Faglærer til kosmetikeruddannelsen

Job Description

Title: Faglærer til kosmetikeruddannelsen

Company Name: NEXT – Uddannelse København

På NEXT arbejder vi for, at alle får en uddannelse. Fordi det giver stolthed, mening og noget at bygge videre på. Vi har hele paletten: gymnasier, erhvervsuddannelser, eux, 10. klasse og efteruddannelse.

Er du én af de bedste til at undervise unge og voksne, så mangler vi dig. Du søger et spændende, alsidigt, udviklende job og er ikke bange for at kaste dig over helt nye opgaver. Du har gode ideer, og du bliver motiveret af faglig udfordring og udvikling.

Du bliver en del af et lille lærerteam, hvor I samarbej­der om udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Du skal bidrage til, at vi yder den bedste undervisning og skaber rammer for elevernes læring. Du skal både varetage teoretisk og praktisk undervisning på uddannelsens grund- og hovedforløb.

Vi har til huse i nye lokaler på Campus Nørrebro og pt. i Ishøj. Du må derfor være indstillet på at skulle møde ind på forskellige adresser.

Vi forventer, at du

  • kan skabe en god og tillidsfuld relation til eleven, uanset din undervisningserfaring
  • kan styrke den enkelte, så der skabes baggrund for faglig, social og personlig udvikling
  • har lyst til at arbejde i et uformelt og fleksibelt læringsmiljø, hvor ingen dage er ens
  • har et svendebrev som kosmetiker, der er max 10 år gammelt
  • har erhvervserfaring inden for faget og branchen, minimum 5 år men gerne mere

Din profil
Du skal kunne undervise i kosmetikerfaglige discipliner inden for begge specialer; Hud- og Skønhedsplejer samt Spa- og Wellness-plejer. Vi har særligt brug for en underviser, der kan varetage undervisningen i kemi og kemiske behandlinger. Underviserne i teamet arbejder tæt sammen, og dine team-kompetencer er derfor vigtige. Vi ønsker desuden en underviser, der er nysgerrig, opsøgende, og som kan arbejde kreativt og innovativt med faget og undervisningen.

Gode udviklingsmuligheder
Du får en arbejdsplads, som er i rivende udvikling. Vi har fokus på uddannelse - også af dig. NEXT’ mål er at sikre, at dine kompetencer til enhver tid matcher de krav, arbejdsopgaverne stiller, samt at der er fokus på de mål og visioner, som NEXT arbejder hen imod.

Almene kvalifikationer
Du har almene kvalifikationer, der svarer til niveauet på en erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. dansk A og samfundsfag C) eller sørge selv for, at de er erhvervet inden for tre år efter ansættelsen. Ansøgere uden læreruddannelse eller lignende skal gennemgå en diplomuddannelse i erhvervspædagogisk, som skolen betaler.

Hvis du vil høre mere
Se mere på https://nextkbh.dk/eud/sundhed-skoenhed/kosmetiker. Du er velkommen til at kontakte uddannelsesleder Charlotte Ellis på tlf. 3044 1769 eller mail: [email protected]

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuldtid og placeret på Nørrebro og i Ishøj. Du bliver ansat på tjenestemandslignende vilkår med mulighed for tillæg, herunder pensionsordning på 18 %. Vi ønsker, du begynder den 1. november 2021 eller snarest muligt.

NEXT har røgfri skoletid, hvilket betyder, at hverken elever, medarbejdere eller kursister må benytte nogen former for tobaksvarer, snus eller e-cigaretter i skoletiden – heller ikke hvis de forlader skolens område i løbet af dagen.

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgning
Send ansøgning, cv, uddannelsesbeviser og anden relevant dokumentation via ansøgningslinket inden den 16. september 2021. Der afholdes ansættelsessamtaler den 22. september 2021.

Similar Jobs

More Jobs

Faglærer/kørelærer til chaufføruddannelsen

View

Adjunkt/lektor til Administrationsbacheloruddannelsen

View

Adjunkt/lektor inden for lærerens grundfaglighed

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Adjunkter, lektorer eller timelærere til pædagoguddannelsen på Campus Nordsjælland

View

Timelærere til ledelse hos UC SYD

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Timelærere til voksen– og erhvervspædagogik hos UC SYD

View

VIA Læreruddannelsen i Skive søger adjunkt/lektor med relevant kandidat-, master- eller Ph.d.-grad og med stor interesse for forskning og udvikling inden for det naturfagsdidaktiske område

View

Aarhus Maskinmesterskole søger undervisere

View

Skovskolen søger underviser i friluftsliv og naturformidling

View

Adjunkt/lektor med fokus på undervisning og praktikkoordinering for laborantstuderende

View

Instruktorater på Institut for Naturfagenes Didaktik, blok 3 og 4 2022

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Vejle

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen ved Auning til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser til ejendomsservicetekniker- og vagtuddannelserne

View

Adjunkt/lektor til undervisning og udvikling inden for IT

View

Inspirerende elektriker med mod på at blive underviser

View

VID detail søger en kompetent underviser med en stærk B2B-profil

View

AARHUS TECH søger både en underviser og en instruktør til data og kommunikationsuddannelsen

View

Undervisere til Digitale værktøjer og BIM på Bygningskonstruktøruddannelsen

View

Ingeniører med faglige kompetencer inden for tekniske installationer til undervisning

View

Underviser med fokus på kommunikation i byggebranchen

View

Underviser i kemi- og procesteknologi på videregående uddannelser

View

Undervisere til Bygningskonstruktøruddannelsen (dansk / engelsk) og Byggekoordinatoruddannelsen

View

Idrætsvidenskabelig underviser til Danmarks mest motiverede studerende

View

Underviser til træfagenes byggeuddannelse

View

Undervisere til sygeplejefaglig undervisning på sygeplejerskeuddannelsen

View

Timelærere til detailhandelsuddannelsen

View

AARHUS TECH søger en underviser til Struktøruddannelsen

View

AC-medarbejder til Ortopæd, Øre-Næse-Hals og Kæbekirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

View

Timelærer til læreruddannelsen – matematik

View

Underviser til Procesteknologuddannelsen

View

Informationsspecialist til uddannelsesbibliotek

View

Undervisere søges til ungdoms-aftenskole på AARHUS TECH - vil du være den rollemodel, der gør en forskel?

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Popular Job Categories