Lektor/adjunkt til Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Job Description

Title: Lektor/adjunkt til Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Company Name: Københavns Professionshøjskole, Campus Tagensvej 18

Vil du gerne bidrage til at styrke og udvikle den pædagogiske praksis på landets erhvervsuddannelser? Og er du dygtig til undervisning, forskning og udvikling på det pædagogiske område? Så er du måske vores nye kollega.

På Nationalt Center for Erhvervspædagogik (i daglig tale NCE) på Københavns Professionshøjskole søger vi dygtige, ambitiøse og engagerede kollegaer til at hjælpe os med at varetage undervisning på vores Diplomuddannelse i erhvervspædagogik samt løse forsknings-, udviklings- og konsulentopgaver i relation til erhvervsuddannelserne og aktørerne omkring dem.

NCE arbejder med kompetenceudvikling af lærere og ledere, samt forsknings- og udviklingsopgaver i relation til landets mere end 100 erhvervsuddannelser. Vi er det største samlede miljø for erhvervspædagogisk uddannelse og forskning, og vi arbejder tæt sammen med hele den erhvervsrettede uddannelsessektor om at sikre de bedste forudsætninger for udvikling af erhvervsuddannelser af høj kvalitet. Vi udbyder blandt andet Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP), hvor erhvervsskolelærere – mange med en baggrund som faglærte – får pædagogiske og didaktiske kompetencer til at løfte deres komplekse undervisningsopgave. Centeret danner desuden ramme om et forsknings- og udviklingsprogram samt en række konsulentydelser - alle med fokus på at skabe og omsætte ny forskningsbaseret viden, sådan at den får værdi og bidrager til en styrket pædagogisk praksis på landets erhvervsskoler.

Læs mere om vores forsknings- og udviklingsprogram her.

Om jobbet
Opgaverne som lektor/adjunkt ved NCE er mangefacetterede og alsidige, og du vil have mulighed for selv at sætte dit præg. En del af dit arbejde vil være undervisning, vejledning og eksamen i relation til diplomuddannelse i erhvervspædagogik. En anden del af arbejdet vil være at indgå i forsknings- og udviklingsprojekter samt stå for konsulentopgaver i relation til erhvervsuddannelserne.

Vi er et center i rivende udvikling og du vil derfor komme ind i centret i en spændende periode, hvor vi skal tænke og handle nyt, og hvor du vil få mulighed for at præge udviklingen. Nogle af de indsatser, vi skal til at udrulle i de kommende år er at udbygge vores forsknings- og udviklingsindsats gennem flere større projekter og partnerskaber i relation til de udfordringer og vidensbehov, som erhvervsuddannelserne oplever. Blandt andet i forhold til styrket samspil mellem skole og praktik, bedre understøttelse af elevernes læring og progression, brug af digitale teknologier i undervisningen samt i forhold til hvordan erhvervsuddannelserne skal gribe de nye kompetencebehov, der knytter sig til digitalisering, grøn omstilling og teknologiforståelse i relation til arbejdsmarkedet.

Vi arbejder sideløbende på at styrke vores samarbejde med erhvervsskolerne om at styrke koblingen mellem vores diplomuddannelse og den pædagogiske praksis på skolerne. Vi arbejder derfor ud fra en fælles didaktisk model – den såkaldte Praktikummodel – som indebærer, at vores studerende gennem hele deres uddannelse arbejder med at udvikle, afprøve og vurdere undervisningskoncepter, der giver svar på udfordringer i deres undervisningspraksis.

Vi lægger stort vægt på at have et stærkt arbejdsfællesskab, hvor vi reflekterer sammen, gør hinanden gode samt eksperimenterer og udvikler vores praksis sammen. Vi arbejder desuden sammen med mange forskellige samarbejdspartere – både internt på Københavns Professionshøjskole og eksternt i erhvervsuddannelsessektoren. Du skal derfor kunne lide at arbejde på tværs og få mange forskellige samarbejdsrelationer til at fungere.

Din profil
Vi søger to nye kollegaer, som kan hjælpe os med at løfte de opgaver, der er i centeret. For begge profiler gælder, at du skal have en relevant uddannelse på kandidatniveau, gerne suppleret med relevant ph.d.-uddannelse eller lignende kompetence. Vi lægger desuden vægt på, at du har en stærk faglig profil inden for det pædagogiske område suppleret med stærke kompetencer i forhold til undervisning, kvalitativ forskning og pædagogisk udviklingsarbejde.

