Adjunkt/lektor inden for socialt arbejde

Job Description

Title: Adjunkt/lektor inden for socialt arbejde

Company Name: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en adjunkt/lektor til undervisning inden for socialt arbejde. Der er tale om en fast 30-timers stilling med tiltrædelse snarest og seneste den 1. november 2021.

De primære opgaver er undervisning på og udvikling af Socialrådgiveruddannelsen i Vejle. Uddannelsen i Vejle er organiseret med et fast team på 12 undervisere, som i tæt samarbejde varetager undervisning på alle uddannelsens semestre. Socialrådgiveruddannelsen udbydes også i Odense og som net-baseret, hvorfor der må påregnes mødeaktivitet på Campus i Odense.

Ud over teamet i Vejle bliver du en del af faggruppen for socialt arbejde på Socialrådgiveruddannelsen sammen med kolleger i Odense. Faggruppen består af erfarne undervisere, og du indgår i et fagligt fællesskab med mulighed for gensidig kollegial sparring. Adjunkter vil tilmed indgå i et forløb under UCL, som retter sig mod at opnå lektorgodkendelse.

Stillingen omfatter derudover opgaver tilknyttet videreuddannelsen, ligesom der vil være mulighed for at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Undervisningen gennemføres som holdundervisning og vejledning af hold og studiegrupper fysisk og virtuelt. Vejledning ved opgave- og projektskrivning samt afholdelse af eksamen udgør også en del af stillingen

Kvalifikationer

Du er uddannet socialrådgiver kombineret med en master eller kandidatgrad, gerne inden for et af vidensområderne socialt arbejde, samfundsvidenskab, jura eller psykologi. Du har solid viden om og bred praktisk erfaring med socialt arbejde og projekter inden for enten myndigheds- og/eller udføredelen i socialt arbejde, gerne inden for Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik. Dette da du skal undervise på vores 2 beskæftigelsesmoduler.

Vi lægger derudover vægt på at du:

  • Pædagogisk og didaktisk erfaring med og interesse for undervisning
  • Har lyst til at være en del af et undervisningsmiljø med engagerede studerende og kolleger
  • Har gode IT kompetencer samt mod på og evne til at bringe disse i anvendelse i udviklingen af nye arbejds- og undervisningsmetoder
  • Kan arbejde selvstændigt og er god til at strukturere og prioritere
  • Fleksibel, robust og tåler en til tider hektisk og omskiftelig hverdag
  • Ser en styrke i det tværgående samarbejde

Om os

Socialrådgiveruddannelsen i UCL er organisatorisk placeret sammen med Lærer- og Pædagoguddannelsen i Området for Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser. Der er ca. 50 undervisere på uddannelsen heraf 12 i Vejle, hvor vi deler campus med sygeplejerskeuddannelsen.

Underviserne er en del af et tværfagligt team med socialrådgivere, psykologer, jurister og samfundsvidenskabelige adjunkter og lektorer, som har ansvar for udvikling og drift af uddannelsens moduler og semestre. Herudover er underviserne tilknyttet en faggruppe for at sikre progression af semestrenes læringsmål gennem uddannelsen. Ud over det interne tværfaglige miljø er der i UCL samarbejde på tværs af professionsuddannelserne.

Ansættelsen

Stillingen ønskes besat snarest eller senest den 1. november 2021. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.

Stillingen er omfattet af principperne om Ny Løn.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb jf. Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. Du kan læse herom på vores hjemmeside, hvor du også kan finde en vejledning til anmodningen.

Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. BEK nr. 673 af 13. maj 2020.

Ansøgning

Ansøgningen med relevante bilag uploades via www.ucl.dk/job, så den er os i hænde senest torsdag den 23. september 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt den 28. september 2021.

Yderligere information: www.ucl.dk. Ansøgere er herudover velkomne til at kontakte Adjunkt i socialt arbejde Mitja Hamburger, [email protected], tlf 2291 1949 eller Uddannelsesleder Line Dudal Lauridsen, [email protected], tlf. 5194 3899

Similar Jobs

More Jobs

Faglærer/kørelærer til chaufføruddannelsen

View

Adjunkt/lektor til Administrationsbacheloruddannelsen

View

Adjunkt/lektor inden for lærerens grundfaglighed

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Adjunkter, lektorer eller timelærere til pædagoguddannelsen på Campus Nordsjælland

View

Timelærere til ledelse hos UC SYD

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Timelærere til voksen– og erhvervspædagogik hos UC SYD

View

VIA Læreruddannelsen i Skive søger adjunkt/lektor med relevant kandidat-, master- eller Ph.d.-grad og med stor interesse for forskning og udvikling inden for det naturfagsdidaktiske område

View

Aarhus Maskinmesterskole søger undervisere

View

Skovskolen søger underviser i friluftsliv og naturformidling

View

Adjunkt/lektor med fokus på undervisning og praktikkoordinering for laborantstuderende

View

Instruktorater på Institut for Naturfagenes Didaktik, blok 3 og 4 2022

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Vejle

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen ved Auning til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser til ejendomsservicetekniker- og vagtuddannelserne

View

Adjunkt/lektor til undervisning og udvikling inden for IT

View

Inspirerende elektriker med mod på at blive underviser

View

VID detail søger en kompetent underviser med en stærk B2B-profil

View

AARHUS TECH søger både en underviser og en instruktør til data og kommunikationsuddannelsen

View

Undervisere til Digitale værktøjer og BIM på Bygningskonstruktøruddannelsen

View

Ingeniører med faglige kompetencer inden for tekniske installationer til undervisning

View

Underviser med fokus på kommunikation i byggebranchen

View

Underviser i kemi- og procesteknologi på videregående uddannelser

View

Undervisere til Bygningskonstruktøruddannelsen (dansk / engelsk) og Byggekoordinatoruddannelsen

View

Idrætsvidenskabelig underviser til Danmarks mest motiverede studerende

View

Underviser til træfagenes byggeuddannelse

View

Undervisere til sygeplejefaglig undervisning på sygeplejerskeuddannelsen

View

Timelærere til detailhandelsuddannelsen

View

AARHUS TECH søger en underviser til Struktøruddannelsen

View

AC-medarbejder til Ortopæd, Øre-Næse-Hals og Kæbekirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

View

Timelærer til læreruddannelsen – matematik

View

Underviser til Procesteknologuddannelsen

View

Informationsspecialist til uddannelsesbibliotek

View

Undervisere søges til ungdoms-aftenskole på AARHUS TECH - vil du være den rollemodel, der gør en forskel?

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Popular Job Categories