GENOPSLAG Byskovskolen søger lærere – og tale/høre lærere til afd. Asgårds centerklasser til dansk, engelsk, tysk og musik

Job Description

Title: GENOPSLAG Byskovskolen søger lærere – og tale/høre lærere til afd. Asgårds centerklasser til dansk, engelsk, tysk og musik

Company Name: Byskovskolen, afdeling, Asgård

Byskovskolen søger lærere med kompetencer indenfor bl.a. engelsk, dansk og musik på afdeling Asgård. Er du tale/hørelærer (audiologopæd) eller læsevejleder, har du desuden mulighed for at indgå i vores vejlederkorps i PLC.
                     
Hvem er du?
Vores nye medarbejder er en uddannet og engageret lærer, som brænder for sine fag og som kan bidrage til Byskovskolens samlede udvikling. Du er tydelig i din målsætning for elevernes læring, i din ledelse af klasserummet og du har en anerkendende tilgang til dine elever. Det er en fordel, hvis du har undervisningserfaring fra det specialiserede område.
Du kan tilrettelægge din undervisning, så den rammer dine elever hvor de er, uanset deres faglige, fysiske, kognitive eller emotionelle ståsted.
Du skal desuden kunne bidrage til et godt og konstruktivt teamsamarbejde, et velfungerende kollegialt sparringsrum, og til den allerede gode stemning på arbejdspladsen.

Om stillingenerne
Stillingerne er i udgangspunkt med fast skema på afdeling Asgårds centerklasser, men som ansat på Byskovskolen skal du kunne løse opgaver i både center og distrikt og på begge afdelinger. Du samarbejder blandt andet om den faglige udvikling med dine kolleger på begge afdelinger.

Du indgår naturligt i både årgangsteam og afdelingsteam, hvor der på alle niveauer arbejdes målrettet med at udvikle indbydende læringsmiljøer med høj faglighed og trivsel for afdelingens elever.

I dette skoleår arbejder vi på Byskovskolen med 40 årlige fagdage, for at understøtte variation i undervisningen, projektarbejde og fordybelse.

Tale/høredelen: På tale/høredelen søger vi lærere, der er uddannet indenfor feltet, til at varetage undervisning af elever med tale/høre udfordringer. Der skal påberegnes undervisning ud over tale/høre timerne.

Dansklærer til udskoling, med kompetencer til yderligere at dække et eller flere af fagene:

 • Engelsk
 • Musik
 • Humanistiske fag
 • Tysk
   
Er du læsevejleder, ser vi meget gerne at du indgår i vores vejlederkorps i PLC, hvor vi til næste skoleår har behov for at flere medarbejdere til at løfte den vigtige opgave med at understøtte og udvikle elevernes læsekompetencer på Byskovskolen. I fremtiden vil der være mulighed for, at denne rolle kan fylde endnu mere.

Vi bringer gerne andre fagområder i spil for netop at få de bedste medarbejdere til Byskovskolen.

Vi lægger øvrigt vægt på at du er:
 • holdspiller, der i samarbejde med dine kolleger kan organisere et inkluderende læringsmiljø for eleverne, med fokus på fællesskab, kompetencer, potentialer og behov.
 • en humoristisk sjæl, der også kan bidrage til vores gode fællesskab i kollegiale sammenhænge.
 • bidragende til et målrettet og velfungerende teamsamarbejde.
 • en lærer, der tænker og agerer anerkendende over for alle elever og forældre.
 • en lærer med kendskab til, eller lyst til at arbejde med, co-teaching.

Skolen
Byskovskolen er beliggende i Benløse og består af to skoleafdelinger, henholdsvis Afdeling Asgård og Afdeling Benløse med hver sin SFO-afdeling, foruden SFO Gården.
Skolen har i alt cirka 660 elever og cirka 150 ansatte (lærere, pædagoger, audiologopæd, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagogmedhjælpere og ledere) fordelt på de tre matrikler.

