Tværgående arbejde, pædagogisk og socialt arbejde Jobs

Ungekonsulent i Middelfart Kommune

View

Pædagogisk konsulent for dagtilbudsledere søges til Furesø Kommune

View

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger læringskonsulent til erhvervsuddannelsesområdet

View

Erfaren pædagogisk konsulent til opgaver vedrørende folkeskolens prøver søges

View

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger en pædagogisk konsulent med viden om og erfaring med ordblindhed og specialundervisning for voksne til Kontor for Voksen- og Efteruddannelse.

View

Børne- og Ungdomsforvaltningen i Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave søger en ny sprogvejleder fra 1. november 2021

View

Familiekonsulent til Familieværkstedet på Ishøjgård

View

Barselsvikar for pædagogisk konsulent i dagtilbudsområdet

View

Pædagogisk konsulent med pædagogfaglig erfaring til Områdeforvaltningen Nørrebro/Bispebjerg i Københavns Kommune

View

Pædagogisk konsulent søges til det specialiserede voksenområde i Frederiksberg Kommune

View

Specialpædagogisk konsulent søges pr. 01.11.2021 til fast fuldtidsstilling ved Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

View

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger læringskonsulent til naturfagsområdet i Center for Udgående Kvalitetsarbejde (genopslag)

View

IT-pædagogisk konsulent - toårig projektstilling

View

Dagtilbudskonsulent til Staben for Skole og Dagtilbud

View

Barselsvikar for udviklingskonsulent i Sekretariatet Social og Sundhed

View

UCN Center For Undervisningsmidler søger pædagogisk konsulent til Teknologiforståelse

View

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger læringskonsulent til faget fransk i Center for Udgående Kvalitet (genopslag)

View

Langagerskolen søger to pædagogiske vejledere til skolens konsulentteam

View

Pædagogisk konsulent til skoleområdet - PPR

View

Vi søger dig som pædagog til Møllevejens dagbehandlingsskole

View

Pædagogiske vejledere med alsidige kompetencer til PPR

View

AKT konsulent, der brænder for at skabe inkluderende læringsfællesskaber i folkeskolen

View

Standard

View

Pædagogisk IT-konsulent

View

Socialtilsyn Hovedstaden søger tilsynskonsulenter til børne- og unge området

View

Ungeindsatsen søger behandler til vores Rusmiddelsindsats

View

Støtte og mentor profil søges til EUC Sjællands SPS-team

View

Pædagogisk konsulent til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

View

Psykologgruppen i CBF søger ny kollega

View

Konsulent til Pædagogisk praksis og læring, Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune

View

Genopslag: Tilsynskonsulent til dagtilbudsområdet

View

Konsulent til ensomhedsforebyggende indsats, Seniorhuset

View

Erfarne konsulenter, der kan understøtte udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagtilbud

View

EUC Nordvest søger konsulent til Kursuscentret.nu

View

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger læringskonsulent til faget madkundskab i Center for Udgående Kvalitet

View

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger læringskonsulent til naturfagsområdet i Center for Udgående Kvalitet

View

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger læringskonsulent til faget fransk i Center for Udgående Kvalitet

View

Pædagogisk konsulent til Børnefagligt Udviklingscenter

View

Pædagogisk konsulent til Dagtilbudsafdelingen i Køge Kommune

View

Pædagogisk IT-konsulent

View