Lærere til gruppeordning for børn med autisme til Grønnemose Skole

Job Description

Title: Lærere til gruppeordning for børn med autisme til Grønnemose Skole

Company Name: Gladsaxe Kommune

Elevtallet stiger - Grønnemose Skole søger lærere til gruppeordning for børn med autisme

Vores elevtal er stigende og vi starter derfor en ny klasse op på mellemtrinnet og skal bruge to nye lærerkollegaer til den opgave. Vi leder desuden stadig efter den helt rigtige kandidat til vores udskoling. Vi søger derfor 3 lærere der kan se sig selv i et ambitiøst og forpligtende samarbejde med kollegaer, hvor god trivsel og socialt fællesskab er en ekstra bonus.

Kom og bliv lærer i et spændende professionelt læringsfællesskab. Vi er optagede af at alle vores elever indfrier deres fulde potentiale både fagligt, socialt og personligt. Vi er altid nysgerrige efter at forstå elevernes udspil, og samarbejder tæt i personalegruppen og med PPR om hele tiden at udvikle vores skoletilbud, så alle vores elever kommer i bedst mulig læring og trivsel.

Grønnemose skoles gruppeordning er et skoletilbud, der rummer 68 elever. Gruppeordningens skoletilbud retter sig mod børn og unge, der har en autismediagnose. Mange af eleverne har desuden tillægsdiagnoser, herunder ADHD, angst og OCD.

Vi er en gruppeordning med elever fra 0.-9. klassetrin. Klasserne i gruppeordningen rummer ca. 6-10 elever. Til hver klasse er der knyttet et fast medarbejderteam bestående af lærere og pædagoger, der arbejder tæt sammen om elevernes skoledag.

Mange af vores elever har et godt fagligt potentiale, som vi selvfølgelig er optagede af at indfri til fulde. Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i at skabe en forudsigelig, genkendelig og visuel struktureret skoledag, med passende udfordringer til hver enkelt elev.

Ud over den faglige undervisning, har lærere og pædagoger fokus på at understøtte elevernes behov for social læring og arbejder med elevernes forudsætninger for at indgå i samspil og kommunikation med andre. Vi støtter eleverne i at indgå i relationer og aktiviteter med deres kammerater og er optagede af at sikre hver enkelt elev deltagelsesmuligheder i meningsfulde fællesskaber.

Som specialundervisningstilbud i tilknytning til en stor almen skole, er vi en del af et spændende og udviklende fagligt miljø, hvor gruppeordningens lærere er en del af det faglige fællesskab og blandt andet indgår i fagteams med lærerne fra den almene skole.
Gruppeordningens medarbejdere er i gang med et ambitiøst kompetenceudviklingsforløb, med bl.a. fælles kursus i autismepædagogik, fokus på problemskabende adfærd, sansemotoriske indsatser og en autismepilotuddannelse til alle medarbejdere over de næste par år. Derudover er der løbende faglig supervision i alle teams, varetaget af vores dygtige kollegaer i PPR, som vi også samarbejder tæt med i dagligdagen.

Vi søger en lærerkollega der:

 • Er uddannet lærer
 • Er robust og energisk og med et roligt temperament.
 • Værdsætter at være en del af et professionelt læringsfællesskab.
 • Gerne har specialpædagogisk undervisningserfaring indenfor autismeområdet, og har viden om tilgang til og tilrettelæggelse af forudsigelige, visuelle og strukturerede læringsforløb.
 • Er erfaren i forhold til undervisningsdifferentiering og kan imødekomme elever, der til tider har brug for alternative måder at lære på.
 • Arbejder anerkendende ud fra en ”Low arousal” tilgang.
 • Kender til og anerkender betydningen af relationsarbejde i et professionelt perspektiv.
 • Ser potentialet i et nært og afstemt forældresamarbejde, som en forudsætning for at eleven udvikler sig bedst muligt.
 • Er kompetent i forhold til at kunne beskrive vores elevers udvikling, udfordringer, progression og mål, både skriftligt og mundtligt, i forbindelse med fx revisitationer, statusrapporter og netværksmøder.
 • Er indstillet på at sætte alle sine kompetencer i spil.
 • Hvis tyskundervisning er en af dine kompetencer, bliver vi ekstra glade.

