Militært arbejde Jobs

Rådighedsstillinger – Oversergenter til JMTO Reserve

View

ESBERN SNARE søger en maskingast til den tekniske division ombord

View

IT Supporter til NATO CIS- enhed - i Haderslev

View

Messegast til Fregatten PETER WILLEMOES.

View

Sergent til søværnets dykkertjeneste (SDT)

View

Næstkommanderende (KP) for Advanced Search-gruppe ved Explosive Ordnance Disposal- og Searchkompagniet

View

Forsyningsbefalingsmand til ST 1 ISRBTN ved Efterretningsregimentet

View

Materielkapacitets-koordinator/teamleder i Beredskabsstyrelsen, Nationalt Beredskab

View

Materielkapacitets-koordinator/teamleder i Beredskabsstyrelsen, Nationalt Beredskab

View

Udstatering: Udfordrende og spændende Efterretnings- og Stabssofficersstilling, ved NATO Alliance Ground Surveillance Force, Sigonella, Italien (genopslag)

View

Kommunikationsgast til søværnets inspektionsskibe

View

Udstationering: Dansk repræsentant for reprogrammering af operativ software i det internationale F-35 kampflyprogram

View

Gruppefører/bjærgningskommandør til bjærgningssektionen (BJSEK) ved Jydske Dragonregiments Panserbataljon

View

Vagtkommandør til fast vagtstyrke ved Jydske Dragonregiment

View

Master i Militære Studier samt Operations og Føringsuddannelsen – forskningsbaseret videreuddannelse

View

Geværskytte 1 i 3 Deling ved 4/II/JDR

View

Specialoperationskommandoen udbyder stabskursus i USA

View

Stabskursus i England for Hæren i 2022/23

View

Udenlandsk stabskursus i Søværnet

View

Værnsfælles stabskursus i Tyskland

View

Underafdelingschef for Flyvevåbnets Basisuddannelse

View

Lærer i efterretningstjeneste (ISR) på Føringskursus, Forsvarsakademiet

View

Forsyningshjælper til UMAK ved Efterretningsregimentet

View

Chef for 3. Vedligeholdelseskompagni/1. Logistikbataljon

View

Instruktør til undervisning i Anti Submarine Warfare på Seahawk ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

View

Oversergent til CBRN og Sanitets elementet ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (genopslag)

View

Faglærer til undervisning i Anti Submarine Warfare på Seahawk ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

View

Klasse- og taktiklærer ved føringskursuselementet, Center for Landmilitære Operationer / FAK

View

Forsyningshjælper (korporal) til 2 HBU kompagni ved 2. Logistikbataljon

View

Elektronikmekaniker ved Air Control Wing, Roskilde

View

Oversergenter (NK/DEL) til 6. HBUKMP i 2. EODBTN ved Ingeniørregimentet. (Genopslag)

View

Konstabler til 2. Lette Infanterikompagni

View

Kontorhjælper til Garnisonsstøtteelementet ved Danske Artilleriregiment

View

IT-PROJEKTLEDER TIL FORSVARSMINISTERIETS KONCERN IT

View

IT-PROJEKTLEDER TIL FORSVARSMINISTERIETS KONCERN IT

View

Leder og driftsplanlægger ved Air Control Wing på Flyvestation Karup

View

Proces Driver - ”Product Owner” til Robotics Operational Center i Forsvarsministeriets Koncern-IT

View

Proces Driver - ”Product Owner” til Robotics Operational Center i Forsvarsministeriets Koncern-IT

View

Marinekonstabel til Søværnets Tamburkorps – instrument Euphonium / Baryton / Basun - GENOPSLAG

View

Erfaren koordinator til koordinations- og styringsopgaver

View