Hørsholm kirkegårdsbestyrelse søger kirkegårdsleder til Hørsholm Kirkegård

Job Description

Title: Hørsholm kirkegårdsbestyrelse søger kirkegårdsleder til Hørsholm Kirkegård

Company Name: HØRSHOLM KIRKEGÅRD

Vi søger en kirkegårdsleder med evne og lyst til at lede, samarbejde og skabe en god hverdag for kirkegårdens ansatte. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2022 eller snarest muligt.

 

Du er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af kirkegårdens anlæg.

Du varetager den daglige administrative ledelse af kirkegården og dens ansatte. Du tilrettelægger og gennemfører medarbejdersamtaler, planlægning af kurser og efteruddannelse, ferieplanlægning og andre personalemæssige opgaver. Du varetager i samarbejde med Kirkerne i Fredensborg provsti, regnskabsføring, budgetlægning og lønindberetning for sognene Hørsholm, Kokkedal, Rungsted, Humlebæk, Grønholt og Asminderød. For dette ydes et ikke pensionsgivende tillæg på p.t. kr. 5.255,95 pr. måned.

 

Stillingen er en fuldtids tjenestemandsstilling. Normal arbejdstid er mandag til fredag, men der kan forekomme arbejde uden for normal arbejdstid (bl.a. deltagelse i bestyrelsesmøder der normalt ligger om aftenen).

 

Vi forventer, at du:

 

 • Har erfaring som kirkegårdsleder eller anden tilsvarende ledelsesmæssig erfaring - gerne i folkekirkeligt regi.
 • Har en uddannelse som hortonom, landskabsarkitekt, jordbrugsteknolog, skovbrugs eller gartneruddannelse, og har tilegnet dig viden indenfor økonomi, ledelse og planlægning gennem relevante kurser/arbejdsopgaver.

Ansøgere, der har uddannelse som hortonom eller med tilsvarende uddannelse eller fagligt niveau, vil blive foretrukket.

 • Har erfaring med administration, regnskab og relevante it-systemer (vi bruger Brandsoft og KMD).
 • Har evner og forståelse for at arbejde i en kirkelig ledet organisation.
 • Har ledelsesmæssig pondus.
 • Er visionær og udviklingsorienteret i en løbende forandringsproces.
 • Har overblik og er god til at kommunikere og eksekvere bestyrelsens
 • Kan skabe og vedligeholde tillidsfulde relationer til både medarbejdere, bestyrelsen og brugere af kirkegården samt medarbejdere i de regnskabsmæssigt tilknyttede sogne.
 • Er empatisk, analytisk og løsningsorienteret.
 • Har ambitioner for kirkegårdens udvikling og forståelse for kulturen og de historiske værdier.
 • Er bevidst omkring miljøvenlig drift.
 • Leder arbejdsmiljøorganisationen i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget.

 

Vi tilbyder:

 

 • En engageret medarbejdergruppe på 19 ansatte, heraf de 3 på kontoret.

 

 • Plads til faglig og personlig udvikling.                                                                                                                                                                                                                     

  Ansættelse er ved Hørsholm kirkegård, Kirkegårdsvej 1, 2970 Hørsholm.

  Kirkegården er taget i brug i 1807. Seneste større udvidelse foretaget i 2003. Kirkegården servicerer alle tre sogne i Hørsholm kommune

   

  Kirkegården råder over et samlet areal på ca. 7.5 ha. Kirkegårdskontor, personalebygning, værksted-maskinbygning og kapelbygning. Bestyrelsen består af 4 menighedsrådsmedlemmer fra Hørsholm sogn, 2 fra Kokkedal sogn, 2 fra Rungsted sogn, en repræsentant for sognets præster samt en medarbejderrepræsentant.

   

  Stillingen er en tjenestemandsstilling og er klassificeret i lønramme 36 for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Lønnen udgør p.t. 43.810,25 kr. pr. måned og hertil et månedlig tillæg på 2.674,41 kr. Dertil kommer pension.

