Faglærer med kendskab til procesindustrien til NEXT Industri

Job Description

Title: Faglærer med kendskab til procesindustrien til NEXT Industri

Company Name: NEXT – Uddannelse København

På NEXT arbejder vi for, at alle får en uddannelse. Fordi det giver stolthed, mening og noget at bygge videre på. Vi har hele paletten: gymnasier, erhvervsuddannelser, eux, 10. klasse og efteruddannelse.

Vi har fat i noget der virker, og derfor vil vi gøre endnu mere af det. Vi søger derfor en kollega, der kan hjælpe vores elever/kursister med at komme godt igennem deres uddannelse og/eller kursusforløb.

På NEXT samarbejder vi om at uddanne vores elever som bl.a. proces- og industrioperatører. Ikke alle har kompetencerne fra start og har derfor brug for efteruddannelse inden uddannelsesstart. Det kan også være, at man har opnået sit svendebrev, men har brug for yderligere kompetencer og derfor gerne vil på efteruddannelse.

Faglærer til NEXT industri
Vi søger en dygtig faglærer til vores uddannelser hos NEXT Industri. NEXT Industri er en af NEXT’ fem brancheskoler og er en enhed, der har særligt fokus på Industri 4.0, reparation og vedligehold, automation, procesarbejde, arbejdets organisering samt den generelle teknologiske udvikling, bl.a. robotteknologi, inden for de forskellige industrier.

Arbejdsområdet bliver primært som underviser på efteruddannelsesområdet og på uddannelserne Industrioperatør og Procesoperatør. Konkret bliver du en del af et lærerteam, som består af 13 faglærere og en uddannelsesleder.

Dine opgaver vil bestå i

 • undervisning og udvikling af kurser i vores efteruddannelsesprogram
 • undervisning på hovedforløb for industri- og procesoperatører
 • koordinering af forløb, indgå teams og rekrutteringsaktiviteter
 • at indgå i tværgående udvikling og undervisningsaktiviteter på tværs af industriuddannelserne
 • udvikling og vedligehold af vores undervisningsværksteder

Vores fokus er at give alle elever den helt rigtige viden og de rette kompetencer, så de er i stand til både at møde og udfordre fremtidens arbejdsmarked. Som faglærer har du en helt central rolle, når det kommer til at forme morgendagens industri- og procesoperatører.

Du bruger størstedelen af din tid på forberedelse, gennemførsel og evaluering af undervisning og teamsamarbejde. Du er med til at varetage hele uddannelsesforløbet, og du skal være indstillet på at tænke helhedsorienteret fra grundforløb til svendeprøve, men også til at tage del i efteruddannelsesaktiviteter. Alt sammen for at sikre, at vi skaber de bedste muligheder for både rekruttering, fastholdelse og udvikling.

For stillingen gælder, at du

 • har en relevant uddannelse som minimum på faglært niveau. Det kunne være som procesteknolog, industrioperatør, industritekniker, værktøjsmager, maskiningeniør eller lignende
 • har minimum 5 års relevant erhvervserfaring
 • kan levere undervisning af høj faglig og pædagogisk kvalitet
 • kan undervise tværfagligt, projektorganiseret og digitalt
 • har interesse i at undervise unge og voksne og tænker både rekruttering og fastholdelse af elever
 • har et positivt syn på dit arbejde, dine kolleger og har lyst til at blive en del af en engageret og kreativ lærergruppe
 • har evt. kompetence til at undervise i førstehjælp og brand

Du skal være en aktiv del af samarbejdet mellem afdelingens undervisere og leder samt branchens virksomheder og vores samarbejdspartnere. Ud over din egen afdeling bliver du også en del af brancheskolen NEXT Industri, som består af 48 lærere, 480 eud-elever samt kursister.

Har du tidligere arbejdet med undervisning, er det en fordel, men ikke et krav. Så længe du har en pædagogisk forståelse og kan lide at motivere andre til at gøre fremskridt.

Gode udviklingsmuligheder
Du får en arbejdsplads, som er i rivende udvikling. Vi har fokus på uddannelse - også af dig. NEXT’s mål er at sikre, at dine kompetencer til enhver tid matcher de krav, arbejdsopgaverne stiller, samt at der er fokus på de mål og visioner, som NEXT arbejder hen imod.

