Tværgående arbejde, pædagogisk og socialt arbejde Jobs

Pædagogisk konsulent med høj faglighed til Børne- og Ungdomsforvaltningen i Område Brønshøj/Vanløse

View

Læringskonsulent I Center for Læring

View

Virksomhedskonsulent til uddannelsesområderne veterinærsygeplejerske og dyrepasser

View

Sundhedskonsulent med pædagogisk psykologisk uddannelse til Sundhedscenter Skive

View

Specialpædagogisk konsulent søges til Bülowsvej -for Børn og Familier

View

Læringkonsulent I Center for Læring

View

Dagtilbudskonsulent til Staben for Skole og Dagtilbud

View

Støtteperson

View

Vores nye konsulent på dagtilbud - er det dig?

View

Pædagogisk konsulent til Børne- og Ungdomsforvaltningen i Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

View

Kultur- og kontaktsted Kragelund søger en socialfaglig medarbejder

View

Børnesagkyndig til Visitation og Forældreansvar i Aabenraa

View

Pædagogisk konsulent til Dagtilbudsafdelingen

View

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger læringskonsulent til faget musik i Center for Udgående Kvalitetsarbejde.

View

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger to læringskonsulenter til erhvervsuddannelsesområdet

View

Pædagogisk sportsmedarbejder til Café Oasen

View

Synskonsulenter til Kommunikationscentret i Hillerød

View

PPR i Aarhus Kommune søger pædagogisk fagkonsulent

View

To konsulenter til VISS

View

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger en projektmedarbejder med indsigt i co-teaching og mellemformer samt erfaring fra kommunale implementeringsopgaver til et-årig ansættelse

View

Ambitiøs og innovativ pædagogisk og it-didaktisk konsulent til Future Classroom Lab, Center for Undervisningsmidler

View

Vores nye konsulent på dagtilbud - er det dig?

View

Specialpædagogisk konsulent søges til PPR Roskilde

View

Pædagogisk vejleder til skole- og fritidsområdet

View

Pædagogisk dagplejekonsulent i Center for Dagtilbud og Skoler

View

Pædagogisk uddannet personale søges til Bostedet Kildehaven

View

Pædagogisk personale til Dagtilbuddet Kildehaven Gården

View

Erfaren pædagogisk konsulent til PPR

View

Pædagogisk konsulent

View

GENOPSLAG Pædagogisk konsulent til dagtilbudsområdet

View

Foreningen til fremme af praksislæring søger ny konsulent

View

Familiekonsulent til Hamarhus i Viborg

View

2 fraværskonsulenter søges til Familiehuset i Herlev

View

Dagplejekonsulent søges pr. 1. februar 2022 til fast stilling på 32 timer

View

Pædagogisk konsulent til Pædagogisk læringscenter

View

Erfarne medarbejdere til nyt team, der skal understøtte det kommunale tilsyn med dagtilbud

View

3 Pædagogiske konsulenter til Pædagogisk Konsulentteam i Børn, Unge og Kultur

View

Pædagogisk tilsynskonsulent ved Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse

View

Projektansættelse som praksiskonsulent søges til dagtilbud

View

Pædagogisk konsulent til dagtilbudsområdet i Fagcenteret for Læring & Trivsel

View