Engageret og dedikeret teamleder – er det dig?

Job Description

Title: Engageret og dedikeret teamleder – er det dig?

Company Name: Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration

Vi søger en engageret og dedikeret teamleder til at stå i spidsen for et helt nyt besøgsteam. De næste to år skal teamet inspirere og motivere arbejdspladser til at sætte ekstra fokus på det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Det er en vigtig og spændende opgave, som vi glæder os til at sætte i gang. Og du kommer til at spille en central rolle i forhold til at vi lykkes med opgaven, og derfor har vi høje forventninger til dig.   

Som en udløber af Trepartsaftalen om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen, sætter vi ekstra turbo på vores arbejde med at understøtte og hjælpe arbejdspladserne med at fremme et godt arbejdsmiljø. Vi vil tilbyde arbejdspladser f.eks. skoler, døgninstitutioner, hospitaler mv., at vi kommer på besøg og klæder dem på til selv at kunne tage hånd om det forebyggende arbejde og ved efterfølgende at følge op på de aktiviteter, som arbejdspladserne sætter i gang. Målet er at færre skal udsættes for fysisk og psykiske belastninger, når de er på arbejde.

Du skal stå i spidsen for at etablere vores kommende besøgsteam og udvikle aktiviteter, der skal støtte op om teamets besøg på arbejdspladserne. Teamet og de øvrige aktiviteter skal inspirere og motivere arbejdspladser til at arbejde aktivt med at forebygge og reducere væsentlige belastninger i arbejdet. Aktiviteterne skal forbedre det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø indenfor krænkende handlinger (vold, mobning og krænkelser) samt ubalance i opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.

Dine opgaver: 
Vi har store forventninger til vores kommende teamleder og der venter en række vigtige og spændende opgaver:

 • Du skal opbygge et team, der består af 5 besøgsteamkonsulenter, som får til opgave at besøge arbejdspladser og inspirere dem i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.
 • Du skal udarbejde drejebøger/koncepter for de arbejdspladsrettede besøg i samarbejde med besøgsteamkonsulenterne.
 • Du skal sparre med besøgsteamets konsulenter om de enkelte arbejdspladsrettede besøg og lejlighedsvist medvirke i gennemførelsen. En del rejseaktivitet kan forekomme.
 • Du skal stå i spidsen for arbejdet med at vurdere hvilke af BFAs forebyggende materialer og værktøjer, der kan anvendes ved de arbejdspladsrettede besøg til at forebygge de udpegende områder og i samarbejde med BFAs konsulenter vurdere, om de skal justeres eller suppleres med andet materiale. 
 • Du får ansvar for planlægningen af aktiviteter fx webinar, film, hotline mv., som kan støtte op om de arbejdspladsrettede besøg og medvirke til forankring på arbejdspladserne.
 • Du skal sikre at der bliver fulgt op på de arbejdspladsrettede møder i form af evalueringer
 • Du skal sammen med vores kommende journalist sikre markedsføring af de arbejdspladsrettede besøg samt sikre, at arbejdspladsernes erfaringer herfra bliver formidlet videre.
 • Du skal være leder for besøgsteamets konsulenter og journalist og referere i det daglige til sekretariatschefen.
 • Du skal sikre løbende inddragelse, afrapportering til BFAs politiske bagland.  


Om dig:
 • Du er levende interesseret for arbejdsmiljø – både det fysiske og det psykiske og har relevante kompetencer i relation hertil. (F.eks. arbejdsmiljø-, psykologfaglig kompetence eller kompetencer indenfor fysisk arbejdsmiljø).
 • Du har ledelseserfaring og kan sikre fremdrift og markante resultater.
 • Du har en relevant uddannelse f.eks. som psykologi, ergonomi, arbejdslivsstudier eller lign. 
 • Du har stærke relationskompetencer både i forhold til at opbygge stærke relationer internt til BFAs organisationer og til repræsentanter fra de arbejdspladser, som skal modtage vores tilbud. 
 • Du er god til at planlægge, så der skabes et overblik for alle og et stabilt og roligt produktionsflow.
 • Du har stor viden og erfaring fra teori og praksis med facilitering og er selv veltilpas i rollen som procesfacilitator og mødeleder.
 • Du har gerne en bred viden og erfaring med psykiske og fysiske arbejdsmiljøproblematikker. 
 • Du har viden om at arbejde i en politisk styret organisation og om MED-systemet mv. 
 • Du er fagligt reflekteret og vil bidrage til BFA-sekretariatets faglige udvikling.

Om os: 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration udvikler inspirationsmateriale, vejledninger og information og afholder træf og konferencer, så ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere kan skabe et godt arbejdsmiljø. 

Branchefællesskabets aktiviteter retter sig mod arbejdspladser indenfor social- og sundhedssektoren, undervisnings- og forskningsområdet og offentlig administration. Det er fx hospitaler, skoler, universiteter, børnehaver, hjemmepleje mv. 