  Hertil kommer det før omtalte ikke pensionsgivende tillæg på kr. 5.255,95 pr. md.

  Ansættelsen finder sted på prøve efter bestemmelserne i Finansministeriets bekendtgørelse: ”Om ansættelse som tjenestemand på prøve i staten med senere varig ansættelse for øje”.

   

  Ansøgere må påregne, at der indhentes straffeattest og anmodes om samtykke til at indhente referencer.

   

  Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger kan du kontakte kirkegårdens kontaktperson Jørgen Liljehult-Kristensen 40 11 91 99 eller formanden for kirkegårdsbestyrelsen Erling Højsgaard  28 40 76 14.

   

  Der henvises endvidere til www.hoersholmkirkegaard.dk

   

  Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til Jørgen Liljehult-Kristensen [email protected]

  Senest 4. februar 2022 kl. 12.00.

   

  Ansættelsessamtale forventes gennemført i uge 7.

   

  Med venlig hilsen
  Hørsholm kirkegård

   

  p.b.v. Erling Højsgaard

  formand

Similar Jobs

More Jobs

Ledende oversygeplejerske til Afdeling for Medicinske Sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital

View

Ledende oversygeplejerske til Afdeling for Medicinske Sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital

View

Teamleder til Færdselsstyrelsen i Ribe

View

Sekretariatsleder til Akutmodtagelsen, Hvidovre Hospital

View

Chef for afdelingen for strategi, formidling og EU

View

Leder til Vej og Park

View

Selvkørende og gennemslagskraftig HR Udviklingschef til vækstvirksomhed i Nordsjælland

View

Office Manager - Sales Support

View

Enhedschef til Udvikling

View

Er du Education Esbjergs nye DIREKTØR?

View

Forlængelse - Vi søger en forhandlingschef, der sætter fagligheden højt

View

GENOPSLAG - Afdelingsbioanalytiker til Blodprøver og Biokemi

View

Afdelingsleder til Ejerslykkeskolen - genopslag

View

Afdelingsleder til Botilbuddet Pilehøj

View

Ambulatorieleder til Ambulatorium for Psykoser, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien - Klinik Psykiatri Syd

View

FødevareNordØst mangler en sektionsleder i ledelsesteamet – er det dig?

View

Teamleder til tarteletter

View

Koncernkommunikationschef til Økonomiforvaltningen på Københavns Rådhus

View

Hospitalsenhed Midt søger teamleder til Afdeling for Regional Specialtandpleje ved Regionshospitalet Viborg

View

Afdelingsleder til gruppeordningen for børn med autisme på Hummeltofteskolen - så her har du chancen!

View

Kontorchef søges til Center for Gymnasier, erhvervs- og voksenuddannelser i Børne- og Undervisningsministeriet

View

Naturstyrelsen søger teamleder til Budgetteam

View

Direktør

View

Afdelingsleder til Børnehus Syd i Aabenraa

View

Ambitiøs og motiverende chef med evner og lyst til at balancere drift og udvikling søges til Fødevarestyrelsens Eksport Kontrol Center

View

Kontorchef til styrkelse af it-området i Skattestyrelsen

View

Afdelingsleder til Borgercenter Børn og Unge Amager

View

Kan du både gå foran og holde dig i baggrunden?

View

Afdelingsleder

View

Sekretariatsleder til Arbejdsmarked og Borgerservice

View

Børne- og Undervisningsministeriet søger departementschef

View

Teamleder til Banedanmarks SAP BI Team

View

Musikskoleleder til Halsnæs Musik- og Billedskole

View

Funktionsleder til velfungerende driftsenhed - Moms og registrering af udenlandske virksomheder

View

Afdelingsleder til Torpgårdens Børnehus

View

Kontorchef søges til forskningspolitisk kontor i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

View

Afdelingsleder til Virksomhed & Arbejdskraft 1

View

Chef for Kapacitetsansvarlig Koncern IT i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

View

Chef for Kapacitetsansvarlig Koncern IT i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

View

Afdelingsleder søges til vuggestue i Tårnby Kommune

View

Popular Job Categories