Daglig leder til Rosenkilde Skole på Autisme Center Vestsjælland

Job Description

Title: Daglig leder til Rosenkilde Skole på Autisme Center Vestsjælland

Company Name: Slagelse Kommune

Rosenkilde skole ved Autisme Center Vestsjælland søger en daglig leder.

En ganske særlig specialskole, søger en ganske særlig daglig leder. Vi søger dig, der er autentisk og i stand til at lede i forskellige arbejdsfællesskaber og hvor nærvær og interesse for den enkelte i helheden er vigtig.

Dig der evner at se, høre og forstå andre mennesker og som formår at lytte til det, der ikke nødvendigvis siges højt. Med andre ord – du har ledelsesmæssig ”gefühl” og du kan definere dit eget ledelsesrum, men du tør også gå ind i andres ledelsesrum.

Dine overordnede opgaver som daglig leder

  • Varetage daglig drift og strategisk ledelse af det samlede skoletilbud i tæt samarbejde med de øvrige daglige ledere og konstitueret virksomhedsleder.
  • Varetage og lede i det store arbejdsfællesskab på tværs af skolens syv matrikler, hvor vi ikke tænker i ”dine og mine medarbejdere” men i vores alle sammen skole, hvor vi leder ud fra at det er opgaven der sætter holdet, og ikke omvendt.
  • Bidrage til og understøtte arbejdet på tværs af kommunens skoler, hvor mindre segregering og større kapacitetsopbygning på almen skolerne er en opgave vi som specialskole ser os som en langt større del af i fremtiden

Det er et krav, at du har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor pædagogik eller beslægtet baggrund. Du skal have administrative færdigheder, og du skal være tydelig og velformuleret på skrift og tale. Det er ikke et krav, at du har erfaring med dét at drive skole, men det er et ufravigeligt krav, at du skal have både evne og vilje til at åbne dit eget ledelsesrum og kunne navigere i – og motiveres af – at ledelse er noget, vi gør i fællesskab.
Vores overordnede strategi for at understøtte den enkelte elevs skolegang er faglig udvikling, som du sammen med dine kollegaer har ansvaret for at implementere, og du skal som daglig leder i særlig grad understøtte kundskabsbaserede adfærdsændringer og praksisnær kompetenceudvikling. Dette er både af den enkelte medarbejder som individ og som individ i fællesskabet.

Du skal kunne oversætte lovgrundlaget og arbejde aktivt med afsæt i vores ydelseskatalog, og vi forventer, at du evner at skabe refleksion hos såvel medarbejdere, kollegaer som hos dig selv. Den pædagogiske praksis afspejler forståelse for, at eleverne ikke skal passe ind i en ramme, men at vi tilpasser rammerne til eleven. Vi tager afsæt i det etiske landskab med respekt for den enkelte elev i den daglige pædagogiske praksis.

Rosenkilde Skole beskæftiger ca. 100 ansatte og har pt. 138 elever og er kommunens største specialskole. Skolen ligger på syv matrikler, og er traditionelt inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling, og langt de fleste elever bor i Slagelse kommune. Der er et meget tæt samarbejde med vores Børneområde, og du vil som daglig leder ikke kun få to kollegaer på Rosenkilde skole, men vil også indgå i meget tæt samarbejde med kollegaer fra Børneområdet, da 16 af vore elever bor i vores døgntilbud, og flere elever benytter sig af vores aflastningstilbud. Det betyder, at du skal kunne understøtte helheden omkring det enkelte barn, hvor kerneopgaven både har afsæt i folkeskoleloven og i voksenansvarsloven.

Udover at være et højt specialiseret skoletilbud inden for autisme har Rosenkilde Skole gang i mange projekter, der handler om at gøre skole på en anden måde. Vi har en udeskoleprofil, hvor vi arbejder aktivt med at tilrettelægge undervisning i uderummet, og vi har en udeklasse med skolehunde, høns, marsvin, kaniner, slanger mm. samt en naturfagsvogn som vi også bruger i udeundervisningen. I det hele taget er vi meget optaget af ”uderummet” og potentielle nye læringsrum og dets muligheder i forhold til elevernes undervisning, trivsel og læring.

På Autisme Center Vestsjælland har vi flere lederfællesskaber. Den overordnede strategiske ledelse varetages og udøves af områdeledelsen og virksomhedsledelsen. Den daglige drift og den strategiske ledelse indenfor de enkelte områder udøves af de daglige ledere i tæt samarbejde med områdelederen. Du skal forpligte dig til ledelse i disse forskellige fællesskaber og have forståelse for, at handlinger både har afsæt i den nære hverdagspraksis og i de større sammenhænge. Altså, du skal lede i relationer.
Du vil blive tilknyttet et ledernetværk på tværs af alle vore områder, hvor du skal comitte dig til at kunne lede til siden.

