GENOPSLAG: EUX-uddannelsen på TECHCOLLEGE søger en underviser til matematik og fysik

Job Description

Title: GENOPSLAG: EUX-uddannelsen på TECHCOLLEGE søger en underviser til matematik og fysik

Company Name: TECHCOLLEGE

EUX-uddannelsen på TECHCOLLEGE er inde i en stor udvikling, og derfor søger vi lige nu én dygtig underviser i fagene: Matematik og fysik, gerne kombineret med andre gymnasiale fag. Så brænder du for at være med til at indgå i faglige samarbejder på tværs af faggrupper, arbejde med praksisrettet undervisning og generelt være med til at udvikle EUX-uddannelsen. Så er det dig, vi søger.

EUX-uddannelsen er den erhvervsfaglige studentereksamen, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Det vil sige, at eleven på den ene side bliver en dygtig håndværker og på den anden side får en studentereksamen.

Der er i første omgang tale om tre tidsbegrænsede stillinger i perioden 1. januar 2022 til 31. juni 2022. Har kandidaten den rigtige fagkombination, kan der blive tale om en længere ansættelse på sigt. Foruden din undervisning på EUX-uddannelsen kan der være tilknyttet undervisningsaktiviteter på HTX-uddannelsen på TECHCOLLEGE.

Jobprofil
Dine primære arbejdsopgaver vil være:

  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i dine fag på en sådan måde, at der tages højde for elevens selvstændighed samt faglige og personlige udvikling.
  • Planlægning og undervisningsforberedelse i et tæt teamsamarbejde med de øvrige lærere i EUX-teamet og de øvrige undervisere på TECHCOLLEGE.
  • Arbejde med løbende strategiske og pædagogiske udviklingsopgaver i forbindelse med EUX-uddannelsen.
  • Udvikling og undervisning i forbindelse med afdelingens brobygnings- og grundskoleaktiviteter.
  • Deltagelse i sociale og faglige aktiviteter med eleverne, herunder muligvis internationale aktiviteter.

Personprofil
Er du vores nye underviser, forventer vi, at du har en uddannelse som cand. scient. med matematik eller fysik som sidefag eller tilsvarende. Du har formelle uddannelseskompetencer til matematik og fysik, begge dele på gymnasialt niveau. Har du derudover uddannelseskompetencer til andre gymnasiefag: Samfundsfag, Dansk, Engelsk, Design, Teknologi, Informationsteknologi, Erhvervsøkonomi eller Afsætning vil dette være en stor fordel. Du har gerne nogle års relevant undervisningserfaring samt PG/pædagogikum, men dette er ikke et krav – så er du nyuddannet, skal du ikke holde dig tilbage.

Som person er du god til at skabe tillid og kontakt til unge mennesker, samtidig med at du har en naturlig autoritet og har let ved at sætte rammer for det faglige samvær med fokus på elevernes faglige færdigheder, deres personlige kompetencer og deres refleksionskompetencer. Du har lyst til at samarbejde med kollegerne i en moderne undervisningsinstitution, der organiserer undervisningen i professionelle læringsfællesskaber, og hvor vi overvejende har en induktiv og problembaseret didaktik.

Herudover forventer vi, at du:

  • Er kreativ og innovativ.
  • Har respekt for menneskers forskelligheder.
  • Kan opnå den fornødne tillid til at kunne påvirke andre på en positiv måde.
  • Har lyst til at indgå i et teamorienteret undervisningsmiljø og tage medansvar for at løse opgaverne.
  • Er positiv af natur og ser muligheder frem for begrænsninger.

Vi tilbyder
Et attraktivt og udfordrende job med masser af udviklingsmuligheder, hvor hverdagen er præget af mangeartede opgaver. Din hverdag vil udspringe af et inspirerende fagligt miljø med professionelle kollegaer.

Vi arbejder hele tiden på at være i front, hvad angår pædagogiske/didaktiske undervisningsmetoder. Du vil blive udfordret på din faglighed og menneskelighed. Vi prioriterer mange ressourcer på løbende at udvikle et sundt og konstruktivt arbejdsklima, hvor vi forventer, at du tager din mulighed for medindflydelse alvorligt. Du vil få kompetente og engagerede kolleger. Du bliver en del af et EUX-team, der har fokus på elevens læring og trivsel, og hvor samværet med eleverne er drivkraften for dig til at skabe et inspirerende og igangsættende læringsmiljø i samarbejde med skolens øvrige ansatte.

Ansættelse
Der er tale om tre tidsbegrænsede fuldtidsstillinger til og med den 31. juni 2022. 

