Afdelingssygeplejerske til Ortopædkirurgisk afsnit O 0661 Nordsjællands hospital Hillerød

Job Description

Title: Afdelingssygeplejerske til Ortopædkirurgisk afsnit O 0661 Nordsjællands hospital Hillerød

Company Name: Nordsjællands Hospital (Hillerød)

Vi søger en visionær, engageret og dynamisk afdelingssygeplejerske, der trives med en afvekslende og hektisk hverdag, med mange bolde i luften. Du står for værdibaseret ledelse og udøver kliniknær ledelse.

Udover den daglige drift brænder du for udvikling og du ønsker med afsæt i den eksisterende afdeling at være med på vejen frem mod Nyt Hospital Nordsjælland og de muligheder for nytænkning og udvikling der ligger i denne rejse. Du ser dig selv som aktiv tovholder og sparringspartner for plejepersonalet kompetenceudvikling i den allerede etablerede handleplan for afdelingens faglige udvikling.

Om Ortopædkirurgisk Afdeling

Samlet set består Ortopædkirurgisk Afdeling af ca. 250 medarbejdere fordelt på læger, plejepersonale, sekretærer, samt fysio og ergoterapeuter. Vi har 2 store sengeafsnit 1551 med 26 akutte senge og 0661 med 28 senge fordelt på 14 elektive og 14 akutte senge samt et elektivt 5 døgns afsnit 0152 med 14 senge. Desuden har vi et stort ambulatorium med fys- og ergoterapi. Vi har lavet subspecialisering af vores patientgrupper og patienterne bliver således visiteret til sengeafsnittene blandt andet ud fra diagnose. Vi yder 25000 sengedage og ser 44.000 ambulante patienter om året. Afdelingen afholder mono- og tværfaglige temadage årligt og har gode muligheder for uddannelse og udvikling.

Afsnit 0661 modtager både planlagte og akutte ortopædkirurgiske patienter. Den elektive ortopædkirurgi består af patienter som indlægges til hofte- og knæalloplastik. Den akutte del er traumepatienter med forskellige frakturer, der alle modtager behandling efter relevant ortopædkirurgiske regime. Vi arbejder efter Fast Track principper i behandling og pleje af patienten, afholder patientseminar og arbejder løbende på udvikling af vores patientforløb, som patienten kan tilgå via Emento – en app som giver patienterne overblik over deres indlæggelsesforløb. Sygeplejen er organiseret i teams med tildelt patientpleje. Vi vægter vidensdeling og faglig sparring i hverdagen blandt personalet højt. Vi ønsker stor patienttilfredshed og bestræber os på høj grad af synlighed af personalet ude hos patienterne med målsætningen at patienter og pårørende oplever at føle sig set og hørt samt at deres sygeplejefaglige behov imødekommes. Vi arbejder tværfagligt og har daglige morgenmøder, hvor afdelingens stuegang og patientforløb planlægges. Vi er uddannelsessted for sygepleje- og radiografstuderende samt social og sundhedsassistent- og redder elever.

På afsnittet vil du blive støttet op af en uddannelsesansvarlig sygeplejerske, som har medansvar for kompetenceudvikling af det uddannede personale, 1 sygeplejersker med specialistfunktion samt 2 kliniske vejledere som varetager uddannelsen af de sygeplejestuderende.

Som afdelingssygeplejerske kommer du til at indgå i et teamsamarbejde med den afsnitsansvarlige overlæge, tæt samarbejde med de 2 øvrige afdelingssygeplejersker samt den ledende oversygeplejerske og øvrige ledergruppe.

Vi søger en leder, som

 • leder med afsæt i værdier og er tydelig kulturbærer
 • har faglig og personlig gennemslagskraft og derigennem skaber troværdighed og respekt
 • har gode samarbejdsevner, situationsfornemmelse, empati og evne til at søge synergi og relationer på tværs
 • er motiverende og anerkendende med en dialogbaseret og involverende ledelsestilgang
 • er synlig i den kliniske drift og kan sikre sammenhængskraft på afsnittet og i afdelingen
 • har gode kommunikative evner, er informativ og tydelig i formuleringen af budskaber
 • arbejder struktureret, målrettet og resultatorienteret
 • bidrager til at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø.
Du får til gengæld:

