Farmakonom til medicinservice og medicinmanagement i Psykiatrien

Job Description

Title: Farmakonom til medicinservice og medicinmanagement i Psykiatrien

Company Name: Region Hovedstadens Apotek

Vil du være med til at sikre den rigtige medicin på hylderne i medicirummet og i glasset til de psykiatriske patienter på Psykiatrisk Center Ballerup?

Vi har brug for en dygtig og selvkørende kollega, som vil være med til at opretholde og videreudvikle vores arbejde med at optimere medicinhåndtering i psykiatrien. En stor del af dit daglige arbejde er ude i det kliniske miljø i centrets enheder og deres medicinrum. Du skal derfor have lyst til at bruge dine evner i psykiatriske sengeafsnit og ambulatorier.

Du kommer både til at arbejde med medicinservice og medicinmanagement

Opgaver med medicinservice: Du står for bestillingen af medicin i 14 LEAN-indrettede medicinrum, at kontrollere at det bliver opbevaret korrekt og føre udløbskontrol. Du skal også vurdere medicinforbruget i relation til standardsortiment og rekommandationer, lige som du udarbejder oplæg til lægerne om interventioner. En anden af dine opgaver er at gennemgå patienternes ordinerede medicin i Sundhedsplatformen og gå i dialog med afdelingens personale ved tvivlsspørgsmål. I det hele taget er du faglig sparringspartner med læge og sygeplejersker om medicinhåndtering.
Du vil også komme til at undervise sygeplejersker i blandt andet god adfærd i medicinrum, korrekt dispensering og administration samt IV-håndtering.

Opgaver med medicinmanagement: Hver arbejdsdag starter med, at du eller din kollega dispenserer og administrerer medicin i akuthuset på åbent afsnit. Nogle dage kan det også være nødvendigt, at du hjælper med medicinmanagement på andre afsnit.

Du indgår i et tæt samarbejde med både plejepersonale og læger og udarbejder oplæg til lægen med eventuelle interventioner i patienternes medicin i akuthuset. Vi gennemgår også om der overensstemmelse mellem oplysningerne i SP og FMK i indlæggelsesnavigatoren for både det åbne og intensive afsnit i akuthuset.

For at trives i jobbet: For at trives i jobbet skal du først og fremmest kunne se dig selv som en aktiv og opsøgende bidragsyder til medicinservice og medicinmanagement i psykiatrien. Du kommer til at arbejde sammen med mange forskellige faggrupper og på tværs af traditionelle samarbejdsrelationer. Det kræver en god portion gå-på-mod, faglig ballast og evne til at navigere og kommunikere med mange forskellige mennesker.
Din primære sparringspartner bliver din farmakonomkollega på centeret. Derudover er der tilknyttet en farmaceut til medicinservice, som altid kan kontaktes, og som fysisk sidder på centeret en dag om ugen.
Der er ligeledes en klinisk farmaceut, som vi farmakonomer har et tæt samarbejde og sparring med i dagligdagen.

Du skal være god til at prioritere din tid og opgaver selvstændigt samtidig med, at du er bevidst om fælles aftaler. Du er indstillet på at arbejds- og ferieplanlægning koordineres med din nærmeste farmakonomkollega, så der så vidt muligt altid er en af jer på centeret.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Apovision og Sundhedsplatformen, ligesom en bestået LIF eller lignende efteruddannelse vil blive foretrukket.

Region Hovedstadens Apotek i psykiatrien Apotekets afdeling i Psykiatrien består af 11 farmakonomer og farmaceuter fordelt på 7 adresser. Centeret i Ballerup er den største enhed, og du vil møde både læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og administrativt personale.

På Region Hovedstadens Apotek arbejder vi målrettet med 'Eget ansvar'. For os betyder det, at både medarbejdere og ledere forpligter sig til at tage ansvar for, at hver dag bliver en god dag. Vi arbejder med værdibaseret ledelse ud fra værdierne: Tillid, Åbenhed, Helhedssyn og Professionalisme.

