Analytisk stærke økonomer til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Center for Klimaneutral Danmark

Job Description

Title: Analytisk stærke økonomer til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Center for Klimaneutral Danmark

Company Name: Klima- og energiministeriets departement

Er du interesseret i at lave samfundsøkonomiske analyser på den grønne omstilling? Er du analytisk stærk, og har du lyst til bidrage til faglige analyser af en holdbar grøn omstilling af samfundet? Så har du nu mulighed for at søge en af stillingerne som økonom i Center for Klimaneutral Danmark.

Om jobbet Du bliver som økonom i Center for Klimaneutral Danmark en del af et større økonomteam, der gennem samfundsøkonomiske analyser bl.a. understøtter de politiske beslutningsoplæg til realiseringen af regeringens 70 pct.-målsætningen i 2030 og et klimaneutralt samfund i 2050.

Som økonom i Center for Klimaneutral Danmark vil du bl.a. indgå i arbejdet med en række analyser af de samfundsøkonomiske klimaberegninger på tværs af energisektoren, transportsektoren og landbrugssektoren, understøtte Energistyrelsens årlige klimastatus og –fremskrivning, bidrage til metodeudvikling og ministeriers årlige publikationer: Klimaprogrammet og Redegørelse for klimaeffekter.

I centeret arbejder vi aktivt med at belyse konsekvenserne af klimapolitik, samfundsøkonomiske problemstillinger på klimaområdet som fx markedsfejl og politiske virkemidler til drivhusgasreduktioner gennem analyseredskaber fra mikro- og makroøkonomi. Derudover indgår en række økonomer i arbejdet med regeringens ekspertgruppe for Grøn Skattereform, der skal levere et oplæg til en ensartet CO2-regulering af alle omfattede udledninger, herunder rammerne for en ensartet CO2e-afgift frem mod 2030. Arbejdet understøttes af et sekretariat med deltagelse af embedsmænd fra bl.a. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Finansministeriet og Skatteministeriet.

Centerets aktuelle større opgaver omfatter bl.a.:

 • Vurdering og udvikling af tværgående klimapolitiske indsatser, herunder arbejdet med grøn skattereform.
 • Analyser af vejen til klimaneutralitet i 2050.
 • Løbende udvikling af nye virkemidler og politiske tiltag for at indfri klimalovens 70 pct.- målsætning, samt tæt følge effekten af vedtaget politik
 • Sparring til Energistyrelsen vedr. den årlige klimastatus og –fremskrivning samt global afrapportering
 • Løbende effektvurderinger af klimapolitik og øvrige politik med klimaeffekter
 • Metodeudvikling
Centerets arbejde er præget af høj faglighed, højt tempo og stor selvstændighed på et område med stor politisk bevågenhed og større forhandlingsforløb.

Om dig Vi forventer, at du er cand.polit. eller har en lignende samfundsvidenskabelig uddannelse gerne med enten nogle års erfaringer eller nyuddannet. Du har stærke analytiske evner og interesse for at arbejde i en politisk organisation, hvor hverdagen er omskiftelig.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har solide analytiske kompetencer
 • Erfaring fra tidligere stillinger med model- og/eller analyseerfaringer
 • Kan omsætte din viden i et klart sprog, der er forståeligt for andre faggrupper
 • Kan arbejde selvstændigt, fleksibelt og ansvarsfuldt
 • Er initiativrig og god til at samarbejde
 • Kan arbejde under travle forhold, bevare overblikket og er villig til at give en ekstra hånd i travle perioder
 • Har gode sociale kompetencer og kan bidrage til at skabe god stemning i centeret.
Kendskab til klima-, energi- og forsyningsområdet vil være en fordel, men er ikke et krav.

Vi tilbyder
 • Fagligt miljø omkring økonomiske problemstillinger, modelanvendelse og databehandling
 • Teoretiske og empiriske analyser af aktuelle klimaøkonomiske udfordringer
 • Et særdeles spændende og varieret arbejde i et politisk orienteret miljø
 • Gode personlige udviklingsmuligheder
 • Dygtige og ligefremme kollegaer med drive og gå-på-mod
Løn- og ansættelsesvilkår Stillingerne er på fuld tid. Løn og ansættelsesforhold vil være i henhold til AC-overenskomsten, og sker på fuldmægtig- eller konsulentniveau afhængig af erfaring. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner

Yderligere oplysninger Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Annesofie Trydeman Højrup ☏ 21 81 54 20 ✉ [email protected] og sekretariatschef Freja Høj Gitz-Johansen ☏ 30 89 75 45✉ [email protected]

Ansøgning Send din ansøgning, CV, kopi af eksamensbevis og evt. andre bilag (pdf-format), så vi har det senest den 24. juni 2021. Ansøgninger skal indsendes via linket på ministeriets jobportal. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.