Du kommer til at Vi holder til i Branchefællesskabets sekretariat centralt beliggende i Studiestræde i København. Sekretariatet består af 2 administrative medarbejdere, 4 konsulenter, 4 studentermedhjælpere og 1 sekretariatschef. I de kommende to år skal der, ud over en teamleder, ansættes 5 besøgsteamkonsulenter og en journalist. Vi er en engageret og travl arbejdsplads, som hjælper hinanden i dagligdagen og har en uformel omgangsform og arbejder selv for et godt arbejdsmiljø.

De næste to år skal BFA understøtte arbejdspladserne i deres forebyggende arbejde indenfor ergonomi, krænkende handlinger samt ubalance i opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder. Det sker som en udløber af Trepartsaftalen om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. 

Dine ansættelsesforhold: 
Tiltrædelse snarest muligt. Der er tale om en midlertidig ansættelse, der løber over 26. måneder. Løn og øvrige vilkår fastlægges efter overenskomst mellem respektive organisation og KL samt lokalaftale.

Vil du vide mere:
Du er velkommen til at kontakte sekretariatschef Peter Klingenberg på tlf. 20906814 eller [email protected] eller projektleder og tillidsrepræsentant, Mads Kristoffer Lund på 20 90 68 29 eller [email protected] for yderligere oplysninger. Du kan også besøge www.arbejdsmiljoweb.dk/om for mere information om os.

Etableringen af besøgsteamet sker som en del af Trepartsaftalen om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen, der skal sikre et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Trepartsaftalen kan læses på bm.dk.

Ansøgning: 
Send din ansøgning til BFA-velfærd og Offentlig administration, Via knappen "Send ansøgning" til råds- og projektsekretær Terese Thomsen.

Ansøgningsfrist er den 18. juni, kl. 12.00. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler den 23. og 24. juni og anden samtale den 28. juni, begge samtaler i København. Der vil blive anvendt test mellem første og anden samtale.
 
Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=034504ec)

Similar Jobs

More Jobs

Vil du være med til at videreudvikle og styrke Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Horsens?

View

Afdelingslæge eller overlæge til rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

View

Specialeansvarlig obstetrisk overlæge med afsnitsledelse ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, OUH-Svendborg

View

Specialeansvarlig overlæge til Palliativt Team, Sygehus Sønderjylland

View

Overlæge til Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

View

Vil du være en del af vores lægefaglige team på Høreklinikken OUH?

View

Overlæge med funktion i Afsnit Neuro, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital

View

Afdelingssygeplejerske til endokrinologisk sengeafsnit søges med snarlig tiltrædelse

View

Afdelingssygeplejerske til endokrinologisk sengeafsnit søges med snarlig tiltrædelse

View

Læger til Patologi, Regionshospitalet Viborg

View

God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…

View

Overlæge/afdelingslæge til Enhed for Tilsyn og rådgivning Øst

View

Overlæge ved Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet, Team 2

View

Afdelingssygeplejerske med daglig ledelse af Maniitsoq Sundhedscenter

View

Teamleder til kursus- og konferenceenhed

View

Sektionsleder til Akuttelefonen 1813

View

Overlæge til Distriktspsykiatrisk afsnit, Psykiatrisk Ambulatorium 2025 i Hillerød

View

Er du Bornholms Hospitals nye overlæge med speciale i kardiologi?

View

Er du Bornholms Hospitals nye overlæge med speciale i endokrinologi?

View

Afdelingslæge eller overlæge med speciale i enten gastroentrologi, reumatologi eller nefrologi

View

Teamleder til Mikrobiologisk laboratorium

View

Overlæge til Anæstesiologisk afdeling, Klinik ABK, Aalborg Universitetshospital

View

Overlæge til Dansk Center for Partikelterapi

View

Overlæge til Videncenter for Sårheling

View

Overlæge/afdelingslæge/UAO, Patologi, Regionshospitalet Randers

View

To overlæger/afdelingslæger til Afdeling for Patologi, Herlev og Gentofte Hospital

View

Vi søger en nytænkende ledende overlæge, der vil være med til at sætte en ny retning for vores medicinske specialer

View

Overlæge inden for infektionspædiatri og pædiatrisk immunologi søges til H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

View

Specialeansvarlig overlæge i lungemedicin

View

Overlæge inden for pædiatrisk endokrinologi og diabetes søges til H. C. Andersen Børne- og Ungehospital

View

Overlæge inden for pædiatrisk gastroenterologi, hepatologi og ernæring søges til H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

View

Overlæge/afdelingslæge - gynækologi

View

Dygtig afdelingssygeplejerske søges til intensivt sengeafsnit med 13 sengepladser.

View

Stilling som overlæge med mulighed for forskningstid på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

View

Gruppeleder til aftenvagten Hjemmeplejen Bispebjerg-Nørrebro

View

Overlæge eller afdelingslæge søges til Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital

View

Hjemmesygeplejen Bispebjerg-Nørrebro søger gruppeleder

View

Distriktsleder for hjemme- og sygeplejen i distrikt Øst i Favrskov Kommune

View

To ledere til laboratorierne ved Bio- og Kemiteknologi

View

Laboratoriechef/Embryolog/Bioanalytiker til Freya Fertility, fertilitetsklinik i Herning.

View

Popular Job Categories