Ledelses- og organisationskonsulent - til UCN act2learn

Job Description

Title: Ledelses- og organisationskonsulent - til UCN act2learn

Company Name: University College Nordjylland

Ønsker du at gøre en positiv forskel, og motiveres du af at udvikle mennesker og organisationer? Bevæger du dig smidigt mellem positionerne som underviser og proceskonsulent? Har du et godt blik for organisatoriske processer? Vi søger en kollega med stor konsulent- og eventuel ledelseserfaring, som besidder et stort personligt drive og som har lyst til at arbejde med mennesker og processer.

Du bliver en del af vores konsulentteam i UCN act2learn Ledelse og Organisation, som bredt beskæftiger sig med
medarbejder-, ledelses- og organisationsudvikling. Dette både på vore formelle uddannelser samt i skræddersyede konsulentopgaver for vores kunder. Vi er alle optagede af, hvordan vores ydelser kan bidrage til at skabe værdi i de organisationer, som vi samarbejder med og brænder for at skabe en forskel.


Hvad kan du forvente i stillingen:

For at trives godt i jobbet, forventer vi, at du

 • kan arbejde selvstændigt og trives med store frihedsgrader.
 • kan udvikle og facilitere konsulentydelser, kurser og uddannelser i tæt samarbejde med kollegaer og kunder. Stillingen kræver, at du kan håndtere høj grad af faglig kompleksitet.
 • er dygtig i dybden indenfor det faglige område Ledelse og Organisation, ligesom du formår at sætte denne faglighed i spil som konsulent.
 • mestrer at udvikle, sælge, gennemføre og forankre konsulentydelser og uddannelsesforløb, der har varig effekt for vores kunder.
 • kan forhandle aftaler, planlægge, prioritere og præstere i et vilkårsrum, hvor der er fokus på udvikling, leverance, kvalitetssikring og salg.

Din baggrund og kompetencer

En central del af jobbet som ledelses- og organisationskonsulent er, at du har lyst til at gå på scenen samtidig med, at du besidder en god evne til at opbygge og udvikle dine kunderelationer.

Udover en uddannelse på master eller kandidatniveau forventer vi, at du har relevant erhvervs- og konsulenterfaring og kan dokumentere et højt niveau på området. Derudover ser vi gerne, at du

 • har arbejdet i eller løst konsulentopgaver i offentlige organisationer og du ved, hvad der forventes og kræves i en konsulentfunktion.
 • er optaget både af formel ledelse og ledelsesprocesser samt talentudvikling.
 • kan understøtte ledere i at lede kerneopgaven igennem en faglig innovativ og lærende praksis.
 • altid arbejder med et organisatorisk perspektiv og også er god i ”micro-processerne”.
 • er vant til at arbejde med mange forskellige konsulent-metoder og tror på, at læring og udvikling bedst skabes i en atmosfære af anerkendelse, nysgerrighed, forstyrrelse og en skarp positionsbevidsthed.
 • Du er nysgerrig på forskning og udvikling indenfor dit faglige område og du kan formidle viden både skriftligt og mundtligt.

Vi tilbyder/Det får du til gengæld

En ansættelse i et spændende og positivt miljø, hvor der er masser af dynamik, og hvor personlig og faglig udvikling prioriteres højt. Vi tilbyder et uformelt miljø, hvor der er højt til loftet og hvor vi har en målsætning om til stadighed at spille hinanden gode. Vi lægger stor vægt på en samarbejdende og udviklende kultur, og vi forventer du bidrager positivt og aktivt hertil. Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor du kan være med til at udvikle UCN act2learn som organisation og det faglige miljø sammen med kompetente kolleger. Vi arbejder ud fra vores egen læringsfilosofi, Refleksiv Praksis Læring, hvor kunder og studerende inddrages direkte i læring gennem handling og med et markant fokus på, at kompetenceudvikling har effekt i praksis.


Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb. Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse i henhold til de fastsatte regler om lektorbedømmelse ved professionshøjskoler.

