Lærere til Hillerød Dagbehandlingsskole

Job Description

Title: Lærere til Hillerød Dagbehandlingsskole

Company Name: Hillerød Kommune

Hillerød Dagbehandlingsskole søger uddannede lærere til afdeling Store Dyrehave Skole.

Vi udvider fagrækken og søger derfor lærere, der kan indgå i både mellemtrinnet og udskolingen.

Vi søger lærere med erfaring indenfor

 • matematik i udskolingen og naturfagene
 • madkundskab og kulturfagene
 • dysleksi og VAKS - herunder testning og opfølgning.

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) er en skole til børn, unge og deres familier, som har særlig behov for støtte. Skolen har elever fra indskolingen og til udskolingen. ”Der er tale om en foranstaltning efter serviceloven samt folkeskoleloven, og der er tale om børn, unge og familier, hvor der er stor bekymring for barnets/den unges trivsel, og hvor der ud over et behandlingsbehov kan vise sig et specialundervisningsbehov”, siger skoleleder Frants Kuhlman om målgruppen.

Det betyder at du vil møde elever, som
 • er normalbegavede med sociale, personlige og familiemæssige udfordringer
 • til tider udfordrer regler og normer samt dens voksnes autoritet
 • kan have udfordringer med krav
 • kan have udfordringer med at indgå i alderssvarende relationer
 • kan have vanskeligheder med at regulere følelsesmæssige udsving
 • som oftest har haft en udfordrende skolegang bag sig.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elev
HDS tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov, og tilsvarende arbejdes der behandlingsmæssigt med den enkelte elevs personlige- og sociale udfordringer. Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

En dagligdag er bygget op om et skoleskema som ramme, hvori læringen - både skolefagligt og behandlingsmæssigt - foregår. Med udgangspunkt i handleplaner, samt både supervision og behandlingskonferencer, tilrettelægger teamet selv, hvorledes dagene skal bygges op.

Alle medarbejdere modtager supervision én gang om måneden med ekstern supervisor, og derudover har vi et tæt samarbejde med fast tilknyttet PPR psykolog, der bl.a. er med til at udarbejde behandlingsplaner.

Vi vægter et tæt skole-hjemsamarbejde med tæt opfølgning i forhold til undervisning og behandling.

Vi søger lærere…
Som lærer på HDS bliver du en del af et dedikeret og højt specialiseret arbejdsfællesskab, hvor det er muligt at tilrettelægge det daglige behandlingsarbejde, så hvert enkelt barn støttes bedst muligt i at trives, udvikle sig og lære.

Vi søger nye kollegaer, som
 • kan bidrage med kreative indfaldsvinkler til den skolefaglige læring
 • er nysgerrige i deres tilgang til elever, forældre og kollegaer
 • er nysgerrige på den systemisk/narrative forholdemåde – og evner at se bagom adfærd
 • har erfaring med eller uddannelse inden for familiebehandling
 • er parate til at løfte de fælles opgaver, i samarbejde med kollegaer og ledelse.

Om afdelingen
Afdeling Store Dyrehave Skole, der er den ene af Hillerød Dagbehandlingsskoles to afdelinger, rummer i alt 26 elever fordelt i tre grupper. Der er tilknyttet 14 medarbejdere til afdelingen.

Skolens åbningstid ligger mellem kl. 08.00 - 14.00 (15.00). Du vil have en ugentlig fremmødetid på 35 timer samt enkelte aftenarrangementer og én lejrskole i løbet af året.

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med DLF samt et tillæg.
Arbejdssted er Hillerød Dagbehandlingsskole, afdeling Store Dyrehave Skole, Kulsviervej 20, 3400 Hillerød.
Stillingerne er på fuld tid - 37 timer.

Hvis du vil vide mere
Er du blevet nysgerrig, kan du læse mere på vores hjemmeside.

Der vil være mulighed for at se skolen og stille spørgsmål ved åbent hus 5. oktober kl. 14.30 - 15.30.

Vi glæder os til at se din ansøgning. Skulle du have brug for stille spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Frants Kuhlman Christensen på telefon 72 32 46 26 eller souschef Katrine Reinholt på telefon 72 32 46 21.

Ansøgningsfrist
8. oktober 2021. Du søger stillingen via linket. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 41.

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid fra 1. januar 2021.

 

Similar Jobs

More Jobs

Lærer til specialklasse i Heltidsundervisningen i Albertslund Ungecenter

View

Herstedøster Skole søger en uddannet dansklærer til et barselsvikariat i indskolingen

View

Vi søger flere dygtige lærere til Campus+

View

2 pædagogiske medarbejdere ti Lyreskovskolen

View

2 lærere til faste stillinger i Lyreskovskolens grundskole

View

Østervangskolen i Hadsten søger lærer til indskolingen

View

Lærer til Hindsholms børn og unge

View

Inklusionsvejleder

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Lundehusskolen søger to uddannede lærere til Specialklasserækken

View

Ambitiøs lærer til Vibenshus Skole

View

Lærer til Sennels Skole

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Barselsvikar (lærer) til vores 10. klassescenter

View

Mon du er vores nye børnehaveklasseleder ?

View

Nordenskov-Næsbjerg Skole mangler en lærer til vores mellemtrin i Næsbjerg fra 01.01.2022– Kunne det være dig?

View

Rotationsvikar til Skolecenter Jetsmark

View

Ordblindelærer og lærer/pædagog til Ådalens Skole

View

Egebakkeskolen søger en lærer pr. 1. januar 2022 til en fast stilling

View

Lærer til barselsvikariat ved AKT - Holstebro Ungdomsskole

View

Lærer til Trekløverskolen

View

Ambitiøs og dygtig lærer til Heibergskolen

View

Matematiklærer til Jeksendalskolens mellemtrin og udskoling

View

Dygtig lærer til Sortebakkeskolens specialklasse-afdeling

View

Lærer søges til Gråsten Skole

View

Vi søger to barselsvikarer til Dronninglund Efterskole

View

Idræts- og inklusionslærer til Hillerød Vest Skolens afdeling Ålholm

View

Matematiklærer til indskolingen

View

Matematik- og NT-lærer til indskolingen

View

1 lærer pr. 1. januar 2022

View

Ådalens Skole søger en lærer til håndværk og design, engelsk og N/T

View

Dansklærer til 3. årgang på Brønshøj Skole

View

Skolelærer søges til at fejre fagligheden i matematik, tysk eller idræt på skole med mange muligheder

View

To lærere søges til Marstal Skole

View

Udskolingslærer til Slangerup Skole (genopslag)

View

Passioneret, engageret og energisk lærer søges til fast stilling på Højelse Skole med hovedvægt af timer i skolens PLC.

View

Kasperskolen søger en engageret lærer til indskolingen

View

Skjoldhøjskolen søger en lærer og en pædagog til nyopstartet specialklasse

View

2 lærere 37 timer pr. 1. januar 2021 - Harløse Skole

View

Uddannede matematik- og historielærere med høj faglighed, kraft og engagement til Højdevangens Skole

View

Popular Job Categories