Autisme Center Vestsjælland varetager en række forskellige specialpædagogiske opgaver; botilbud for børn, unge og voksne, aflastning for børn, specialskole, ungekollegie, STU og aktivitet-og samværstilbud. Målgruppen er børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespekteret og tilgrænsende diagnoser. Tilbuddene ligger fysisk på forskellige matrikler, og vi har fokus på at arbejde med stærke arbejdsfællesskaber på den enkelte matrikel.

Tilbuddene er delt op i 5 overordnede områder, og du kan se en uddybet organisationsplan på vores hjemmeside.

Autisme Center Vestsjælland er en af 8 virksomheder indenfor CHP i Slagelse Kommune. Vi har et politisk udvalg, der sammen med os har fokus på at understøtte det enkelte menneske. Vi tager i CHP afsæt i en recovery-orienteret tilgang i arbejdet med mennesker. Vi arbejder med at understøtte det enkelte menneskes mulighed for at skabe sit eget liv. Vi bevæger os konstant og tilpasser os omskiftelige hverdage, politiske mål og vores egne ambitioner om at understøtte gode liv. For os er det at arbejde i forpligtende faglige fællesskaber nødvendigt og værdifuldt.

Vi forventer at evt. spørgsmål
til stillingen afklares inden din ansøgning. Du er velkommen til at kontakte
  • Konstitueret virksomhedsleder Cathrine Lyster på tlf. 51 59 32 80

Eller læse mere på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue).

Stillingen er på fuld tid. Løn i henhold til lokal forhåndsaftale.

Ønsket opstart
  • 1. august 2021 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist
  • søndag den 13. juni 2021.

Ansættelsessamtaler
  • 1. samtale afholdes mandag den 21. juni
  • 2. samtale afholdes onsdag den 23. juni

 

Similar Jobs

More Jobs

Sanatation supervisor

View

Distriktsskoleleder til Særslev-Hårslev-Skolen

View

Visionær skoleleder til Ramløse Skole

View

Genopslag - Viby Skole søger ny viceskoleleder

View

Souschef der vil være med til at forme Fremtidens Skole

View

Institutchef til Institut for Didaktik og digitalisering

View

Skoleleder til Nordregårdsskolen

View

Skelgårdsskolen søger viceskoleleder

View

Viceskoleleder til Farsø Skole

View

Souschef til Ålholm Skole

View

Skoleleder til Vedsted Friskole

View

Skoleleder til Harte skole – en traditionsrig landsbyskole for 0-6 klasse - Genopslag

View

Musik- og kulturskoleleder søges til kulturambitiøs kommune

View

Institutleder til Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

View

Friskoleleder

View

Friskoleleder

View

Friskoleleder

View

Viceskoleleder med ansvar for afdeling Lindholm til specialskolen Rævebakkeskolen

View

Strategisk skoleleder til Strandvejsskolen

View

Uddannelseskonsulent til sundhedsområdet i Høje-Taastrup Kommune

View

FGU Kolding & Vejen søger dygtig og visionær skoleleder til Vejen-afdelingen

View

Ambitiøs og fagligt stærk viceskoleleder til Peter Willemoesskolen

View

Skoleleder til Husby Danske Skole

View

Uddannelsesleder til Fysioterapeutuddannelsen

View

Uddannelsesleder til personaleledelse, uddannelsesdrift og -udvikling

View

Gislinge Skole søger pædagogisk leder

View

KBH SYD søger en uddannelseschef

View

Studieleder for de rytmiske uddannelser i Aarhus

View

Afdelingsleder til udskolingen på Kirkebjerg Skole

View

Afdelingsleder til Sigrid Undset Skolen

View

Landsbyordningsleder til Holeby Landsbyordning

View

Landsbyordningsleder til driftigt lokalsamfund

View

Skoleleder til Kirke Helsinge skole og børnehus

View

Skoleleder til Sct. Hans Skole - en attraktiv skole i Odense C

View

Servicetekniker til storkøkken service

View

Pædagoguddannelsen i Aarhus søger pædagogisk administrativ leder (VIA University College)

View

Uddannelsesleder HF - Campus Vejle

View

Udddannelsesledere

View

Skoleleder til Hvinningdalskolen, Silkeborg

View

Udddannelsesledere

View

Popular Job Categories