Adjunkt/lektor med fokus på undervisning og praktikkoordinering for laborantstuderende

Job Description

Title: Adjunkt/lektor med fokus på undervisning og praktikkoordinering for laborantstuderende

Company Name: Københavns Professionshøjskole, Campus Sigurdsgade

Kunne du tænke dig at være med til at skabe og etablere praktikaftaler med både private virksomheder og statslige institutioner og kan du undervise indenfor det laboratorietekniske område? Har du lyst til at bidrage til stadig udvikling af praktikmuligheder og uddannelsen? Så kan vi tilbyde en spændende stilling som praktikkoordinator og underviser.

På laborantuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole (KP) søger vi en faglig stærk og engageret ny kollega, som brænder for at arbejde med studerende og for at give dem den bedste start i deres nye profession.

Du bliver en del af et stærkt og kompetent underviserteam med et stort engagement i at undervise fremtidens laboranter og professionsbachelorer i laboratorieteknologi.

Vi arbejder for at skabe den bedste undervisning gennem udvikling af uddannelserne og vil gøre en forskel i den praksis, som vi uddanner fagprofessionelle til og i samarbejde med.

Vi er desuden optaget af at etablere en kultur med fokus på at skabe en fælles tilgang til undervisning, hvor omdrejningspunktet er Københavns Professionshøjskoles strategiske retning ”Fælles om fremragende undervisning”.

Om jobbet
Stillingen vil være delt imellem rollen som praktikkoordinator og underviser. Dine primæropgaver som praktikkoordinator er:

 • Information til og vejledning af studerende om praktikpladssøgning
 • Opsøgende arbejde ift. at finde praktikpladser, som de studerende kan søge
 • Ansvarlig for afholdelse af karrieredag, hvor studerende og aftagere netværker
 • Ansvarlig for praktikworkshops, f.eks. med træning i at skrive jobansøgninger
 • Koordinering af tildeling af vejledere
 • Understøtte praktikpladsevaluering
 • Udarbejdelse af kompetencekatalog
 • Koordinering og administration af praktikaftaler mellem studerende, vejledere, praktiksteder og studieadministrationen.
Dine opgaver inden for undervisning på laborantuddannelsen og professionsbachelor i laboratorieteknologi:

 • Teori og øvelser inden for det laboratorietekniske område – det kan være eksempelvis kemi eller bioteknologi afhængig af din profil
 • Vejlede i projektskrivning
 • Gennemføre eksamener på forskellige niveauer
 • Bidrage til planlægning af uddannelsesforløb
 • aretage opgaver i relation til kvalitetssikring og udvikling af uddannelsens indhold.
Der vil desuden være mulighed for at undervise på vores professionsbacheloruddannelse i laboratorieteknologi.

I jobbet vil du indgå i samarbejde med dine kollegaer omkring praktik og undervisnings- og udviklingsopgaver på uddannelserne. Er du mindre erfaren inden for undervisning, bliver du koblet sammen med en erfaren underviser, som du kan sparre med. Vi har fokus på læring og læreprocesser og på, hvordan vi kan understøtte det didaktiske digitalt. Vi lægger vægt på, at vi som kolleger samarbejder i et professionelt underviserfællesskab og afprøver nye læringsmetoder, f.eks. peer-feedback.

Du får desuden også mulighed for at indgå i opgaver inden for tværprofessionel undervisning på tværs af instituttet samt i arbejde i tværgående arbejdsgrupper på professionshøjskolen.

Om dig
Vi forventer, at du har en relevant naturvidenskabelig kandidatuddannelse.

Herudover forestiller vi os følgende om den rigtige kandidat:

 • Et bredt kendskab til aftagerfeltet for laboranter.
 • Du må meget gerne have erfaring med at skabe kontakt til både private og statslige virksomheder omkring praktiksamarbejde.
 • Du har gode formidlingsevner samt kan undervise og vejlede studerende, både selvstændigt og i samarbejde med kollegaer.
 • Digitale didaktiske kompetencer vil klart være en stor fordel.
 • Du er nysgerrig på dine kollegaers undervisning og åben for at invitere kollegaer ind i dit undervisningsrum.
 • Du har erfaring med at facilitere workshops.
 • Du er fleksibel og har et godt humør.
Din arbejdsplads
Laborantuddannelsen hører, sammen med bioanalytiker- og radiografuddannelsen, til på Institut for Teknologiske Uddannelser, som er forankret på Det Sundhedsfaglige Fakultet, og indgår på tværs af hele Københavns Professionshøjskole i et spændende tværprofessionelt miljø.

