Engageret skoleleder til Kildeskolen

Job Description

Title: Engageret skoleleder til Kildeskolen

Company Name: Skolecenter

Kildeskolen søger en engageret og erfaren skoleleder, der har evnerne og viljen til at fortsætte og styrke arbejdet med vores veldrevne og udviklingsorienterede skole. Vi er på udkig efter en leder, som har forståelse for den vigtige rolle skolen spiller i lokalsamfundet, og en leder som kan styrke og videreudvikle skolens profil, som det mest attraktive skolevalg for børn og deres forældre i nærområdet.

Om Kildeskolen
Kildeskolen er en landsbyskole i naturskønne omgivelser ca. 10 km. nordvest for Ringsted centrum. Vi har et stærkt fællesskab og solide værdier, som tryghed, ansvarlighed og respekt for hinanden. Vi har 130 børn i alderen 3-12 år og 25 ansatte. Ca. 105 børn går i skoledelen (0.-6. klasse), og 25 børn er i vores førskoleafsnit Kildeskolens Børnehave. Til skolen er knyttet SFO for alle klassetrin. Skolen har gennemgået en omfattende renovering de sidste par år, hvorved rammerne for en spændende, varieret og moderne undervisning er til stede. Skolen har et højt fagligt niveau, og vi benytter mange forskellige læringsformer, så vi hele tiden kan udfordre eleverne. Vi har en varieret skoledag, hvor bevægelse er en naturlig del af hverdagen.

På vores skole er der ikke langt fra tanke til handling. I hverdagen ser og griber vi mulighederne for at give eleverne meningsfulde, motiverende og alsidige oplevelser i undervisningen. Vi lægger vægt på at holde fast i gode traditioner, som giver mening for og støtter op om fællesskabet.

I løbet af skoleåret har vi nogle gode tilbagevendende traditioner, fx:

 • Fælles morgensamling
 • Science-uge
 • Juletraditioner
 • Temauger
 • Forårsmusical
 • Markedsdag

Kildeskolen har et tæt og godt samarbejde med forældre, lokale foreninger og borgere og skaber dermed sammenhængskraft mellem skolen og lokalsamfundet. Skolen inddrager det omgivende samfund i undervisningen, ligesom vi er et naturligt omdrejningspunkt for lokale aktiviteter.

Kildeskolen ligger i Gyrstinge i Ringsted Kommune. Byskovskolen i Benløse er overbygningsskole for Kildeskolens elever efter 6. klasse. Vi har et tæt samarbejde med Byskovskolen for at sikre en god overgang for eleverne.
Du kan læse meget mere om skolen på vores hjemmeside ved at klikke her.

Hvem er du?
Som skoleleder er du hovedansvarlig for den pædagogiske udvikling og den daglige drift af skolen.

Vi forventer, at du:
 • med respekt for skolens værdier og traditioner vil være med til at udvikle vores skole
 • formår at sætte tydelige mål og en samlende retning for den videre udvikling af skolen i samarbejde med medarbejdere og bestyrelse
 • besidder administrative evner og god indsigt i økonomistyring

Vi lægger vægt på, at du:
 • har stærke relationelle kompetencer i forhold til børn, forældre og medarbejdere. Det er vigtigt, at du er et synligt ansigt i dagligdagen og fx er klar på at tage en vikartime ved behov
 • vil fortsætte med at støtte op om det gode elevrådssamarbejde og medinddragelse af eleverne, vi har på skolen
 • ser skole og SFO som en helhed
 • har lyst til og ser værdien i samarbejdet med lokalsamfundet

Er du stadig interesseret?
Vi forventer at holde første samtale den 23. juni 2021 og anden samtale den 29. juni 2021. Der vil blive hentet referencer mellem første og anden samtale, og du vil ligeledes blive bedt om at gennemføre en personlighedstest.

Du sender din ansøgning nedenfor.

Similar Jobs

More Jobs

Sanatation supervisor

View

Distriktsskoleleder til Særslev-Hårslev-Skolen

View

Visionær skoleleder til Ramløse Skole

View

Genopslag - Viby Skole søger ny viceskoleleder

View

Souschef der vil være med til at forme Fremtidens Skole

View

Institutchef til Institut for Didaktik og digitalisering

View

Skoleleder til Nordregårdsskolen

View

Skelgårdsskolen søger viceskoleleder

View

Viceskoleleder til Farsø Skole

View

Souschef til Ålholm Skole

View

Skoleleder til Vedsted Friskole

View

Skoleleder til Harte skole – en traditionsrig landsbyskole for 0-6 klasse - Genopslag

View

Musik- og kulturskoleleder søges til kulturambitiøs kommune

View

Institutleder til Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

View

Friskoleleder

View

Friskoleleder

View

Friskoleleder

View

Viceskoleleder med ansvar for afdeling Lindholm til specialskolen Rævebakkeskolen

View

Strategisk skoleleder til Strandvejsskolen

View

Uddannelseskonsulent til sundhedsområdet i Høje-Taastrup Kommune

View

FGU Kolding & Vejen søger dygtig og visionær skoleleder til Vejen-afdelingen

View

Ambitiøs og fagligt stærk viceskoleleder til Peter Willemoesskolen

View

Skoleleder til Husby Danske Skole

View

Uddannelsesleder til Fysioterapeutuddannelsen

View

Uddannelsesleder til personaleledelse, uddannelsesdrift og -udvikling

View

Gislinge Skole søger pædagogisk leder

View

KBH SYD søger en uddannelseschef

View

Studieleder for de rytmiske uddannelser i Aarhus

View

Afdelingsleder til udskolingen på Kirkebjerg Skole

View

Afdelingsleder til Sigrid Undset Skolen

View

Landsbyordningsleder til Holeby Landsbyordning

View

Landsbyordningsleder til driftigt lokalsamfund

View

Skoleleder til Kirke Helsinge skole og børnehus

View

Skoleleder til Sct. Hans Skole - en attraktiv skole i Odense C

View

Servicetekniker til storkøkken service

View

Pædagoguddannelsen i Aarhus søger pædagogisk administrativ leder (VIA University College)

View

Uddannelsesleder HF - Campus Vejle

View

Udddannelsesledere

View

Skoleleder til Hvinningdalskolen, Silkeborg

View

Udddannelsesledere

View

Popular Job Categories