Tværgående arbejde, pædagogisk og socialt arbejde Jobs

Uddannet pædagog til privat pasningsordning

View

Pædagogisk konsulent til erhvervsuddannelsesområdet i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

View

Ledelseskonsulent, Specialområdet Udviklingshæmning og ADHD

View

Inklusionsmedarbejder til Lystrup-Elsted Dagtilbud

View

Barselsvikariater til Fuglse Aktivitetshus - Center for Handicap

View

Pædagog til Forsorgs- og Samværstilbuddet Nordbyen 37 timer/ugen pr. 1.8.2021

View

Teamkoordinator til botilbuddet Lindevang

View

Professionskonsulent i BUPL MidtVestjylland

View

To erfarne og engagerede pædagogiske konsulenter til dagtilbudsområdet

View

SPS Rådgiver, proaktiv og positiv til innovativt nyt team. Skal du med på en spændende rejse? Midt/Nord Jyllland

View

Ressourcecenteret søger 2 medarbejdere med relevant faglig baggrund (genopslag)

View

Er du vores nye Tobaksforebygger og Rygestopvejleder på ungeområdet?

View

4 nye natmedarbejdere til natarbejde på tværs af forsorgstilbuddene Malmøgade og Nordbyen 32 timer/ugen pr. 1. september

View

UngiAarhus søger kursuskoordinator

View

Middelfart Kommune søger Teknisk Formidler til FabLab Middelfart

View

Socialrådgiver, pædagog, psykolog som terapeut i Familie & Netværk, UngeCentret

View

Middelfart Kommune søger Pædagogisk Konsulent

View

Socialtilsyn Hovedstaden søger en tilsynskonsulent inden for misbrug, psykiatri- og handicapområdet

View

Ringsted Kommune søger en medarbejder til indsatsen mod skolevægring

View

Tale-hørekonsulent til PPR Øst i Maribo

View

Pædagogisk konsulent og tovholder til fraværsteam i PPR Skanderborg

View

Pædagogisk konsulent til den internationale dimension

View

Vil du være del af en fantastisk arbejdsplads?

View

Langagerskolen søger pædagogisk vejleder til skolens konsulentteam

View

Tilbudsleder - Bostedet Birkevangen, Bramming

View

Familiekonsulent til Familieværkstedet på Ishøjgård

View

Projektmedarbejder og Støtte-kontakt person (§ 85)

View

Pædagogisk funderet afdelingsleder til Vallensbæk Ungdomsskole

View

Natur- og Miljøskoleleder - pædagogisk konsulent for naturfag og teknologi

View

4 nye natmedarbejdere til natarbejde på tværs af forsorgstilbuddene Malmøgade og Nordbyen 32 timer/ugen pr. 1. september

View

Coach

View

Pædagog til Forsorgs- og Samværstilbuddet Nordbyen 37 timer/ugen pr. 1.7.2021 eller snarest derefter

View

Konsulent med ansvar for at styrke almenområdet og de inkluderende læringsfællesskaber

View

Administrativ / pædagogisk konsulent i Skoleafdelingen

View

BORGERCENTER VEST - Supervisorer

View

Pædagogisk konsulent til Område Nørrebro/Bispebjerg

View

Familiekonsulent til Familiecentret

View

Ungetilsynsfører til Ungekriminalforsorgen i Kolding

View

Pædagogisk udviklingskonsulent

View

Ergoterapeut søges til Røde Kors Herberg for Kvinder

View