Lægesekretærer med gode koordineringsevner og et ansvarsfuldt mindset søges til kirurgisk regi. Mammakirurgisk booking / sekretariat Kirurgisk afdeling, Regionshospital Viborg

Job Description

Title: Lægesekretærer med gode koordineringsevner og et ansvarsfuldt mindset søges til kirurgisk regi. Mammakirurgisk booking / sekretariat Kirurgisk afdeling, Regionshospital Viborg

Company Name: Region Midtjylland

Vi har et fantastisk team, men mangler en kollega pr. 01.02.2022 eller snarest derefter. Vi ønsker at finde dig, der brænder for booking af kræftpakker kombineret med daglige skriveopgaver. Vi booker både ambulant og til operationer. Dine logistiske evner kommer helt sikkert på prøve. Vi arbejder altid ud fra at udnytte vores bookingkapacitet fuldt ud.

Om stillingen
Har du lyst til at arbejde i et dynamisk tværfagligt miljø, hvor der er fokus på høj kvalitet og gode patientoplevelser, så er du velkommen her hos os.

Sekretærerne arbejder i teams i Mammakirurgisk booking/sekretariat, og de enkelte teams dækker ind for hinanden ved ferier og andet fravær.

Dine arbejdsopgaver i bookingenheden bliver hovedsageligt booking af kræftpakkeforløb, operationer, akutte patienter samt udrednings- og behandlingsforløb, samt indgå i skrivning af diverse notater. Desuden kommer du til at vejlede patienter i patientrettigheder mm.
Du får i tæt samråd med lægerne i brystklinikken ansvar for visitering af henvisninger.
I Brystkirurgisk afdeling indgår der nogle af de mere faste arbejdsopgaver så som: Skrivning af notater, telefonpasning, og andre ad hoc opgaver mm.
Lægesekretærerne i vores afdeling har en nøgleposition som afdelingens ansigt udadtil, og er således en vigtig brik i puslespillet for at sikre patienten det bedst mulige forløb.
Der er for afdelingens sekretærer udarbejdet et arbejdsrul, hvor man på skift har lukkedage til henholdsvis kl. 15.30 og kl. 16.00. Ligeledes indeholder stillingen 3-4 søndagsvagter, jævnt fordelt henover året.

Vi søger en kollega, som

 • Er uddannet lægesekretær.  
 • Har logistiske evner og tager ansvar.
 • Er i besiddelse af imødekommenhed, empati og engagement.
 • Er i besiddelse af gode samarbejdsevner samt har lyst til at arbejde tværfagligt.
 • Kan arbejde selvstændigt, bevare overblikket og prioritere i pressede situationer.
 • Kan modtage og formidle ofte mange beskeder.
 • Mestrer venlig og kompetent kontakt til såvel patienter, pårørende og det tværfaglige personale.
 • Trives med en stor kontaktflade.
Vi tilbyder
 • Et selvstændigt og spændende job med medansvar og medindflydelse.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling i en hverdag fyldt med udfordringer, og hvor to dage aldrig er ens.
 • Kollegialt sammenhold, baseret på tillid, gensidig respekt og en god portion humor.
 • Et arbejdsmiljø, hvor nøgleordene er åbenhed og frihed under ansvar.
 • Arbejde i et dynamisk team, hvor patienten er i centrum.
 • Du får en grundig introduktion med en erfaren kollega, som bliver tilknyttet som mentor.
Om afdelingen
Hvem er vi?
Mave-, Tarm, brystkirurgisk og karkirurgisk afsnit, som er en del af det kirurgiske fællesskab, består af specialerne kirurgi, karkirurgi og brystkirurgi. Du bliver en del af en samlet sekretærgruppe, som i øjeblikket geografisk befinder sig i henholdsvis sengeafdeling, klinik samt mave-, tarmkirurgisk, brystkirurgisk og karkirurgisk sekretariat. I gruppen arbejdes der målrettet i forhold til at styrke koordineringen og opgaveløsningen/-glidning sekretariaterne imellem, for dermed at sikre den bedste kvalitet og service overfor patienterne og vore samarbejdspartnere.
I sekretærgruppen trives vi med en uformel omgangstone; ser muligheder frem for begrænsninger og tør udfordre vanetænkning.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende sekretær Mette Olesen, tlf. 2114 2923, [email protected]