Løn, pension og ansættelsesforhold følger overenskomsten mellem Finansministeriet og Akademikere i staten (AC) med en pensionsordning på 17,1%. Forud for ansættelsen indhentes børneattest.

En beskrivelse af EUX-uddannelsen og deres fagrækker samt krav til faglig kompetence kan læses på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside www.uvm.dk.

Tiltrædelse
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest den 1. marts 2022.

Ansættelsessamtalerne afholdes løbende, dog senest tirsdag den 4. januar 2022. De kandidater, der går videre fra første samtale, kan forvente en anden ansættelsessamtale, hvor en test vil indgå.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef for EUX, Mikkel Drejer Raunslund på telefon 2526 6182

Ansøgning
Vi modtager kun ansøgninger via vores rekrutteringssystem. Send din ansøgning ved at klikke på linket nederst i stillingsopslaget, hvor du vedhæfter din ansøgning, CV samt eksamensbevis og andet materiale senest tirsdag den 28. december 2022 kl. 12.00.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Similar Jobs

More Jobs

Lyngholmskolen søger DIG, der kan blive en betydningsfuld dansklærer for eleverne i 7.f – et lille tilbud for elever, der har brug for særlig støtte inden for sprog og læsning

View

Dansklærer til Firehøjeskolen

View

Det Blå Gymnasium søger undervisere

View

Dansk- og tysklærer søges til Alminde-Viuf Fællesskole

View

Genopslag: Tysk og dansklærer til Sdr. Bjert Skole

View

Relationsstærk udskolingsleder med klasselærerfunktion

View

Baltorp Business Gymnasium søger lærere til engelsk, virksomhedsøkonomi, afsætning og samfundsfag

View

Underviser engelsk og historie HHX

View

Rybners Handelsgymnasium (HHX) søger underviser til virksomhedsøkonomi, finansiering og afsætning

View

Sønderborg Statsskole søger matematiklærer til en fast stilling

View

Undervisere til Teknisk Gymnasium i Randers indenfor IT/kommunikation og digitalt design eller Byggeri og energi - Genopslag

View

Gymnasielærer søges til halvårligt vikariat i musik C

View

Fysikunderviser og gerne med andet naturvidenskabsfag søges

View

Tysklærer, som ønsker sprogvejlederuddannelsen, søges

View

Aalborg Kulturskole søger dramalærer

View

Tysklærer med styr på akkusativ og dativ til Tommerup Skole

View

EUC Nordvest søger barselsvikar i dansk til Teknisk Gymnasium Thisted

View

Kunne du tænke dig, at være klasselærer på vores landsbyskole?

View

Undervisere i virksomhedsøkonomi, international økonomi og samfundsfag til Frederikshavn Handelsskole

View

Tysklærer mv. til udskolingen på Lynghedeskolen

View

Tysklærer til på Vejgaard Østre Skole

View

EUC Nordvest søger matematiklærer til Thisted Tekniske Gymnasium

View

Tietgen Business søger opsøgende konsulent

View

Aarhus HF og VUC søger undervisere til HF/GS-afdelingen fra 1. august 2022

View

Undervisere i latin, dansk og matematik

View

Barselsvikariat Handelslærer til EUD/EUX Business - dansk A

View

Københavns Mediegymnasium søger lærere til dansk, idéhistorie, samfundsfag, engelsk, kommunikation/it, fysik og teknologi

View

Guitarlærer til Haderslev Musikskole

View

Undervisere i erhvervsjura, virksomhedsøkonomi og afsætning til Aarhus Handelsgymnasium i Risskov

View

Underviser i Afsætning og andre økonomiske fag på UCRS Gymnasiet Skjern

View

Teamorienteret dansklærer til mellemtrinet på Trekronerskolen

View

Rybners Almene Gymnasium (STX) søger årsvikar til matematik

View

8.-10.klasselærer til naturfag og gerne flere fag i Hvidovre Ungdomsskoles Heltidsundervisning

View

HHX i Nakskov søger underviser til virksomhedsøkonomi og erhvervsjura

View

Dansk- og klasselærer til indskolingen på Ødsted Skole

View

Hedegårdenes Skole søger dansk- og klasselærer til mellemtrin/overbygning

View

Secondary Teacher at the European School Copenhagen

View

Underviser i matematik, naturgeografi samt design & arkitektur til NEXT Vestskoven Gymnasium

View

Dansklærer til udskolingen, Lyshøjskolen

View

To handelslærere til EUD/EUX Business

View

Popular Job Categories