Særligt vedrørende lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen henledes opmærksomheden på, at der er mulighed for at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i Bekendtgørelse om lektorkvalificering (se link ovenfor).

Stillingen ønskes besat senest den 1. december 2021.


Yderligere oplysninger

Er du interesseret i et job i et dynamisk konsulent- og uddannelseshus, der lægger vægt på at skabe et spændende og attraktivt miljø, så send os en kortfattet ansøgning, der giver os et tydeligt indblik i, hvem du er og særligt dine spidskompetencer inden for de nævnte områder.

Der gennemføres ansættelsessamtaler den 15. oktober og den 29. oktober 2021.

Der gennemføres persontest i forbindelse med ansættelsesproceduren. Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til Områdeleder Ane Davidsen på tlf. 7269 1651 eller mail: [email protected]

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig


UCN ønsker, at vores medarbejderstab afspejler diversiteten i det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, alder, etnicitet, religiøsitet, handicap og seksuel overbevisning til at søge stillingen.

Professionshøjskolen UCN er Nordjyllands største praksisnære uddannelsesinstitution med seks adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted. Vi tilbyder over 30 videregående erhvervs- og professionsuddannelser inden for pædagogik/læring, sundhed, business og teknologi. Vi udvikler Nordjylland gennem uddannelser, livslang læring og praksisnær forskning – altid i tæt dialog med vores omverden. Vi er godt 900 medarbejdere. Sammen gør vi vores bedste for de over 9.500 studerende og 9.400 kursister, der har valgt os til.

Similar Jobs

More Jobs

Faglærer/kørelærer til chaufføruddannelsen

View

Adjunkt/lektor til Administrationsbacheloruddannelsen

View

Adjunkt/lektor inden for lærerens grundfaglighed

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Adjunkter, lektorer eller timelærere til pædagoguddannelsen på Campus Nordsjælland

View

Timelærere til ledelse hos UC SYD

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Timelærere til voksen– og erhvervspædagogik hos UC SYD

View

VIA Læreruddannelsen i Skive søger adjunkt/lektor med relevant kandidat-, master- eller Ph.d.-grad og med stor interesse for forskning og udvikling inden for det naturfagsdidaktiske område

View

Aarhus Maskinmesterskole søger undervisere

View

Skovskolen søger underviser i friluftsliv og naturformidling

View

Adjunkt/lektor med fokus på undervisning og praktikkoordinering for laborantstuderende

View

Instruktorater på Institut for Naturfagenes Didaktik, blok 3 og 4 2022

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Vejle

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen ved Auning til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser til ejendomsservicetekniker- og vagtuddannelserne

View

Adjunkt/lektor til undervisning og udvikling inden for IT

View

Inspirerende elektriker med mod på at blive underviser

View

VID detail søger en kompetent underviser med en stærk B2B-profil

View

AARHUS TECH søger både en underviser og en instruktør til data og kommunikationsuddannelsen

View

Undervisere til Digitale værktøjer og BIM på Bygningskonstruktøruddannelsen

View

Ingeniører med faglige kompetencer inden for tekniske installationer til undervisning

View

Underviser med fokus på kommunikation i byggebranchen

View

Underviser i kemi- og procesteknologi på videregående uddannelser

View

Undervisere til Bygningskonstruktøruddannelsen (dansk / engelsk) og Byggekoordinatoruddannelsen

View

Idrætsvidenskabelig underviser til Danmarks mest motiverede studerende

View

Underviser til træfagenes byggeuddannelse

View

Undervisere til sygeplejefaglig undervisning på sygeplejerskeuddannelsen

View

Timelærere til detailhandelsuddannelsen

View

AARHUS TECH søger en underviser til Struktøruddannelsen

View

AC-medarbejder til Ortopæd, Øre-Næse-Hals og Kæbekirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

View

Timelærer til læreruddannelsen – matematik

View

Underviser til Procesteknologuddannelsen

View

Informationsspecialist til uddannelsesbibliotek

View

Undervisere søges til ungdoms-aftenskole på AARHUS TECH - vil du være den rollemodel, der gør en forskel?

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Popular Job Categories