Laborant / bioanalytiker til det molekylære virusberedskab i Virus PCR, Afdelingen for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik på Statens Serum Institut

Job Description

Title: Laborant / bioanalytiker til det molekylære virusberedskab i Virus PCR, Afdelingen for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik på Statens Serum Institut

Company Name: SSI

Om afdelingen for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR er en del af Afdeling for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik (VMS), der er opdelt i fem faglaboratorier. Der er i øjeblikket ansat ca. 80 medarbejdere i afdelingen, som beskæftiger sig med diagnostik og referencefunktioner for virus og bakterier hos dyr og mennesker. Afdelingen omfatter også WHO referencecentre for humanpatogene virus.

Virus PCR er en del af det nationale beredskab vedrørende henholdsvis humane virus (f.eks. Ebola virus, MERS Coronavirus, zoonotisk influenza) og veterinære virus (f.eks. fugleinfluenza og PRRSV). Laboratoriet træner dagligt beredskabsopgaver ved at udføre diagnostik på prøver fra både dyr og mennesker for en lang række forskellige virus.

Virus PCR består af 11 laboranter, 1 laborantpraktikant og 4 akademikere. Vi anvender pipetterings- og ekstraktionsrobotter som eksempelvis Hamilton Starlet, Vantage, MagNA Pure 96 og QIAcube til ekstraktion af RNA/DNA i laboratoriets automatiserede prøveflow. Virus DNA/RNA opformeres og analyseres vha. real-time PCR – og besvarelsen af prøverne sker via elektroniske overførsler vha. excel-baserede programmer til SSI´s LIMS system (Sunquest). Laboratoriet deltager endvidere i driften af afdelingens cellelaboratorium samt udfører forskellige projekter i samarbejde med de øvrige faglaboratorier i afdelingen.

Din hverdag hos os
Dine rolle som laborant / bioanalytiker vil primært være at indgå i et af dagsberedskaberne som udfører laboratoriets analyser, herunder modtagelse og forberedelse af laboratoriets prøver.

Andre opgaver kan, alt efter dine kompetencer være:

  • at indgå i driften af afdelingens cellelaboratorium
  • deltage i produktionen af SARS-CoV-2 kontroller til TestCenter Danmark
  • deltage i et af afdelingens beredskaber som ligger uden for den daglige arbejdstid med rådighedsvagt ca. hver 6. uge
  • deltage i laboratoriets projekter.
Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du er uddannet laborant eller bioanalytiker. Derudover ser vi gerne, at du har:

  • erfaring med RNA/DNA-ekstraktionsrobotter og molekylære teknikker - herunder real-time PCR
  • erfaring med diagnostik af virus – herunder håndtering af diverse prøvematerialer.
Det er derudover en fordel, hvis du har erfaring med celledyrkning.

Vi forventer endvidere, at har du flair for IT og teknik samt at du kan arbejde under et kvalitetssikringssystem.

Som person er du samarbejdsorienteret. Du arbejder struktureret og har et stort overblik. Du udfører endvidere laboratoriearbejde med stor præcision og nøjagtighed. Desuden er du effektiv, fleksibel og selvstændig.

Vi opfordrer også dygtige nyuddannede laboranter som matcher ovenstående personprofil til at søge.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et arbejdsmiljø, hvor samarbejde, sparring, arbejdsglæde og respekt for hinanden er nøgleord. Laborant teamet er selvstyrende.

Om ansættelsen
Afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund bliver du ansat efter gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-fællesoverenskomsten) samt organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK), jf. aftalens bestemmelser vedr. laboranter eller gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 (LC/CO10-fællesoverenskomst) og den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og Danske Bioanalytikere.

Der er tale om en to-årig stilling med mulighed for forlængelse.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder Ann Berith Petersen på tlf. 3268 3115.

Ansøgning
Klik på "Søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 29 og 30.

Similar Jobs

More Jobs

Kollega søges til Klinisk Forskningsenhed i Afdeling for kræftbehandling, Herlev Hospital

View

Laborant, Sektion for Akvakultur i Hirtshals

View

Bioanalytikere søges til Nuklearmedicin og PET, Aarhus Universitetshospital

View

Bioanalytiker til fast stilling på Klinisk biokemisk afdeling, Næstved sygehus

View

Prøvetager til bykørsel til Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

View

EKKO tekniker søges til Kardiologisk ambulatorium, SUH, Roskilde

View

Laborant til Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium

View

Statens Serum Institut søger en QA assistent til frigivelse og distribution af vacciner

View

Dedikeret laborant til kemisk laboratorium

View

To 2 afsnitsledere til TestCenter Danmarks analysefacilitet i København – AFTEN/NAT

View

Almindeligt laboratoriearbejde i Lægehus på Fyn.

View

Almindeligt laboratoriearbejde i Lægehus på Fyn.

View

Farmakonom søges til Endokrinologisk afdeling

View

PCR laborant (genopslag)

View

2 bioanalytikere i faste fuldtidsstillinger samt et antal vikariater i varierende længde (6- 12 mdr.) til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Ansættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale.

View

Farmakonom til Sygeplejen

View

IT-interesseret bioanalytiker til Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital

View

Laboratorieassistenter til Kemisk Institut

View

Bioanalytiker/laborant til Klinik for Nerve- og Muskelsygdomme, Neurocentret, Rigshospitalet

View

Vær med til at gøre en forskel -Bioanalytikere/andet sundhedsfagligt personale søges til Ambulatorium for blodprøvetagning, Rigshospitalet.

View

Erfaren laborant eller bioanalytiker til Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på Statens Serum Institut

View

Klinisk farmakonom til medicinservice, Region Sjælland Sygehusapoteket, Holbæk - vikariat

View

Klinisk farmakonom til medicinservice, Region Sjælland Sygehusapoteket, Holbæk

View

Laboratory Technician

View

Medicotekniker til Område Billeddiagnostik i Medicoteknik, Region Syddanmark

View

Laborant

View

Bioanalytikere til kemi/immunkemi, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

View

Forskningstekniker til metallografisk laboratorium

View

Laborant til produktionslaboratorium

View

Farmakonom til medicinservice

View

Statens Serum Institut søger en QA assistent til frigivelse og distribution af vacciner

View

Statens Serum Institut søger en QA assistent til frigivelse og distribution af vacciner

View

Bioanalytiker, Sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig uddannelse søges til Tappe og produktionsafsnittet i Transfusioncentret.

View

Bioanalytiker til eksternt finansieret stilling i Immunteam, Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, afsnit Næstved

View

Laborantstilling ved Institut for Agroøkologi

View

4-årig laborantstilling ved Institut for Agroøkologi

View

2 bioanalytikere søges til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Vejle Sygehus

View

Afdelingsbioanalytiker til Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (Genopslag)

View

AFDELING FOR INTENSIV BEHANDLING AF NYFØDTE OG MINDRE BØRN, RIGSHOSPITALET SØGER BIOANALYTIKER

View

Bioanalytiker til histologisk laboratorium, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH

View

Popular Job Categories