Lærer til Vallensbæk Skole

Job Description

Title: Lærer til Vallensbæk Skole

Company Name: Vallensbæk KommuneVallensbæk Skole søger en lærer til tidsbegrænset stilling frem til juni 2022Vi søger:

En medarbejder med specialpædagogisk erfaring. Du skal i hovedparten af din ansættelse være støtte på en dreng på 7. klassetrin i almen, som lige er blevet udsluset fra vores specialafdeling. Han har brug for hjælp til at strukturer sit skolearbejde, men også hjælp til, hvordan han skal tilgå det faglige materiale. Den sidste del af din ansættelse skal du undervise i vores specialafdeling. Du skal kunne se det enkelte barns behov, og tilrettelægge en undervisning for den enkelte, men også hele gruppen. Vi søger en lærer, der har erfaring med at undervise efter struktur og visuel understøttelse. Ligeledes er det væsentligt, at du har strategier for, hvordan elever i affekt håndteres, eventuelt ved hjælp af low arousal. Du skal brænde for at arbejde med børns emotionelle udvikling. Vi lægger stor vægt på, at du har specialpædagogisk erfaring.Om os:

Vallensbæk Skole kendes på engagement og passion - og vi ved, hvad fællesskabet betyder for alles daglige trivsel. Vi arbejder ud fra en systemisk tankegang. Alle værdsætter og bidrager til et godt samarbejdsklima og lægger vægt på teamsamarbejde omkring de enkelte klasser, årgange og fag. Vi lægger vægt på, at du er aktiv og udstråler engagement, at du er omsorgsfuld, og at du har gennemslagskraft. Det betyder, at du er tydelig, siger, det du mener og mener, det du siger, og at du er dygtig til at danne relationer med eleverne.Vores specialafsnit er en gruppeordning med 4 klasser, fordelt i fleksible grupper. Eleverne har primært en autismespektrum forstyrrelse, så du skal have kendskab til arbejdet med denne børnegruppe. Vi skal gøre vores elever livsduelige og dygtige til at navigere i eget liv, og nogle elever har også et mål om at tage afgangsprøver. Stillingen vil være primært i én gruppe ud over støttefunktionen. Aldersmæssigt svarer eleverne til at gå på mellemtrinnet, men deres faglige niveau er svingende.Vi tilbyder:

Vi kan tilbyde dig 60 dedikerede, hjælpsomme og dygtige kolleger, ca 500 nysgerrige børn og endnu flere interesserede forældre, der støtter op om skolens arbejde. Skolen er opdelt i fase 1 (0.-5. klasse) og fase 2 (6.-9. kl) samt en afdeling med specialklasser primært med autismespektrum diagnoser.

Du får mulighed for at arbejde fleksibelt – med en god lokalaftale, renoverede, gode forberedelseslokaler i tilknytning til skolens PLC.

Vallensbæk Skole har det seneste år arbejdet med et fælles børnesyn. Vi arbejder med systemisk tænkning, og har en anerkendende tilgang til alle på skolen.


Ansøgningsfrist: 28.9.2021

Vi afholder løbende samtaler.Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst.

Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Liv Villadsen tlf. 20 52 01 96.
Vallensbæk Kommune arbejder på digitale løsninger for borgere og medarbejdere, og vi vil derfor bede dig om at søge stillingen elektronisk ved at klikke på "søg stillingen" eller ved at gå ind på www.vallensbaek.dk/job og søge via stillingsopslaget.

Similar Jobs

More Jobs

Lærer til specialklasse i Heltidsundervisningen i Albertslund Ungecenter

View

Herstedøster Skole søger en uddannet dansklærer til et barselsvikariat i indskolingen

View

Vi søger flere dygtige lærere til Campus+

View

2 pædagogiske medarbejdere ti Lyreskovskolen

View

2 lærere til faste stillinger i Lyreskovskolens grundskole

View

Østervangskolen i Hadsten søger lærer til indskolingen

View

Lærer til Hindsholms børn og unge

View

Inklusionsvejleder

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Lundehusskolen søger to uddannede lærere til Specialklasserækken

View

Ambitiøs lærer til Vibenshus Skole

View

Lærer til Sennels Skole

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Barselsvikar (lærer) til vores 10. klassescenter

View

Mon du er vores nye børnehaveklasseleder ?

View

Nordenskov-Næsbjerg Skole mangler en lærer til vores mellemtrin i Næsbjerg fra 01.01.2022– Kunne det være dig?

View

Rotationsvikar til Skolecenter Jetsmark

View

Ordblindelærer og lærer/pædagog til Ådalens Skole

View

Egebakkeskolen søger en lærer pr. 1. januar 2022 til en fast stilling

View

Lærer til barselsvikariat ved AKT - Holstebro Ungdomsskole

View

Lærer til Trekløverskolen

View

Ambitiøs og dygtig lærer til Heibergskolen

View

Matematiklærer til Jeksendalskolens mellemtrin og udskoling

View

Dygtig lærer til Sortebakkeskolens specialklasse-afdeling

View

Lærer søges til Gråsten Skole

View

Vi søger to barselsvikarer til Dronninglund Efterskole

View

Idræts- og inklusionslærer til Hillerød Vest Skolens afdeling Ålholm

View

Matematiklærer til indskolingen

View

Matematik- og NT-lærer til indskolingen

View

1 lærer pr. 1. januar 2022

View

Ådalens Skole søger en lærer til håndværk og design, engelsk og N/T

View

Dansklærer til 3. årgang på Brønshøj Skole

View

Skolelærer søges til at fejre fagligheden i matematik, tysk eller idræt på skole med mange muligheder

View

To lærere søges til Marstal Skole

View

Udskolingslærer til Slangerup Skole (genopslag)

View

Passioneret, engageret og energisk lærer søges til fast stilling på Højelse Skole med hovedvægt af timer i skolens PLC.

View

Kasperskolen søger en engageret lærer til indskolingen

View

Skjoldhøjskolen søger en lærer og en pædagog til nyopstartet specialklasse

View

2 lærere 37 timer pr. 1. januar 2021 - Harløse Skole

View

Uddannede matematik- og historielærere med høj faglighed, kraft og engagement til Højdevangens Skole

View

Popular Job Categories