Afdeling Asgård
Afdeling Asgård har et distriktsspor fra 0.-6.klasse, og en takstfinansieret centerafdeling for børn med vidtgående tale-, høre- og bevægelseshandicaps fra det meste af Sjælland.
Der arbejdes inkluderende mellem distrikt og center, hvor det er muligt. Som lærer i Centret er du aldrig alene i klassen (co-teaching)

I Ringsted Kommune underviser lærere i gennemsnit 740 timer om året, med en gennemsnitlig tilstedeværelse på 35 timer pr. uge. På Byskovskolen svarer det til 19 lektioner á 60 minutter pr. uge (for nyuddannede 18 timer pr. uge).
På Byskovskolen har vi via lokalaftale sikret gode puljer til bl.a. individuel og fælles forberedelse, skole/hjem-samarbejde og mødevirksomhed.

Du er velkommen til at kontakte skolen for yderligere information og vi ser meget gerne at du besøger os inden samtalen. Kontakt derfor gerne afdelingsleder på afd. Asgård, Thomas Wimmer (24755948), viceskoleleder Anita Hansen (22563810) eller skoleleder Martin Falkenberg Kofoed (20555309).

Tiltrædelse snarest, senest den 1. december 2021.

Ansættelsessamtaler foregår løbende.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Similar Jobs

More Jobs

Lærer til specialklasse i Heltidsundervisningen i Albertslund Ungecenter

View

Herstedøster Skole søger en uddannet dansklærer til et barselsvikariat i indskolingen

View

Vi søger flere dygtige lærere til Campus+

View

2 pædagogiske medarbejdere ti Lyreskovskolen

View

2 lærere til faste stillinger i Lyreskovskolens grundskole

View

Østervangskolen i Hadsten søger lærer til indskolingen

View

Lærer til Hindsholms børn og unge

View

Inklusionsvejleder

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Lundehusskolen søger to uddannede lærere til Specialklasserækken

View

Ambitiøs lærer til Vibenshus Skole

View

Lærer til Sennels Skole

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Barselsvikar (lærer) til vores 10. klassescenter

View

Mon du er vores nye børnehaveklasseleder ?

View

Nordenskov-Næsbjerg Skole mangler en lærer til vores mellemtrin i Næsbjerg fra 01.01.2022– Kunne det være dig?

View

Rotationsvikar til Skolecenter Jetsmark

View

Ordblindelærer og lærer/pædagog til Ådalens Skole

View

Egebakkeskolen søger en lærer pr. 1. januar 2022 til en fast stilling

View

Lærer til barselsvikariat ved AKT - Holstebro Ungdomsskole

View

Lærer til Trekløverskolen

View

Ambitiøs og dygtig lærer til Heibergskolen

View

Matematiklærer til Jeksendalskolens mellemtrin og udskoling

View

Dygtig lærer til Sortebakkeskolens specialklasse-afdeling

View

Lærer søges til Gråsten Skole

View

Vi søger to barselsvikarer til Dronninglund Efterskole

View

Idræts- og inklusionslærer til Hillerød Vest Skolens afdeling Ålholm

View

Matematiklærer til indskolingen

View

Matematik- og NT-lærer til indskolingen

View

1 lærer pr. 1. januar 2022

View

Ådalens Skole søger en lærer til håndværk og design, engelsk og N/T

View

Dansklærer til 3. årgang på Brønshøj Skole

View

Skolelærer søges til at fejre fagligheden i matematik, tysk eller idræt på skole med mange muligheder

View

To lærere søges til Marstal Skole

View

Udskolingslærer til Slangerup Skole (genopslag)

View

Passioneret, engageret og energisk lærer søges til fast stilling på Højelse Skole med hovedvægt af timer i skolens PLC.

View

Kasperskolen søger en engageret lærer til indskolingen

View

Skjoldhøjskolen søger en lærer og en pædagog til nyopstartet specialklasse

View

2 lærere 37 timer pr. 1. januar 2021 - Harløse Skole

View

Uddannede matematik- og historielærere med høj faglighed, kraft og engagement til Højdevangens Skole

View

Popular Job Categories