Bliv lærer på Søndervangskolen

Job Description

Title: Bliv lærer på Søndervangskolen

Company Name: Aarhus Kommune

Om jobbet: Søndervangskolen søger 1 uddannet LÆRER med tiltrædelse snarest.

Stillingen besættes kun af ansøgere med linjefag eller vurderet og dokumenteret undervisnings-kompetence i DAN. Foruden DAN er det en fordel med fag som ENG og et eller flere kulturfag (SAM, KRI, HIS).

Den aktuelle lærerstilling er tilknyttet afdeling Øst på 5.-9. kl. 

 
Din profil:
Som lærer på Søndervangskolen skal du være professionel og stærk på kerneydelsen – dvs. læring. Du skal klart kunne skabe faglige resultater, kunne formidle dit stof, lede undervisningen, og du skal evne at motivere børn og unge til at lære mere. Du skal kunne arbejde organiseret, målrettet og være ambitiøs – samt ikke mindst evne at kunne dokumentere effekten af dit arbejde. Vi forventer, at du som lærer vil gå forrest i klasseværelset i forhold til fastholdelse og videreudvikling af en sund børne- og unge kultur mhp. at understøtte stærke og brede børnefællesskaber, hvor læring og trivsel står helt centralt og i tæt samarbejde med dine kolleger.

Samtidig skal du være nysgerrig og finde det interessant at indgå i et forpligtende teamfællesskab samt samarbejde med andre fagprofessioner. Som team skal I ville og evne at tage ansvaret for klassearbejdet, så elevernes faglige, sociale og personlige udvikling er omdrejningspunkt. Da opgaven løftes af teamet som et fælles ansvar, har vi ikke ’klasselærere’ i traditionel forstand, men i stedet ’kontaktlærere’. Din opgave som lærer bliver i samarbejde med dit team at lede de processer, der skal til, så Søndervangskolens vision, mission og værdigrundlag nås og opleves i hverdagen. Derfor skal du ville børn og kunne glæde dig over deres fremskridt i hverdagen. Som person skal du kunne holde hovedet koldt og hjertet varmt i en travl hverdag, hvor mangfoldighed, forskellighed og engagement er grundvilkår. Det betyder, at du skal være robust, have benene solidt placeret på jorden – også i stormvejr!

Derfor skal du vælge os:
Søndervangskolen kan tilbyde dig en stilling som lærer på én af Danmarks måske mest spændende folkeskoler. Det er en arbejdsplads med højt tempo, og med masser af livsnerve og puls. Med kvalitet, høj faglighed, fællesskab og trivsel når vi i fællesskab resultater til gavn for vores elever.

Søndervangskolen har som den første skole i Aarhus Kommune en digital 1:1 strategi, hvor vi siden 2013 har arbejdet med at udvikle Læringsprogrammet: ”iPad & Technology 1:1”. Fra sommerferien 2019 udskiftede vi dog vores iPads til ChromeBooks til alle elever, men strategien og tilgangen er den samme. Det er derfor vigtigt, at du ser potentialet i digitale læring- og undervisningsforløb og er klar til at indgå i et samarbejde, hvor den faglige udvikling, videndeling og fælles forberedelse står centralt.

Derudover skal du være omstillingsparat og trives i en hverdag, som løbende bliver præget af skolens forskellige projekter og udviklingstiltag. Vi tror på, at indbydende fysiske rammer understøtter elevernes læring og udvikling, derfor har vi lagt store kræfter i at etablere nye og tidssvarende lærerarbejdspladser samt nyindrette læringsmiljøer for eleverne. Vi er alle stærkt optaget af, hvordan vi bedst deler viden i hverdagen og reflekterer og sparrer med hinanden om opgaven i udviklingen af stærke professionelle læringsfællesskaber. Samtidig er vi optaget af sundhedsfremmende initiativer for vores elever, dette ift. såvel kost og bevægelse og har en fast daglig madordning, hvor eleverne indgår på skift som en del af deres Madkundskabs-undervisning.