 • En fagligt engageret personalegruppe med stor passion for specialet, der vægter godt arbejdsmiljø og socialt samvær højt.
 • En kompleks patientgruppe, der udfordrer og stiller krav til personalets faglighed og udvikling, da ønsket er at sikre det bedst mulige forløb for patient og dennes pårørende.
 • Et tæt samarbejde på tværs af sektorer for at sikre den bedst mulige udskrivelse og forebygge genindlæggelser.
 • En ledergruppe, som arbejder målrettet med teamsamarbejde, kvalitet, driftsmål og hvordan vi bedst kan understøtte hinanden og afdelingens resultater.
Løn og ansættelse

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2021 eller efter aftale. Vi holder ansættelsessamtaler torsdag 15/7. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning, CV mv. via annoncelink senest 09.07.2021 kl. 12.00.

Yderligere information

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos afdelingsledelsessekretær Julie la Cour tlf.: 48296911 eller mail: [email protected]

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Vivian Møller Hansen på tlf. 48 295909 eller mail: [email protected].

Similar Jobs

More Jobs

Vil du være med til at videreudvikle og styrke Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Horsens?

View

Afdelingslæge eller overlæge til rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

View

Specialeansvarlig obstetrisk overlæge med afsnitsledelse ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, OUH-Svendborg

View

Specialeansvarlig overlæge til Palliativt Team, Sygehus Sønderjylland

View

Overlæge til Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

View

Vil du være en del af vores lægefaglige team på Høreklinikken OUH?

View

Overlæge med funktion i Afsnit Neuro, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital

View

Afdelingssygeplejerske til endokrinologisk sengeafsnit søges med snarlig tiltrædelse

View

Afdelingssygeplejerske til endokrinologisk sengeafsnit søges med snarlig tiltrædelse

View

Læger til Patologi, Regionshospitalet Viborg

View

God ledelse foregår et sted mellem hjerne og hjerte…

View

Overlæge/afdelingslæge til Enhed for Tilsyn og rådgivning Øst

View

Overlæge ved Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet, Team 2

View

Afdelingssygeplejerske med daglig ledelse af Maniitsoq Sundhedscenter

View

Teamleder til kursus- og konferenceenhed

View

Sektionsleder til Akuttelefonen 1813

View

Overlæge til Distriktspsykiatrisk afsnit, Psykiatrisk Ambulatorium 2025 i Hillerød

View

Er du Bornholms Hospitals nye overlæge med speciale i kardiologi?

View

Er du Bornholms Hospitals nye overlæge med speciale i endokrinologi?

View

Afdelingslæge eller overlæge med speciale i enten gastroentrologi, reumatologi eller nefrologi

View

Teamleder til Mikrobiologisk laboratorium

View

Overlæge til Anæstesiologisk afdeling, Klinik ABK, Aalborg Universitetshospital

View

Overlæge til Dansk Center for Partikelterapi

View

Overlæge til Videncenter for Sårheling

View

Overlæge/afdelingslæge/UAO, Patologi, Regionshospitalet Randers

View

To overlæger/afdelingslæger til Afdeling for Patologi, Herlev og Gentofte Hospital

View

Vi søger en nytænkende ledende overlæge, der vil være med til at sætte en ny retning for vores medicinske specialer

View

Overlæge inden for infektionspædiatri og pædiatrisk immunologi søges til H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

View

Specialeansvarlig overlæge i lungemedicin

View

Overlæge inden for pædiatrisk endokrinologi og diabetes søges til H. C. Andersen Børne- og Ungehospital

View

Overlæge inden for pædiatrisk gastroenterologi, hepatologi og ernæring søges til H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

View

Overlæge/afdelingslæge - gynækologi

View

Dygtig afdelingssygeplejerske søges til intensivt sengeafsnit med 13 sengepladser.

View

Stilling som overlæge med mulighed for forskningstid på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

View

Gruppeleder til aftenvagten Hjemmeplejen Bispebjerg-Nørrebro

View

Overlæge eller afdelingslæge søges til Øjensygdomme, Aarhus Universitetshospital

View

Hjemmesygeplejen Bispebjerg-Nørrebro søger gruppeleder

View

Distriktsleder for hjemme- og sygeplejen i distrikt Øst i Favrskov Kommune

View

To ledere til laboratorierne ved Bio- og Kemiteknologi

View

Laboratoriechef/Embryolog/Bioanalytiker til Freya Fertility, fertilitetsklinik i Herning.

View

Popular Job Categories