Almene kvalifikationer
Du har almene kvalifikationer, der svarer til niveauet på en erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. Dansk A og Samfundsfag C) eller sørge selv for, at de er erhvervet inden for tre år efter ansættelsen. Ansøgere uden læreruddannelse eller lignende skal gennemgå en diplomuddannelse i erhvervspædagogik, som skolen betaler.

Hvis du vil høre mere
Se mere på https://nextkbh.dk/eud/industri-produktion. Du er også velkommen til at kontakte uddannelsesleder Christian Cremonesi-Knudsen på mobil tlf. 23103429 eller på mail [email protected]

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuldtid og er placeret primært på Tuborgvej 177, København NV og på Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj. Du bliver ansat på tjenestemandslignende vilkår med mulighed for tillæg, herunder pensionsordning på 18 %. Vi ønsker, at du begynder den 1. oktober 2021 eller snarest muligt.

NEXT har røgfri skoletid, hvilket betyder, at hverken elever, medarbejdere eller kurister må benytte nogen former for tobaksvarer, snus eller e-cigaretter i skoletiden – heller ikke hvis de forlader skolens område i løbet af dagen.

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgning
Send ansøgning, cv, uddannelsesbeviser og anden relevant dokumentation via ansøgningslinket senest den 14. september 2021 kl. 23.59. Der afholdes løbende ansættelsessamtaler.

Om NEXT
NEXT – Uddannelse København er en erhvervs- og gymnasieskole. Vi har over 40 forskellige erhvervsuddannelser, alle fire gymnasieretninger fordelt på seks gymnasier, 17 Eux-uddannelser samt 10. klasse og efteruddannelseskurser. Vi er 820 årsværk. Alle medarbejdere arbejder hver dag for at give skolens ca. 6.500 årselever en god uddannelse. I 2020 havde vi en omsætning på 650 mio.kr. NEXT befinder sig på 12 adresser i Storkøbenhavn.

Similar Jobs

More Jobs

Faglærer/kørelærer til chaufføruddannelsen

View

Adjunkt/lektor til Administrationsbacheloruddannelsen

View

Adjunkt/lektor inden for lærerens grundfaglighed

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Adjunkter, lektorer eller timelærere til pædagoguddannelsen på Campus Nordsjælland

View

Timelærere til ledelse hos UC SYD

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Timelærere til voksen– og erhvervspædagogik hos UC SYD

View

VIA Læreruddannelsen i Skive søger adjunkt/lektor med relevant kandidat-, master- eller Ph.d.-grad og med stor interesse for forskning og udvikling inden for det naturfagsdidaktiske område

View

Aarhus Maskinmesterskole søger undervisere

View

Skovskolen søger underviser i friluftsliv og naturformidling

View

Adjunkt/lektor med fokus på undervisning og praktikkoordinering for laborantstuderende

View

Instruktorater på Institut for Naturfagenes Didaktik, blok 3 og 4 2022

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Vejle

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen ved Auning til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser til ejendomsservicetekniker- og vagtuddannelserne

View

Adjunkt/lektor til undervisning og udvikling inden for IT

View

Inspirerende elektriker med mod på at blive underviser

View

VID detail søger en kompetent underviser med en stærk B2B-profil

View

AARHUS TECH søger både en underviser og en instruktør til data og kommunikationsuddannelsen

View

Undervisere til Digitale værktøjer og BIM på Bygningskonstruktøruddannelsen

View

Ingeniører med faglige kompetencer inden for tekniske installationer til undervisning

View

Underviser med fokus på kommunikation i byggebranchen

View

Underviser i kemi- og procesteknologi på videregående uddannelser

View

Undervisere til Bygningskonstruktøruddannelsen (dansk / engelsk) og Byggekoordinatoruddannelsen

View

Idrætsvidenskabelig underviser til Danmarks mest motiverede studerende

View

Underviser til træfagenes byggeuddannelse

View

Undervisere til sygeplejefaglig undervisning på sygeplejerskeuddannelsen

View

Timelærere til detailhandelsuddannelsen

View

AARHUS TECH søger en underviser til Struktøruddannelsen

View

AC-medarbejder til Ortopæd, Øre-Næse-Hals og Kæbekirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

View

Timelærer til læreruddannelsen – matematik

View

Underviser til Procesteknologuddannelsen

View

Informationsspecialist til uddannelsesbibliotek

View

Undervisere søges til ungdoms-aftenskole på AARHUS TECH - vil du være den rollemodel, der gør en forskel?

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Popular Job Categories