Fast stilling som dansk-, engelsk- og musiklærer på mellemtrinnet på Egebjergskolen

Job Description

Title: Fast stilling som dansk-, engelsk- og musiklærer på mellemtrinnet på Egebjergskolen

Company Name: Horsens Kommune

Er du didaktisk reflekteret og brænder du for at skabe optimale lærings- og deltagelsesmuligheder for alle børn og unge via din undervisning?
Er du relationsstærk og optaget af at skabe motiverende læringsmiljøer, der taler til elevernes forskellige måder at lære på og være i verden på?
Næres du ved et tæt samarbejde med kollegaerne, herunder at se på egen og andre praksis med nysgerrige øjne og med blik for forbedringsmuligheder?

Så er du måske vores nye lærer på mellemtrinnet?

Stillingen omfatter undervisning på 5. og 6. årgang i fagene dansk, musik og engelsk.

Derudover vil du blive kontaktlærer i en klasse sammen med en kollega og have mulighed for co-teachingforløb med andre kollegaer.

Om dig
Du er linjefagsuddannet eller har tilsvarende kompetencer ift. at varetage undervisningen i de pågældende fag. Det er vigtigt, at du er optaget af at udvikle den pædagogiske praksis til gavn for elevernes læring, trivsel og personlige mestring. Du har en robust tilgang til opgaven, og selvom du står fast, er du ikke mere urokkelig, end at du gerne indgår i konstruktive dialoger og kan lade dig overbevise af data og gode faglige argumenter. Du har en veludviklet professionel dømmekraft, og du ser dig selv som evigt lærende i samspil med elever, forældre, kollegaer og ledelse.

Vi lægger desuden vægt på, at:

 • Du er fag-faglig skarp
 • Du er en tydelig klasserumsleder
 • Du evner at skabe bæredygtige, professionelle relationer til børn og voksne
 • Du får øje på potentialer hos alle elever
 • Du tænker læring og undervisning bredt - og gerne utraditionelt
 • Du er en attraktiv samtalepartner for både elever, kollegaer, forældre og ledelse og byder gerne ind med dine kompetencer

Om Egebjergskolen
I Horsens Kommune arbejder alle skoler med afsæt i strategien Fælles læring – stærkere resultater. Det betyder, at vi har fokus på elevernes læring, trivsel og personlige mestring gennem arbejdet med meningsfulde mål og feedbackprocesser (herunder de mange forskellige veje til målet), professionelle læringsfællesskaber (PLF) og ledelse af læring på alle niveauer.

Egebjergskolen er fysisk beliggende i Horsens N, tæt på motorvejsafkørslen. Egebjergområdet er et stærkt-voksende lokalsamfund, der ligger tæt på både byen og skønne naturområder med de mange udfoldelses- og oplevelsesmuligheder, dette giver – også i undervisningssammenhæng. Skolen har ca. 630 skønne elever fordelt på 0.-9.kl. og er 3-sporet på de fleste årgange. Der er tilknyttet både SFO1 og SFO2.
Lokalområdet er en aktiv og positiv medspiller for skolen, og der er et særdeles godt samarbejde mellem skole og lokale interessenter som fx kirke, private erhvervsvirksomheder, foreningsliv. Ligeledes er der et positivt skole-hjemsamarbejde.

Skolen er organiseret i en indskolings-, mellemtrins og en udskolings-afdeling. Som ansat tilknyttes man primært en afdeling. Man indgår i diverse samarbejdsfora omkring elevernes læring og trivsel samt undervisningsplanlægning, og der arbejdes systematisk med pædagogisk refleksion og praksisudvikling.

Egebjergskolen indgår i et gensidigt forpligtende klyngesamarbejde med naboskolerne i Østbirk og Gedved, hvor der på årlig basis planlægges med fælles aktiviteter.

Lyder ovenstående som noget for dig, hører vi gerne fra dig hurtigst muligt.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte skoleleder Karen Schmidt Poulsen, 76 29 41 20 eller viceskoleleder Kenneth Højland, 76 29 41 22.

Ansøgning m. bilag sendes elektronisk. Ansøgningsfristen er d. 3. oktober 2021.
Samtaler forventes afholdt mandag d. 11. oktober 2021 om eftermiddagen.
Er du didaktisk reflekteret og brænder du for at skabe optimale lærings- og deltagelsesmuligheder for alle børn og unge via din undervisning?
Er du relationsstærk og optaget af at skabe motiverende læringsmiljøer, der taler til elevernes forskellige måder at lære på og være i verden på?
Næres du ved et tæt samarbejde med kollegaerne, herunder at se på egen og andre praksis med nysgerrige øjne og med blik for forbedringsmuligheder?

Så er du måske vores nye lærer på mellemtrinnet?

Stillingen omfatter undervisning på 5. og 6. årgang i fagene dansk, musik og engelsk.

Derudover vil du blive kontaktlærer i en klasse sammen med en kollega og have mulighed for co-teachingforløb med andre kollegaer.

Om dig
Du er linjefagsuddannet eller har tilsvarende kompetencer ift. at varetage undervisningen i de pågældende fag. Det er vigtigt, at du er optaget af at udvikle den pædagogiske praksis til gavn for elevernes læring, trivsel og personlige mestring. Du har en robust tilgang til opgaven, og selvom du står fast, er du ikke mere urokkelig, end at du gerne indgår i konstruktive dialoger og kan lade dig overbevise af data og gode faglige argumenter. Du har en veludviklet professionel dømmekraft, og du ser dig selv som evigt lærende i samspil med elever, forældre, kollegaer og ledelse.