Vi glæder os til at høre fra dig

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst.
Tiltrædelse hurtigst muligt

Frist
Ansøgningsfrist torsdag den 26. september 2021 kl. 23.59
Ansættelsessamtaler afholdes 29. september 2021

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte faglig leder Mette Brix Curtis på 92 43 50 70 eller skoleleder Irene Holmquist på 27 28 09 31.

Grønnemose Skole er placeret i hjertet af Høje Gladsaxe og ligger lige ud til smukke, grønne områder, som vi ofte anvender i elevernes læringsforløb. Se vores introfilm og læs mere om vores skole her.
På Grønnemose Skole går der 825 elever, hvoraf 68 er visiteret til vores gruppeordning.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

Similar Jobs

More Jobs

Lærer til specialklasse i Heltidsundervisningen i Albertslund Ungecenter

View

Herstedøster Skole søger en uddannet dansklærer til et barselsvikariat i indskolingen

View

Vi søger flere dygtige lærere til Campus+

View

2 pædagogiske medarbejdere ti Lyreskovskolen

View

2 lærere til faste stillinger i Lyreskovskolens grundskole

View

Østervangskolen i Hadsten søger lærer til indskolingen

View

Lærer til Hindsholms børn og unge

View

Inklusionsvejleder

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Lundehusskolen søger to uddannede lærere til Specialklasserækken

View

Ambitiøs lærer til Vibenshus Skole

View

Lærer til Sennels Skole

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Barselsvikar (lærer) til vores 10. klassescenter

View

Mon du er vores nye børnehaveklasseleder ?

View

Nordenskov-Næsbjerg Skole mangler en lærer til vores mellemtrin i Næsbjerg fra 01.01.2022– Kunne det være dig?

View

Rotationsvikar til Skolecenter Jetsmark

View

Ordblindelærer og lærer/pædagog til Ådalens Skole

View

Egebakkeskolen søger en lærer pr. 1. januar 2022 til en fast stilling

View

Lærer til barselsvikariat ved AKT - Holstebro Ungdomsskole

View

Lærer til Trekløverskolen

View

Ambitiøs og dygtig lærer til Heibergskolen

View

Matematiklærer til Jeksendalskolens mellemtrin og udskoling

View

Dygtig lærer til Sortebakkeskolens specialklasse-afdeling

View

Lærer søges til Gråsten Skole

View

Vi søger to barselsvikarer til Dronninglund Efterskole

View

Idræts- og inklusionslærer til Hillerød Vest Skolens afdeling Ålholm

View

Matematiklærer til indskolingen

View

Matematik- og NT-lærer til indskolingen

View

1 lærer pr. 1. januar 2022

View

Ådalens Skole søger en lærer til håndværk og design, engelsk og N/T

View

Dansklærer til 3. årgang på Brønshøj Skole

View

Skolelærer søges til at fejre fagligheden i matematik, tysk eller idræt på skole med mange muligheder

View

To lærere søges til Marstal Skole

View

Udskolingslærer til Slangerup Skole (genopslag)

View

Passioneret, engageret og energisk lærer søges til fast stilling på Højelse Skole med hovedvægt af timer i skolens PLC.

View

Kasperskolen søger en engageret lærer til indskolingen

View

Skjoldhøjskolen søger en lærer og en pædagog til nyopstartet specialklasse

View

2 lærere 37 timer pr. 1. januar 2021 - Harløse Skole

View

Uddannede matematik- og historielærere med høj faglighed, kraft og engagement til Højdevangens Skole

View

Popular Job Categories