Adjunkt/lektor i engelsk

Job Description

Title: Adjunkt/lektor i engelsk

Company Name: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Vi søger en stærk engelsksproglig profil til Læreruddannelsen på Fyn

Du er en engageret og dygtig underviser. Du har erfaringer og viden om, at læreruddannelsen skal udvikle de studerendes lærerfaglige kompetencer inden for områderne engelsk sprog, sprogbrug, sprogtilegnelse, literacy og interkulturel kompetence. Du har fx en cand. mag i engelsk eller en ph.d. og er optaget af at vidensbasere uddannelsen med ny viden om sprogtilegnelse og interkulturel kompetence samt fagets fagdidaktiske positioner. Du har måske også qua din underviserprofil udviklet undervisermaterialer eller kan demonstrere at du kan indgå i analyse og dialog om didaktisering af undervisningsmaterialer. Eller du har måske via en forskeruddannelse publikationer bag dig, hvori du demonstrerer, at du selv producerer viden inden for det flersproglige felt, skolens fag og praksis.

Arbejdet består i

I hverdagen arbejder vi på læreruddannelsen målrettet på at sætte de studerende i stand til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i grundskolefagets kompetenceområder samt bidrage til at vores studerende kan gå videre i andre typer af studier. Dit bidrag vil være undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, der videreudvikler et fagligt felt inden for engelsk sprog og interkulturel kompetence på en måde, der kan løfte området på læreruddannelsen og i praksis og forskning.

Vores studerende er optagede af omverdenen og af, hvordan det interkulturelle er en styrke og forudsætning for deres videre arbejde med at være lærere for flersprogede elever i en global verden. Derfor har du en mangfoldig tilgang til elevers forskellige kulturelle og sproglige forudsætninger, ligesom du kan bidrage med kompetencer i forhold til også lærerstuderendes forskellige kulturelle forskelligheder.

På UCL har vi et stærkt samarbejde med professionshøjskoler og universiteter, og du vil blive en del af eksisterende faglige sammenhænge. Du vil indgå i samarbejdet på UCL i Odense med gode kolleger på læreruddannelsen, hvor vi er 67 undervisere og forskere. Vi forventer, at du har lyst og evne til at indgå i samarbejder med forskningsnetværk og fremmesprogsdidaktikere på uddannelsen og på nationalt niveau om udviklingen af det fremmedsproglige felt.

Dine formelle kompetencer:

  • Du har undervisningserfaring fra engelsk og eller flersproglighed på en professionshøjskole eller ungdomsuddannelse
  • Du har lyst til at sætte dig ind i vores uddannelsesopgaver, vores studerendes profil og præferencer
  • Du har en underviser eller evt. forskeruddannelse inden for engelskfagets sproglige, kommunikative og interkulturelle områder
  • Du har lyst til at bruge din viden og erfaring sammen med fremmedsprogsgruppen på Fyn og sammen med vores lærerstuderende, som er kernen i alle vores forsknings- og uddannelsesaktiviteter
  • Du har viden om skolen bredt set, dvs. hovedsageligt folkeskolen og ungdomsuddannelser, men også friskoler og efterskoler kan have haft din interesse
  • Du kan arbejde integrativt på en professionsuddannelse og har forståelse for, at uddannelse og skole er sammenhængende læringsarenaer for de lærerstuderende

Særligt for stillingen som lektor

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. Du kan læse herom på vores hjemmeside, hvor du også kan finde en vejledning til anmodningen.

Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling svarende til 37 timer i gennemsnit pr. uge.

Dit primære arbejdssted er Læreruddannelsen på Fyn, men evt. med mødevirksomhed på UCL’s øvrige adresser i Jelling, Vejle og Svendborg.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC) samt Bekendtgørelse nr. 1458 af 24. juni 2021 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb samt deltage i vores ambitiøse adjunktuddannelse.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. BEK nr. 673 af 13. maj 2020.

Har du en anden uddannelsesbaggrund ansættes du efter den pågældende overenskomst.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelses- og forskningsleder Lea Lund Larsen på [email protected] eller på 4097 5446.

Vi forventer at holde samtaler medio november. Til samtalen anvender vi en case.

Sådan søger du

Send din ansøgning via vores hjemmeside ucl.dk/job senest den 1. november 2021.

Similar Jobs

More Jobs

Faglærer/kørelærer til chaufføruddannelsen

View

Adjunkt/lektor til Administrationsbacheloruddannelsen

View

Adjunkt/lektor inden for lærerens grundfaglighed

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Adjunkter, lektorer eller timelærere til pædagoguddannelsen på Campus Nordsjælland

View

Timelærere til ledelse hos UC SYD

View

Adjunkt/lektor til Diplom i skat

View

Timelærere til voksen– og erhvervspædagogik hos UC SYD

View

VIA Læreruddannelsen i Skive søger adjunkt/lektor med relevant kandidat-, master- eller Ph.d.-grad og med stor interesse for forskning og udvikling inden for det naturfagsdidaktiske område

View

Aarhus Maskinmesterskole søger undervisere

View

Skovskolen søger underviser i friluftsliv og naturformidling

View

Adjunkt/lektor med fokus på undervisning og praktikkoordinering for laborantstuderende

View

Instruktorater på Institut for Naturfagenes Didaktik, blok 3 og 4 2022

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense

View

Underviser til automatikteknikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Vejle

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen ved Auning til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser søges til Skovskolen i Nødebo til skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

View

Underviser til ejendomsservicetekniker- og vagtuddannelserne

View

Adjunkt/lektor til undervisning og udvikling inden for IT

View

Inspirerende elektriker med mod på at blive underviser

View

VID detail søger en kompetent underviser med en stærk B2B-profil

View

AARHUS TECH søger både en underviser og en instruktør til data og kommunikationsuddannelsen

View

Undervisere til Digitale værktøjer og BIM på Bygningskonstruktøruddannelsen

View

Ingeniører med faglige kompetencer inden for tekniske installationer til undervisning

View

Underviser med fokus på kommunikation i byggebranchen

View

Underviser i kemi- og procesteknologi på videregående uddannelser

View

Undervisere til Bygningskonstruktøruddannelsen (dansk / engelsk) og Byggekoordinatoruddannelsen

View

Idrætsvidenskabelig underviser til Danmarks mest motiverede studerende

View

Underviser til træfagenes byggeuddannelse

View

Undervisere til sygeplejefaglig undervisning på sygeplejerskeuddannelsen

View

Timelærere til detailhandelsuddannelsen

View

AARHUS TECH søger en underviser til Struktøruddannelsen

View

AC-medarbejder til Ortopæd, Øre-Næse-Hals og Kæbekirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

View

Timelærer til læreruddannelsen – matematik

View

Underviser til Procesteknologuddannelsen

View

Informationsspecialist til uddannelsesbibliotek

View

Undervisere søges til ungdoms-aftenskole på AARHUS TECH - vil du være den rollemodel, der gør en forskel?

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Engagerede og praksisorienterede undervisere til pædagoguddannelsen – Campus Carlsberg

View

Popular Job Categories