde Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse for ledere.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller hvis du ønsker at besøge skolen, er du velkommen til at kontakte  Psykolog fagligleder Christiane Stokholm, mobil 2916 7103, mail [email protected] Eller Skoleleder Brian Venneberg, mobil: 4119 2032, mail [email protected] 

Ansøgning med cv og relevante bilag sendes via link stillingsopslaget senest 27. september 2021 kl. 12.00.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=38709193)

Similar Jobs

More Jobs

Lærer til specialklasse i Heltidsundervisningen i Albertslund Ungecenter

View

Herstedøster Skole søger en uddannet dansklærer til et barselsvikariat i indskolingen

View

Vi søger flere dygtige lærere til Campus+

View

2 pædagogiske medarbejdere ti Lyreskovskolen

View

2 lærere til faste stillinger i Lyreskovskolens grundskole

View

Østervangskolen i Hadsten søger lærer til indskolingen

View

Lærer til Hindsholms børn og unge

View

Inklusionsvejleder

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Lundehusskolen søger to uddannede lærere til Specialklasserækken

View

Ambitiøs lærer til Vibenshus Skole

View

Lærer til Sennels Skole

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Barselsvikar (lærer) til vores 10. klassescenter

View

Mon du er vores nye børnehaveklasseleder ?

View

Nordenskov-Næsbjerg Skole mangler en lærer til vores mellemtrin i Næsbjerg fra 01.01.2022– Kunne det være dig?

View

Rotationsvikar til Skolecenter Jetsmark

View

Ordblindelærer og lærer/pædagog til Ådalens Skole

View

Egebakkeskolen søger en lærer pr. 1. januar 2022 til en fast stilling

View

Lærer til barselsvikariat ved AKT - Holstebro Ungdomsskole

View

Lærer til Trekløverskolen

View

Ambitiøs og dygtig lærer til Heibergskolen

View

Matematiklærer til Jeksendalskolens mellemtrin og udskoling

View

Dygtig lærer til Sortebakkeskolens specialklasse-afdeling

View

Lærer søges til Gråsten Skole

View

Vi søger to barselsvikarer til Dronninglund Efterskole

View

Idræts- og inklusionslærer til Hillerød Vest Skolens afdeling Ålholm

View

Matematiklærer til indskolingen

View

Matematik- og NT-lærer til indskolingen

View

1 lærer pr. 1. januar 2022

View

Ådalens Skole søger en lærer til håndværk og design, engelsk og N/T

View

Dansklærer til 3. årgang på Brønshøj Skole

View

Skolelærer søges til at fejre fagligheden i matematik, tysk eller idræt på skole med mange muligheder

View

To lærere søges til Marstal Skole

View

Udskolingslærer til Slangerup Skole (genopslag)

View

Passioneret, engageret og energisk lærer søges til fast stilling på Højelse Skole med hovedvægt af timer i skolens PLC.

View

Kasperskolen søger en engageret lærer til indskolingen

View

Skjoldhøjskolen søger en lærer og en pædagog til nyopstartet specialklasse

View

2 lærere 37 timer pr. 1. januar 2021 - Harløse Skole

View

Uddannede matematik- og historielærere med høj faglighed, kraft og engagement til Højdevangens Skole

View

Popular Job Categories