Vi indkalder til samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen. Du skal i forbindelse med samtalen være indstillet på at gennemføre et personprofil- og testforløb.

Ministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Om departementet I departementet er vi ca. 200 engagerede og dygtige medarbejdere. Vores kerneopgaver er at betjene ministeren og at levere den strategiske ramme for ministeriets arbejde og sikre koordinering og styring af det samlede ministerområde. Vi arbejder sammen med et bredt felt af samarbejdspartnere inden for klima-, energi- og forsyningsområdet - både i og uden for ministeriet. To dage er sjældent ens, og vi møder hele tiden nye udfordringer. Vi stiller store krav til faglighed og ansvarlighed, men vores omgangsform er præget af en positiv og uformel tone. Vi har mange personaletilbud, der medvirker til at styrke det gode sociale arbejdsmiljø – både i og uden for arbejdstiden.

Similar Jobs

More Jobs

Studiementor søges snarest til DTU studerende

View

Studentermedhjælper til kommunikation og sociale medier hos Nat-Tech Kommunikation

View

Studiementor søges til CBS studerende

View

Struktureret AC generalist til styring af politiets største it-kontrakter

View

Juridiske contract managers til styring af politiets it-kontrakter

View

Er du fagligt skarp på revision og tilsyn, og er du stærk på samarbejde og relationsskabelse? så har vi brug for dig i Rigspolitiets Enhed for tilsyn og controlling

View

Uddannelsesplanlægger til erhvervsuddannelser

View

Koordinator og arkitekt til projekt i Rigspolitiets BI & ledelsesinformation

View

Fleksibel disponent til SOS Dansk Autohjælp i Køge

View

Folketingets Ombudsmand søger fagligt stærk chefkonsulent til økonomi og analyse

View

Genopslag - Konsulent til Region Midtjyllands DPO-funktion

View

Genopslag: Studenterprogrammør søges til udvikling af online kursus på DPU, WordPress og Typo3

View

Færdselsstyrelsen søger juridiske fuldmægtige til sagsbehandling

View

Akademisk medarbejder til at udvikle et ambitiøst kommunalt sundhedsvæsen i Københavns Kommune (barselsvikariat)

View

Studenterinstruktor til ”Græsk historieskrivning” ved Saxo-instituttet, Københavns Universitet

View

Akademisk medarbejder til det nære sundhedsvæsen i Københavns Kommune

View

Studentermedhjælper til administrativ understøttelse af undervisningsevaluering og udviklingsopgaver

View

QA/RA Manager/Specialist for CIMPAX

View

Data- og analysemedarbejdere der vil gøre en forskel på børne- og undervisningsområdet

View

Produktkoordinator til ITK, OS2-fællesskabet

View

Engageret stud.jur. med interesse for den grønne omstilling

View

Fuldmægtig til Klassifikationer og Inddata i Sundhedsdatastyrelsen

View

Studentermedhjælpere med interesse for international beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik

View

projektudvikler til bekæmpelse af ensomhed i Bornholms Regionskommune

View

Koordinerende sagsbehandler/arbejdsmarkedskonsulent til Unge & Uddannelse

View

Medarbejder til spildevandsopgaver i vand- og klimateamet i Roskilde Kommune

View

Studentermedhjælper til administrativ understøttelse af undervisningsevaluering og udviklingsopgaver

View

Studentermedhjælper med skarp pen og visuelt flair til Børn- og Ungeforvaltningen

View

Studiementor søges til CBS studerende

View

Projektmedarbejder til studiejob 13 timer om ugen pr. 1. september 2021

View

Helsingør Stift søger digitalt stærk studentermedhjælp

View

Studiementor søges snarest til ITU studerende

View

Studiementor søges snarest til DTU studerende

View

Student job: English speaking colleague to guide our customers in SkatePro

View

Studentermedhjælper til internationale opgaver i kontoret Jura og International i Social og Ældreministeriet

View

Studentermedhjælper til Clubhouse i Ungdomshuset - UngOdense

View

Studentermedhjælper indenfor kommunikation og digitale medier søges

View

Konsulent med Logistikspeciale

View

Læge med ansvar for innovation og sundhedsfaglig udvikling.

View

Rybners søger AC-medarbejder til det nyoprettede fællessekretariat - Det Grønne Sekretariat

View

Popular Job Categories