Gartner/Graver til Gimsing kirkegård og kirke

Job Description

Title: Gartner/Graver til Gimsing kirkegård og kirke

Company Name: Struer Provsti

Stillingen som graver ved Gimsing kirke er ledig pr. 1. februar 2022. Vi søger derfor hurtigst muligt en gartner/graver, der kan være med til at løse de administrative og praktiske opgaver omkring kirkegården, kirken og menighedshuset. Stillingen er på 37 timer om ugen.
Menighedsrådet kan tilbyde et ansvarsfuldt og afvekslende arbejde, som består af kirkegårdsdrift og kirketjeneste i turnusordning med gravermedarbejderen.
Gimsing sogn er et mindre sogn i udkanten af Struer. Gimsing Kirke ligger med udsigt til Limfjorden og er ca. 800 år gammel. I tilknytning til kirken ligger to kirkegårde - en gammel og en nyere. Derudover er der et Menighedshus og en nyere værkstedsbygning.
Menighedsrådet ønsker, at kirkegården, kirken og menighedshuset er et godt sted at komme, og at man føler sig velkommen. Vi ønsker at få implementeret nye tiltag og få input til driften, så vi følger med udviklingen.
Du skal indgå i et team med gravermedhjælper og øvrige medarbejdere ved kirken. Normeringen  ved kirken er en fuldtidsgraver, en deltids gravermedhjælper, kirkesanger, organist og egen præst.  

Dine hovedopgaver omfatter:

 • Synligt koordinerer, strukturerer og selv aktivt tage del i opgaverne på kirkegårdene.
 • Administrative opgaver, som knytter sig til kirkegårdsdriften, såsom gravstedsbreve, udskrivning af regninger og føring af kirkegårdskort.
 • På respektfuld vis indgå aftaler med pårørende og bedemænd.
 • Nytænke fremtidens kirkegård i samarbejde med menighedsrådet.
 • Ansvarlig for kirkegårdens maskinpark.
 • Ansvarlig for rengøring af kirken og øvrige bygninger.
 • Varetagelse af kirketjenester ved gudstjenester og kirkelige handlinger (turnusordning med andre ansatte).
 • Ansvarlig for pasning af udearealer ved præsteboligen.

Dine kvalifikationer:
 • Har en relevant uddannelse, gerne uddannet graver, gartner eller lignende.
 • Kendskab til moderne kirkegårdsdrift og kultur - både praktisk og administrativt. Herunder gerne kendskab til Brandsoft kirkegårdssystem.
 • Et godt overblik over de opgaver, som ligger i stillingen, både for dig selv og gravermedhjælperen.
 • Kreativ og tør tænke ud af boksen.
 • Interesse og kendskab til maskinparken i arbejdet.
 • Kan arbejde selvstændigt og har erfaring med at koordinere, strukturer og planlægge arbejdsopgaver både for sig selv og andre.
 • Åben og konstruktiv tilgang i samarbejdet med kirkens øvrige personale, præster og menighedsråd.
 • Fleksibel og samarbejdsorienteret på tværs af alle faggrupper ved kirken.
 • Bidrager med et godt og konstruktivt arbejdsmiljø.
 • Flair for god, empatisk og seriøs betjening af kirkegårdens brugere.
 • Have kørekort og gerne med trailer-kort.

Vi kan tilbyde:
 • Et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar.
 • Et godt arbejdsfællesskab og samarbejde med menighedsråd og øvrige ansatte.
 • Gode personalefaciliteter. 
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi taler om tingene og der kan gives sparring.
 • Et spændende job med afvekslende arbejdsopgaver.
 • Personalemøder med kontaktperson.
 • Mulighed for at sætte eget præg og udvikle kirkegårdene.
 • Et aktivt og konstruktiv menighedsråd, som er åben for ideer.
 • Kurser der er nødvendige for at kunne varetage opgaven bedst muligt.
Arbejdstid:
Der arbejdes ud fra en årsnorm, det vil sige at der i perioder kan forekomme merarbejde, som skal afspadseres på andre tidspunkter. Der skal forventes tjeneste på lørdage, søndage og helligdage.
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Jane Toft Olufsen på mobil nr. 2813 6710

Ansøgningsfrist:
Fredag den 28. januar 2022
Ansættelsessamtaler finder forventeligt sted sidst i uge 5.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.
 

Similar Jobs

More Jobs

Gravermedhjælper søges

View

Gartneriarbejder

View

Gravermedhjælper - Barselsvikariat

View

Gravermedhjælper søges

View

Gravermedhjælper

View

Gravermedhjælper søges

View

Gravermedhjælper til Stenmagle kirke

View

Gravermedhjælper søges

View

Gravemedhjælper søges til Skads kirke

View

Stilling som Graver i Tureby Kirke, Tureby Sogn

View

Gravermedhjælper søges til Klitmøller Kirke og Kirkegård

View

Gravermedhjælper ved Kettrup Kirke / Kettrup-Gøttrup Sogn

View

Gravermedhjælper

View

Gravermedhjælper til Gunderup Kirke

View

Gravermedhjælper

View

Gravermedhjælper

View

Gravermedhjælper

View

Gravermedhjælpere til Harboøre kirkegård

View

Gravermedhjælper til Holbøl Kirkegård

View

Gravermedhjælper søges

View

Gravermedhjælper

View

Graver med kirketjeneste

View

Gravermedhjælper søges

View

Vi søger en graver til Todbjerg og Mejlby kirkegårde, Aarhus Nordre Provsti, Aarhus Stift

View

Gravermedhjælper til Stokkemarke Kirke

View

Graver med kirketjeneste

View

Gravermedhjælper

View

Gravermedhjælper

View

Gravermedhjælper til Lellinge og Højelse Kirker

View

Graver ved Jordløse - Håstrup Kirker

View

Gartner/Graver til Gimsing kirkegård og kirke

View

Kirkegårdsmedarbejder søges

View

Gravermedhjælper ved Slagslunde-Ganløse kirker

View

Graver ved Måløv Kirke

View

Gravermedhjælper

View

Villy Andersen ApS søger 6 – 8 kvalitetsbevidste kabelgravere.

View

Gravermedhjælper ved Grønbæk Kirke

View

Gravermedhjælper

View

Graver

View

Gravermedhjælper ved Kværs sogn søgers pr. 1. marts 2022

View

Popular Job Categories