Kontor- og sekretærarbejde Jobs

Bookingmedarbejder søges til Skrøbelev Gods i Rudkøbing.

View

Struktureret og fleksibel dagsordenssekretær til Regionssekretariatet

View

Kontorfuldmægtig til Boligkontoret

View

Kontormedhjælper 30 timer/uge

View

Stilling som administrativ medarbejder med IT- og digitaliseringsopgaver

View

Skemalægger for medicinske læger til Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

View

Kontorassistent til nyoprettet stilling som webredaktør i Kommunikation på Hospitalsenhed Midt

View

Administrativ nøglemedarbejder til overenskomstkon-toret

View

Sekretær til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Odense

View

Administrativ Blæksprutte

View

Kontorfunktionær (HK) med bred studieadministrativ baggrund

View

Vejleder til Aktivcentret

View

Tjenestetidsmedarbejder - 25 timer ugentligt – til Udlændingeinstitution Ellebæk og Sjælsmark, Kriminalforsorgen Hovedstaden

View

Eventually søger energisk og proaktiv Office Assistant til nyoprettet stilling

View

Tjenestetidsmedarbejder - 25 timer ugentligt – til Udlændingeinstitution Ellebæk og Sjælsmark, Kriminalforsorgen Hovedstaden

View

Kontorassistent til Teknisk afsnit

View

Administrativ medarbejder til Assens Musikskole

View

Sekretær til administration af AMU-kursusaktiviteter

View

To ledelseskonsulenter til sekretariat på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser

View

Central administrativ medarbejder til nyoprettet stilling i Hedeland Naturpark

View

Administrativ medarbejder til Hanebjerg Skole

View

Vagtplanlægger til Haandværkerforeningens Plejehjem

View

STUDENTER MEDARBEJDER TIL FOREFALDENDE ARBEJDE / BLÆKSPRUTTE

View

Barselsvikar til elevadministration i Borgmesterforvaltningen

View

Administrativ medarbejder til BAT

View

Studieadministrationen på AARHUS TECH søger studieadministrativ medarbejder med fokus på udvikling og digitalisering

View

Administrative medarbejdere til Codan Forsikring

View

Projektsekretær

View

Administrative medarbejdere til Sydøstjyllands Politi, vikarstillinger

View

Sekretariatsmedarbejder

View

IT-sikkerhedsarkitekt (genopslag)

View

En sjælden opslået stilling som administrativ stabsmedarbejder til Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme, Hospitalsenhed Midt, Viborg

View

Sekretær (kontorfunktionær) for sundhedsministeren

View

Studiesekretær til studieadministrationen på Billedkunstskolerne

View

Administrativ Medarbejder

View

Medborgerhuset søger administrativ medarbejder med koordinerende funktioner

View

Kontorfunktionær til sagsbehandling af sundhedspersoners tilknytning og uddan-nelsessager

View

Administrativ medarbejder med flair for kundeservice

View

Er du 100-meter-mester i kundeservice?

View

Sekretær til Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

View