En jurist søges, som vil være med til at uddanne fremtidens finansøkonomer og bygningskonstruktører

Job Description

Title: En jurist søges, som vil være med til at uddanne fremtidens finansøkonomer og bygningskonstruktører

Company Name: Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi oplever stor søgning til Finansøkonom uddannelsen og Bygningskonstruktør uddannelsen, og har udvider antallet af hold her i efteråret 2021. Vi søger derfor en ny kollega, som vil være med til at uddanne vores finansøkonomer og bygningskonstruktører – primært i Næstved, men da vi også uddanner finansøkonomer i Holbæk, vil undervisning der også kunne forekomme.

Som underviser på Zealand får du en afvekslende hverdag, hvor du har stor selvbestemmelse kombineret med en fleksibel arbejdstid. Du vil selvstændigt skulle gennemføre og tilrettelægge undervisningen inden for uddannelsernes område i tæt samarbejde med kolleger og studieledere.

På begge uddannelser er der særdeles velfungerende underviserteam.

Ud over undervisningen indgår underviserteamet i internationale aktiviteter, videreudviklingen af uddannelsen samt i relationsarbejde i forhold til de brancher og virksomheder, som ansætter vores studerende.  

Undervisningen foregår både med klassisk undervisning på skolerne, men også med afvikling af virtuelle moduler via Zoom-platformen.

Din profil

Du er en stærk formidler med solid teoretisk baggrund inden for det erhvervsjuridiske fagområde. Du skal være klar til at indgå i et tæt team samarbejde om tværfaglige aktiviteter på uddannelsen.

Du har meget gerne praktisk erfaring – enten fra egen ansættelse eller fra samarbejde med - én eller flere af de virksomheder, som uddannelserne retter sig mod, og også gerne erfaring med at tilrettelægge og udføre praksisrettet undervisning på et videregående niveau. Det vil naturligvis være en stor fordel, hvis du har erfaring med og viden om digital undervisning.

Du har en relevant uddannelsesbaggrund på kandidatniveau. Du skal være cand.jur. eller cand.merc.jur.

Vi søger specifikt kompetencer inden for følgende fagområder:

  • Erhvervs- og finansjura
  • Vejledning af studerende, som skriver speciale/hovedopgave
  • Kendskab til koblingen mellem jura og det merkantile område

Vi forventer derudover, at du:

  • har lyst til at være med i en udviklingsproces, hvor vi lærer af vores erfaringer og løbende inddrager denne læring i den videre udvikling af undervisningen
  • er god til både at arbejde selvstændigt og i teams
  • trives i en omskiftelig hverdag, hvor de studerendes læring og trivsel er i centrum
  • har lyst til hele tiden at udvikle din undervisning og dig selv som underviser

Praktiske oplysninger

Vi tilbyder ansættelse som adjunkt på deltid (som udgangspunkt 50-60 % ansættelse) med plan for lektorkvalificering frem mod lektorbedømmelse inden for 4 år. Hvis du allerede har en positiv lektorbedømmelse inden for området, sker ansættelse som lektor.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst med Finansministeriet samt stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Er du lektorbedømt eller har fået merit efter 2003 – Stillingsstrukturen, er det muligt at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse jf. bekendtgørelsen nr. 673 af 13. maj, 2020 om lektorkvalificering.

Arbejdsstederne er primært på Femøvej 3, Næstved og Anders Larsensvej 7-9, Holbæk.

Ansøgning med CV, kopi af eksamensbeviser og anden relevant dokumentation sendes elektronisk via linket nederst på siden. Vi ønsker stillingen snarest muligt, så søg allerede i dag og senest den 28. september 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtalerne løbende. 

Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du høre flere grunde til, at du skal være vores nye underviser? Så kan du kontakte studieleder Jan Mandrup på telefon 5076 2689 eller mail: [email protected]

Vi glæder os til at høre fra dig!

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset baggrund til at søge vores ledige stillinger.

Bliv en del af Zealand

På Zealand uddanner vi til job i erhvervslivet, med fokus på at forene teori og praksis i tæt samarbejde med regionens virksomheder.

Hos os er det passionen for samarbejde og faglighed, der driver værket. Vi uddanner og former ambitiøse og professionelle praktikere, som bidrager til vækst i erhvervslivet.

Zealand har afdelinger i seks byer i Region Sjælland. Læs mere på Zealand.dk

Similar Jobs

More Jobs

Faglærer/kørelærer til chaufføruddannelsen

View

Adjunkt/lektor til Administrationsbacheloruddannelsen

View

Adjunkt/lektor inden for lærerens grundfaglighed

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Adjunkter, lektorer eller timelærere til pædagoguddannelsen på Campus Nordsjælland

View

Timelærere til ledelse hos UC SYD

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Timelærere til voksen– og erhvervspædagogik hos UC SYD

View

VIA Læreruddannelsen i Skive søger adjunkt/lektor med relevant kandidat-, master- eller Ph.d.-grad og med stor interesse for forskning og udvikling inden for det naturfagsdidaktiske område

View

Aarhus Maskinmesterskole søger undervisere

View

Skovskolen søger underviser i friluftsliv og naturformidling

View

Adjunkt/lektor med fokus på undervisning og praktikkoordinering for laborantstuderende

View

Instruktorater på Institut for Naturfagenes Didaktik, blok 3 og 4 2022

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Vejle

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen ved Auning til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser til ejendomsservicetekniker- og vagtuddannelserne

View

Adjunkt/lektor til undervisning og udvikling inden for IT

View

Inspirerende elektriker med mod på at blive underviser

View

VID detail søger en kompetent underviser med en stærk B2B-profil

View

AARHUS TECH søger både en underviser og en instruktør til data og kommunikationsuddannelsen

View

Undervisere til Digitale værktøjer og BIM på Bygningskonstruktøruddannelsen

View

Ingeniører med faglige kompetencer inden for tekniske installationer til undervisning

View

Underviser med fokus på kommunikation i byggebranchen

View

Underviser i kemi- og procesteknologi på videregående uddannelser

View

Undervisere til Bygningskonstruktøruddannelsen (dansk / engelsk) og Byggekoordinatoruddannelsen

View

Idrætsvidenskabelig underviser til Danmarks mest motiverede studerende

View

Underviser til træfagenes byggeuddannelse

View

Undervisere til sygeplejefaglig undervisning på sygeplejerskeuddannelsen

View

Timelærere til detailhandelsuddannelsen

View

AARHUS TECH søger en underviser til Struktøruddannelsen

View

AC-medarbejder til Ortopæd, Øre-Næse-Hals og Kæbekirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

View

Timelærer til læreruddannelsen – matematik

View

Underviser til Procesteknologuddannelsen

View

Informationsspecialist til uddannelsesbibliotek

View

Undervisere søges til ungdoms-aftenskole på AARHUS TECH - vil du være den rollemodel, der gør en forskel?

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Popular Job Categories