Det er spændende og udfordrende at være ansat på Søndervangskolen. Vi ønsker at skabe et stærkt, fagligt og innovativt læringsmiljø. Vi ønsker en skole, hvor stærke, brede fællesskaber er bærende, og hvor det kærligt og kontant forventes, at alle – såvel børn som voksne – bidrager med det, de hver især er bedst til.

Samtidig tilbyder vi en attraktiv arbejdsplads, hvor mangfoldighed, høj trivsel og social kapital er i højsædet.


Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold er fastsat i henhold til gældende overenskomst. Ved ansættelse indhentes børne- og straffeattest.

Ugentligt timetal: 37

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Viceskoleleder Martin Bernhard på 20124810 eller [email protected]

 
Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 30. september 2021 kl. 09:00.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt torsdag d. 30. september 2021 i løbet af eftermiddagen.


Om os
Søndervangskolen er en moderne og aktiv folkeskole med et engageret udviklingsorienteret personale i spidsen for vores knap 400 børn fordelt på 0.-9. klassetrin fordelt på 23 forskellige nationaliteter. Vi arbejder alle ud fra skolens vision, mission og værdigrundlag, som kan ses på: www.soendervangskolen.dk

Søndervangskolen har været heldagsskole siden 2006, hvor der i løbet af skoledagen sker en vekselvirkning mellem fag-faglig undervisning og understøttende undervisning, der fremmer elevernes læring.  
 

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

 

 

Similar Jobs

More Jobs

Lærer til specialklasse i Heltidsundervisningen i Albertslund Ungecenter

View

Herstedøster Skole søger en uddannet dansklærer til et barselsvikariat i indskolingen

View

Vi søger flere dygtige lærere til Campus+

View

2 pædagogiske medarbejdere ti Lyreskovskolen

View

2 lærere til faste stillinger i Lyreskovskolens grundskole

View

Østervangskolen i Hadsten søger lærer til indskolingen

View

Lærer til Hindsholms børn og unge

View

Inklusionsvejleder

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Lundehusskolen søger to uddannede lærere til Specialklasserækken

View

Ambitiøs lærer til Vibenshus Skole

View

Lærer til Sennels Skole

View

Lærer søges til Østerbroskolens udviklingscenter – UC

View

Barselsvikar (lærer) til vores 10. klassescenter

View

Mon du er vores nye børnehaveklasseleder ?

View

Nordenskov-Næsbjerg Skole mangler en lærer til vores mellemtrin i Næsbjerg fra 01.01.2022– Kunne det være dig?

View

Rotationsvikar til Skolecenter Jetsmark

View

Ordblindelærer og lærer/pædagog til Ådalens Skole

View

Egebakkeskolen søger en lærer pr. 1. januar 2022 til en fast stilling

View

Lærer til barselsvikariat ved AKT - Holstebro Ungdomsskole

View

Lærer til Trekløverskolen

View

Ambitiøs og dygtig lærer til Heibergskolen

View

Matematiklærer til Jeksendalskolens mellemtrin og udskoling

View

Dygtig lærer til Sortebakkeskolens specialklasse-afdeling

View

Lærer søges til Gråsten Skole

View

Vi søger to barselsvikarer til Dronninglund Efterskole

View

Idræts- og inklusionslærer til Hillerød Vest Skolens afdeling Ålholm

View

Matematiklærer til indskolingen

View

Matematik- og NT-lærer til indskolingen

View

1 lærer pr. 1. januar 2022

View

Ådalens Skole søger en lærer til håndværk og design, engelsk og N/T

View

Dansklærer til 3. årgang på Brønshøj Skole

View

Skolelærer søges til at fejre fagligheden i matematik, tysk eller idræt på skole med mange muligheder

View

To lærere søges til Marstal Skole

View

Udskolingslærer til Slangerup Skole (genopslag)

View

Passioneret, engageret og energisk lærer søges til fast stilling på Højelse Skole med hovedvægt af timer i skolens PLC.

View

Kasperskolen søger en engageret lærer til indskolingen

View

Skjoldhøjskolen søger en lærer og en pædagog til nyopstartet specialklasse

View

2 lærere 37 timer pr. 1. januar 2021 - Harløse Skole

View

Uddannede matematik- og historielærere med høj faglighed, kraft og engagement til Højdevangens Skole

View

Popular Job Categories