Militært arbejde Jobs

Detachementsfører til 2. Militærpolitikompagni

View

Chef for Personel- & Administrationssektionen ved Militærpolitiet

View

Elektronikfagtekniker til 1. Panserinfanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde

View

Forsyningsbefalingsmand til 2. Mekaniserede Infanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde

View

Taktisk kommunikationsbefalingsmand til 1. Panserinfanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde

View

Taktisk kommunikationsbefalingsmand til Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde

View

Ambitiøs sagsbehandler til Sekretariatssektionen ved Forsvarskommandoen i København

View

Elementsleder i Hærkommandoens Uddannelsessektion, G7

View

Næstkommanderende / deling til Uddannelseskompagniet ved Føringsstøtteregimentet

View

IT Supporter og instruktør til Verifikation og Validering af CIS-kapaciteter

View

Mekaniker til Garnisonsværksted Vordingborg ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (Genopslag)

View

Sektionsfører/Forsyningsbefalingsmand til 1/I/GHR

View

Holdfører og kursusleder for Forsvarets Cyberværnepligt (Genopslag)

View

Signalmand til mekaniseret infanterideling ved 2. Mekaniseret Infanterikompagni (genopslag)

View

PMV-kører eller -skytte til mekaniseret infanterideling ved 2. Mekaniseret Infanterikompagni (genopslag)

View

Geværskytte til mekaniseret infanterideling ved 2. Mekaniseret Infanterikompagni (genopslag)

View

Souschef til Adjudantursektionen i Forsvarskommandoens ledelsessekretariat i København

View

Strategisk udvikler og koordinator til Adjudantursektionen i Forsvarskommandoens ledelsessekretariat i København

View

Delingsfører til 2. kompagni ved II Uddannelsesbataljonen, Den Kongelige Livgarde (genopslag)

View

Leder af transportelementet i S7 sektionen ved 1. Logistikbataljon

View

Chef for 4. Transportkompagni ved 1. Logistikbataljon

View

Batterihjælper (KP) til 1. Batteri ved 1. Artilleriafdeling

View

Rådighedsstillinger – Sergent af reserven ved Fighter Wing Skrydstrup

View

Rådighedsstillinger - Seniorsergenter til reserven ved Slesvigske Fodregiment

View

Rådighedsstillinger - Kaptajner til reserven ved Slesvigske Fodregiment

View

Information System Security Officer til F-35 sikkerhedsorganisation

View

Operations- og uddannelsesofficer ved G7 stab 2. Brigade

View

Oversergent til Rekrutteringscenter Slagelse (genopslag)

View

Leder koordinationselementet ved Helicopter Wing CAMO

View

Forbindelsesofficer til United States Joint Staff

View

Kompagnihjælper/PIR5-kører til 1/I/GHR

View

Chef for Efterretningssektionen ved Air Control Wing, Karup (Genopslag)

View

Kompagnihjælper/PMVKMD (KP) til 1/I/GHR

View

Næstkommanderende til SUN-værkstedet ved Vedligeholdelsesområde Karup under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

View

Infanterikampkøretøjskommandør til 1. Panserinfanterikompagni

View

Udstationering til Cyber Security Section ved NATO Communications and Information Agency

View

Taktisk kommunikationsbefalingsmand til 1/I/GHR

View

Næstkommanderende til Human Interaction Kompagniet i 2 Military Intelligence Bataljon.

View

Uddannelsesbefalingsmand og faglærer til uddannelsessektionen ved stab 2. Brigade

View

Chef for trænings- og uddannelseseskadrille ved Operation Support Wing (Genopslag)

View