Vi lægger desuden vægt på, at:
 • Du er fag-faglig skarp
 • Du er en tydelig klasserumsleder
 • Du evner at skabe bæredygtige, professionelle relationer til børn og voksne
 • Du får øje på potentialer hos alle elever
 • Du tænker læring og undervisning bredt - og gerne utraditionelt
 • Du er en attraktiv samtalepartner for både elever, kollegaer, forældre og ledelse og byder gerne ind med dine kompetencer

Om Egebjergskolen
I Horsens Kommune arbejder alle skoler med afsæt i strategien Fælles læring – stærkere resultater. Det betyder, at vi har fokus på elevernes læring, trivsel og personlige mestring gennem arbejdet med meningsfulde mål og feedbackprocesser (herunder de mange forskellige veje til målet), professionelle læringsfællesskaber (PLF) og ledelse af læring på alle niveauer.

Egebjergskolen er fysisk beliggende i Horsens N, tæt på motorvejsafkørslen. Egebjergområdet er et stærkt-voksende lokalsamfund, der ligger tæt på både byen og skønne naturområder med de mange udfoldelses- og oplevelsesmuligheder, dette giver – også i undervisningssammenhæng. Skolen har ca. 630 skønne elever fordelt på 0.-9.kl. og er 3-sporet på de fleste årgange. Der er tilknyttet både SFO1 og SFO2.
Lokalområdet er en aktiv og positiv medspiller for skolen, og der er et særdeles godt samarbejde mellem skole og lokale interessenter som fx kirke, private erhvervsvirksomheder, foreningsliv. Ligeledes er der et positivt skole-hjemsamarbejde.

Skolen er organiseret i en indskolings-, mellemtrins og en udskolings-afdeling. Som ansat tilknyttes man primært en afdeling. Man indgår i diverse samarbejdsfora omkring elevernes læring og trivsel samt undervisningsplanlægning, og der arbejdes systematisk med pædagogisk refleksion og praksisudvikling.

Egebjergskolen indgår i et gensidigt forpligtende klyngesamarbejde med naboskolerne i Østbirk og Gedved, hvor der på årlig basis planlægges med fælles aktiviteter.

Lyder ovenstående som noget for dig, hører vi gerne fra dig hurtigst muligt.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte skoleleder Karen Schmidt Poulsen, 76 29 41 20 eller viceskoleleder Kenneth Højland, 76 29 41 22.

Ansøgning m. bilag sendes elektronisk. Ansøgningsfristen er d. 3. oktober 2021.
Samtaler forventes afholdt mandag d. 11. oktober 2021 om eftermiddagen.
 

Similar Jobs

More Jobs

Lærer til specialklasse i Heltidsundervisningen i Albertslund Ungecenter

View

Herstedøster Skole søger en uddannet dansklærer til et barselsvikariat i indskolingen

View

Vi søger flere dygtige lærere til Campus+

View

2 pædagogiske medarbejdere ti Lyreskovskolen

View

2 lærere til faste stillinger i Lyreskovskolens grundskole

View

Østervangskolen i Hadsten søger lærer til indskolingen

View

Lærer til Hindsholms børn og unge

View

Inklusionsvejleder

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Lundehusskolen søger to uddannede lærere til Specialklasserækken

View

Ambitiøs lærer til Vibenshus Skole

View

Lærer til Sennels Skole

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Barselsvikar (lærer) til vores 10. klassescenter

View

Mon du er vores nye børnehaveklasseleder ?

View

Nordenskov-Næsbjerg Skole mangler en lærer til vores mellemtrin i Næsbjerg fra 01.01.2022– Kunne det være dig?

View

Rotationsvikar til Skolecenter Jetsmark

View

Ordblindelærer og lærer/pædagog til Ådalens Skole

View

Egebakkeskolen søger en lærer pr. 1. januar 2022 til en fast stilling

View

Lærer til barselsvikariat ved AKT - Holstebro Ungdomsskole

View

Lærer til Trekløverskolen

View

Ambitiøs og dygtig lærer til Heibergskolen

View

Matematiklærer til Jeksendalskolens mellemtrin og udskoling

View

Dygtig lærer til Sortebakkeskolens specialklasse-afdeling

View

Lærer søges til Gråsten Skole

View

Vi søger to barselsvikarer til Dronninglund Efterskole

View

Idræts- og inklusionslærer til Hillerød Vest Skolens afdeling Ålholm

View

Matematiklærer til indskolingen

View

Matematik- og NT-lærer til indskolingen

View

1 lærer pr. 1. januar 2022

View

Ådalens Skole søger en lærer til håndværk og design, engelsk og N/T

View

Dansklærer til 3. årgang på Brønshøj Skole

View

Skolelærer søges til at fejre fagligheden i matematik, tysk eller idræt på skole med mange muligheder

View

To lærere søges til Marstal Skole

View

Udskolingslærer til Slangerup Skole (genopslag)

View

Passioneret, engageret og energisk lærer søges til fast stilling på Højelse Skole med hovedvægt af timer i skolens PLC.

View

Kasperskolen søger en engageret lærer til indskolingen

View

Skjoldhøjskolen søger en lærer og en pædagog til nyopstartet specialklasse

View

2 lærere 37 timer pr. 1. januar 2021 - Harløse Skole

View

Uddannede matematik- og historielærere med høj faglighed, kraft og engagement til Højdevangens Skole

View

Popular Job Categories