Vi leverer praksisnær uddannelse og forskning til store dele af samfundet og har en ambition om at tilbyde studerende og kursister uddannelse af højeste kvalitet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som adjunkt/lektor med start hurtigst muligt. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Du bliver ansat efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1458 af 24. juni 2021 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i vores ambitiøse lektorkvalificeringsforløb.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. Bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020.

Arbejdspladsen er beliggende på Sigurdsgade 26, 2200 København N.

Vil du vide mere?
Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning.  Læs mere om visionen og ambitionen for Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk. Her kan du også læse mere om laborant- og laboratorieteknologiuddannelserne.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Louise Kristine Vigsnæs på mail [email protected] eller på tlf.: 5138 0322.

Interesseret?
Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest fredag den 29. oktober 2021.

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i bekendtgørelsen. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. Du kan læse herom på vores hjemmeside, hvor du også kan finde en vejledning til anmodningen.

Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 45 og 46.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Similar Jobs

More Jobs

Cphbusiness søger adjunkter og lektorer til undervisning indenfor Økonomi og Finans med fokus på finans- og erhvervsjura

View

Cphbusiness søger adjunkter og lektorer til undervisning indenfor Økonomi og Finans med fokus på Samfundsøkonomi og Erhvervsøkonomi

View

UCN act2learn Ledelse og Organisation søger underviser/konsulent med fokus på opgaver indenfor erhvervsskolesektoren og FGU

View

Akademisk underviser (Tandlæge)

View

Storvognskørelærer søges – fuldtid eller deltid

View

Underviser søges til VVS installatør-uddannelsen

View

Adjunkt/Lektor til undervisning i Enterprise IT

View

Underviser til malerfaget

View

Vil du være med til at uddanne fremtidens Bygningskonstruktører?

View

Underviser i tolkning til tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen

View

Engageret og fagligt stærk E-læringsunderviser til Center for Pædagogik

View

Kold College søger engageret underviser til Gartneruddannelsen

View

Professionshøjskolen UCN/Læreruddannelsen søger 1 timelærer til undervisning i undervisningsfaget dansk og undervisning af tosprogede elever

View

Underviser, datamatikeruddannelsen Skive

View

Underviser til mekanikeruddannelsen – personvogn

View

Vi søger en lærer til undervisning i planter!

View

Adjunktvikar til psykomotorikuddannelsen

View

EUC Nordvest søger underviser til matematik på Teknisk Gymnasium

View

Læringsassistenter søges til Lyngby Handelsskole

View

Adjunkt eller lektor med viden om skriftsprogsvanskeligheder

View

Timelærere til Diplomuddannelsen i Ledelse

View

Adjunkt/lektor med kemiteknologisk baggrund til laborantuddannelsen

View

Underviser til smedeuddannelserne – klejnsmed/svejser

View

Motionsunderviser søges til voksen/barn gymnastik

View

TECHCOLLEGE søger SPS-vejledere - gerne med undervisningskompetence

View

Adjunkt/lektor med konsulentopgaver

View

Underviser til el-uddannelsen

View

Adjunkt/lektor til undervisning i IT-fag

View

Underviser til el-uddannelsen

View

KEA søger undervisere til datamatikeruddannelsen

View

Matematik- og fysiklærer til elektrikeruddannelsen på TEC

View

Adjunkt/lektor til undervisning i pædagogens grundfaglighed

View

Matematiklærer til elektrikeruddannelsen på TEC

View

Adjunkt/lektor til e-handelsuddannelsen

View

Underviser til tømreruddannelsen

View

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole søger adjunkt til uddannelsen i Medieproduktion og Ledelse

View

Danmarks bedste underviser søges til Ejendomsserviceteknikeruddannelsen en del af Skolen for teknik

View

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole søger adjunkt til uddannelsen i TV- og Medietilrettelæggelse

View

Forskningsassistent - barselsvikariat

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen

View

Popular Job Categories