Vi tilbyder:

  • Et grundigt oplæringsforløb
  • En arbejdsplads hvor der er fokus på udvikling og forbedring inden for medicin og patientsikkerhed
  • Faglige udfordringer og mulighed for faglig udvikling
  • Stor medbestemmelse på din arbejdsdag
  • Friske og søde kollegaer
  • Et godt arbejdsmiljø med socialt sammenhold
Vil du vide mere? Vi glæder os til at modtage din ansøgning - hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte farmakonom Janni Pedersen på telefon 2112 1891, afdelingsleder Line Thygesen på mobil 2142 6554, kvalitet og forbedringschef Mikkel Strøm på mobil 5144 6864

Ansøgning: Vi skal modtage din ansøgning senest tirsdag den 29. juni.

Vi forventer at holde samtaler i uge 27Ansættelsen er efter gældende overenskomst med start hurtigst muligt eller senest 1. septemberSimilar Jobs

More Jobs

Kollega søges til Klinisk Forskningsenhed i Afdeling for kræftbehandling, Herlev Hospital

View

Laborant, Sektion for Akvakultur i Hirtshals

View

Bioanalytikere søges til Nuklearmedicin og PET, Aarhus Universitetshospital

View

Bioanalytiker til fast stilling på Klinisk biokemisk afdeling, Næstved sygehus

View

Prøvetager til bykørsel til Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

View

EKKO tekniker søges til Kardiologisk ambulatorium, SUH, Roskilde

View

Laborant til Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium

View

Statens Serum Institut søger en QA assistent til frigivelse og distribution af vacciner

View

Dedikeret laborant til kemisk laboratorium

View

To 2 afsnitsledere til TestCenter Danmarks analysefacilitet i København – AFTEN/NAT

View

Almindeligt laboratoriearbejde i Lægehus på Fyn.

View

Almindeligt laboratoriearbejde i Lægehus på Fyn.

View

Farmakonom søges til Endokrinologisk afdeling

View

PCR laborant (genopslag)

View

2 bioanalytikere i faste fuldtidsstillinger samt et antal vikariater i varierende længde (6- 12 mdr.) til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Ansættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale.

View

Farmakonom til Sygeplejen

View

IT-interesseret bioanalytiker til Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital

View

Laboratorieassistenter til Kemisk Institut

View

Bioanalytiker/laborant til Klinik for Nerve- og Muskelsygdomme, Neurocentret, Rigshospitalet

View

Vær med til at gøre en forskel -Bioanalytikere/andet sundhedsfagligt personale søges til Ambulatorium for blodprøvetagning, Rigshospitalet.

View

Erfaren laborant eller bioanalytiker til Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på Statens Serum Institut

View

Klinisk farmakonom til medicinservice, Region Sjælland Sygehusapoteket, Holbæk - vikariat

View

Klinisk farmakonom til medicinservice, Region Sjælland Sygehusapoteket, Holbæk

View

Laboratory Technician

View

Medicotekniker til Område Billeddiagnostik i Medicoteknik, Region Syddanmark

View

Laborant

View

Bioanalytikere til kemi/immunkemi, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

View

Forskningstekniker til metallografisk laboratorium

View

Laborant til produktionslaboratorium

View

Farmakonom til medicinservice

View

Statens Serum Institut søger en QA assistent til frigivelse og distribution af vacciner

View

Statens Serum Institut søger en QA assistent til frigivelse og distribution af vacciner

View

Bioanalytiker, Sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig uddannelse søges til Tappe og produktionsafsnittet i Transfusioncentret.

View

Bioanalytiker til eksternt finansieret stilling i Immunteam, Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, afsnit Næstved

View

Laborantstilling ved Institut for Agroøkologi

View

4-årig laborantstilling ved Institut for Agroøkologi

View

2 bioanalytikere søges til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Vejle Sygehus

View

Afdelingsbioanalytiker til Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (Genopslag)

View

AFDELING FOR INTENSIV BEHANDLING AF NYFØDTE OG MINDRE BØRN, RIGSHOSPITALET SØGER BIOANALYTIKER

View

Bioanalytiker til histologisk laboratorium, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH

View

Popular Job Categories