Vi forestiller derudover, du matcher en af nedenstående profiler:

En lektor/adjunkt med følgende kompetencer:

 • Viden om og engagement i erhvervsuddannelsesområdet.
 • Erfaring med eller talent for selvstændigt at udvikle, tilrettelægge og gennemføre erhvervs- eller professionsrettet undervisning, samt lyst til at udvikle din undervisning sammen med andre.
 • Erfaring med forskning og udvikling i relation til uddannelsesområdet, herunder gerne erfaring med at gennemføre pædagogisk udviklingsarbejde, organisationsudvikling samt gennemførelser af undersøgelser og evalueringer.
 • Gerne viden om funding og forretningsudvikling.
 • Du er en god kommunikator – både skriftligt og mundtligt.
 • Du har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger ledelse og forskellige samarbejdspartnere om at sikre en god opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø.
 • Du er ambitiøs og brænder for at skabe viden, der kan forbedre praksis.
En adjunkt/lektor med følgende kompetencer:

 • Erfaring med forskning og udvikling i relation til uddannelsesområdet, gerne inden for erhvervsuddannelsesområdet samt nogle af de vidensområder vi arbejder med (fx praksisrelateret undervisning, brug af digitale teknologier i undervisningen samt didaktik og undervisningsplanlægning).
 • Erfaring med funding og projektledelse af forsknings- og udviklingsprojekter.
 • Erfaring med selvstændigt at udvikle, tilrettelægge og gennemføre erhvervs- eller professionsrettet undervisning, samt lyst til at udvikle din undervisning sammen med andre. Gerne erfaring med skoleudvikling og pædagogisk konsulentarbejde.
 • Du er en god kommunikator – både skriftligt og mundtligt.
 • Du har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger, ledelse og forskellige samarbejdspartnere om at sikre en god opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø.
 • Du er ambitiøs og brænder for at skabe viden, der kan forbedre praksis.
Din arbejdsplads
På Københavns Professionshøjskole har vi en vision om at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Vi mener, at myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer.

NCE er en del af Institut for Didaktik og Digitalisering under Det Lærerfaglige Fakultet. Her finder du blandt andet Center for Undervisningsmidler og Future Classroom Lab, der arbejder med at udvikle nye undervisningsformer og nye måder at anvende teknologi i undervisningen.
Vi er et miljø under udvikling, bredt sammensat både hvad angår køn, alder og faglig baggrund. Ud over centerlederen er vi pt. 10 undervisere, der også forsker, og to konsulenter.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som adjunkt eller lektor med start d. 1. december 2021, eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Du bliver ansat i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1458 af 24. juni 2021 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i vores ambitiøse lektorkvalificeringsforløb.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. Bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020.

Arbejdspladsen er beliggende på Tagensvej 18, 2200 København N.

Vil du vide mere?
Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning.

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Camilla Hutters på telefon 6170 6970.

Interesseret?
Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest tirsdag den 28. september 2021. Du bedes angive, om du søger en stilling som adjunkt eller lektor. Vi forventer at afholde samtaler i uge 40.

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i bekendtgørelsen. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. Du kan læse herom på vores hjemmeside, hvor du også kan finde en vejledning til anmodningen.

Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Similar Jobs

More Jobs

Faglærer/kørelærer til chaufføruddannelsen

View

Adjunkt/lektor til Administrationsbacheloruddannelsen

View

Adjunkt/lektor inden for lærerens grundfaglighed

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Adjunkter, lektorer eller timelærere til pædagoguddannelsen på Campus Nordsjælland

View

Timelærere til ledelse hos UC SYD

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Timelærere til voksen– og erhvervspædagogik hos UC SYD

View

VIA Læreruddannelsen i Skive søger adjunkt/lektor med relevant kandidat-, master- eller Ph.d.-grad og med stor interesse for forskning og udvikling inden for det naturfagsdidaktiske område

View

Aarhus Maskinmesterskole søger undervisere

View

Skovskolen søger underviser i friluftsliv og naturformidling

View

Adjunkt/lektor med fokus på undervisning og praktikkoordinering for laborantstuderende

View

Instruktorater på Institut for Naturfagenes Didaktik, blok 3 og 4 2022

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Vejle

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen ved Auning til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser til ejendomsservicetekniker- og vagtuddannelserne

View

Adjunkt/lektor til undervisning og udvikling inden for IT

View

Inspirerende elektriker med mod på at blive underviser

View

VID detail søger en kompetent underviser med en stærk B2B-profil

View

AARHUS TECH søger både en underviser og en instruktør til data og kommunikationsuddannelsen

View

Undervisere til Digitale værktøjer og BIM på Bygningskonstruktøruddannelsen

View

Ingeniører med faglige kompetencer inden for tekniske installationer til undervisning

View

Underviser med fokus på kommunikation i byggebranchen

View

Underviser i kemi- og procesteknologi på videregående uddannelser

View

Undervisere til Bygningskonstruktøruddannelsen (dansk / engelsk) og Byggekoordinatoruddannelsen

View

Idrætsvidenskabelig underviser til Danmarks mest motiverede studerende

View

Underviser til træfagenes byggeuddannelse

View

Undervisere til sygeplejefaglig undervisning på sygeplejerskeuddannelsen

View

Timelærere til detailhandelsuddannelsen

View

AARHUS TECH søger en underviser til Struktøruddannelsen

View

AC-medarbejder til Ortopæd, Øre-Næse-Hals og Kæbekirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

View

Timelærer til læreruddannelsen – matematik

View

Underviser til Procesteknologuddannelsen

View

Informationsspecialist til uddannelsesbibliotek

View

Undervisere søges til ungdoms-aftenskole på AARHUS TECH - vil du være den rollemodel, der gør en forskel?

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Popular Job Categories