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den torsdag den 27.01.2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde snarest herefter.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Similar Jobs

More Jobs

Vi har stillingen, hvor du gør en forskel hver dag som lægesekretær ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

View

Receptionist/lægesekretær i Sengeafsnit for Graviditet og Barsel

View

Stillingsopslag lægesekretær Medicinsk afdeling Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, Regionshospitalet Randers

View

Lægesekretærer søges til Obstetrisk Team, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens

View

Lægesekretær søges

View

Afdelingssekretærer søges til Kirurgisk sengeafsnit

View

Vikar for lægesekretær

View

Lægesekretær til spændende stilling i kirurgisk sekretariat på Sydvestjysk Sygehus

View

Sekretær/lægesekretær søges til Akutmodtagelsen

View

NYOPRETTET STILLING - ER DET LIGE DIG VI MANGLER ! Regionshospital Randers

View

Sekretær til Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

View

Sekretær med SP-erfaring søges til 1-årigt vikariat, 30 timer i ambulatorie.

View

Sekretær med SP-erfaring søges til 1-årigt vikariat, 30 timer i ambulatorie.

View

Lægesekretær til ambulatorium for led- og knoglekirurgi Nykøbing F. Sygehus

View

Lægesekretær, barselsvikariat i sengeafsnit, afdeling for led- og knoglekirurgi Nykøbing F. Sygehus

View

Lægesekretærer til Neurologisk Afdeling N, OUH, Odense

View

Lægesekretær i fast stilling, Børne og ungeambulatoriet, Holbæk sygehus

View

Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser søger en uddannet lægesekretær med ambulatorieerfaring

View

Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser søger en uddannet lægesekretær med ambulatorieerfaring

View

Administrativ medarbejder

View

Barselsvikar til Søvncenter Nord søges.

View

Lægesekretær til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa – Barselsvikariat

View

Forskningssekretær søges til Steno Diabetes Center Nordjylland, Aalborg Universitetshospital

View

Lægesekretær til Klinik for Hormon- og Knoglesygdomme, Aarhus Universitetshospital

View

Lægesekretær til Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

View

Ahoy Matey - Lægesekretær – Kombinationsstilling Medicinsk afdeling O, Herlev Hospital

View

Uddannet lægesekretær til fast stilling i Akutmodtagelsen, Hvidovre Hospital

View

Professorsekretær og vagtindtaster på Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital

View

Uddannet lægesekretær 37 timer til Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme Rigshospitalet.

View

Kompetent Klinikassistent til velfungerende Speciallægeklinik

View

Lægesekretær søges til Psykiatrisk Sengeafsnit 8, AUH, Afdelingen for Psykoser Ansættelse den 1. marts 2022 på 37 timer

View

Vagtplanlægger og administrativ medarbejder til afsnit for hjerte og karsygdomme. Nykøbing F. Sygehus

View

Ny kollega til mammografiscreeningsteamet på Stærmosegårdsvej.

View

Faglig stærk lægesekretær søges til Neurokirurgisk Ambulatorium

View

Lægesekretær til Akutafdelingen Nordsjællands Hospital

View

Lægesekretær til nattevagt, Akutafdelingen Nordsjællands Hospital

View

Lægesekretær til Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

View

Lægesekretærer med gode koordineringsevner og et ansvarsfuldt mindset søges til kirurgisk regi. Mammakirurgisk booking / sekretariat Kirurgisk afdeling, Regionshospital Viborg

View

Sekretær for afdelingsledelsen

View

Lægesekretær ved Klinisk Genetisk Afdeling, OUH

View

Popular Job Categories