Forskning og universitetsundervisning, samfundsvidenskab Jobs

One or more professorships in Sociology

View

2.5-year postdoc with focus on media exposure, misinformation, and public opinion, Department of Political Science, Aarhus BSS, Aarhus University

View

Akademisk medarbejder med interesse for beskæftigelsesområdet og erfaring med politisk betjening søges til Sociale Forhold og Beskæftigelse

View

PhD scholarship in the project 'The phenomenology of Face Blindness'

View

Bioinformaticians with expertise and interest in microbial surveillance

View

Associate Professorship in Political Management and Governance

View

Videnskabelig assistent - Kan du komme ud over rampen med viden om ledelse?

View

Post doc positions in (computational) social science, law, and economics in new interdisciplinary Centre

View

Ekstern lektor i offentlig ledelse, styring og strategi

View

PhD positions in social science, law, economics and computer science in new interdisciplinary Centre

View

Videnskabelig Assistent til nyt Center

View

Adfærdsanalytiker med stærke kompetencer inden for kvantitativ analyse til Forbrugerpolitisk Center

View

Studielektor i Pædagogik og Uddannelsesstudier på Roskilde Universitet

View

Generalist til stabsbetjening på områderne Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice

View

Københavns Kommune søger projektledere til områdefornyelsen ved Skjolds Plads på Ydre Nørrebro

View

Akademisk medarbejder til Ungecentret Kalkværksvej, Unge Job og Uddannelse, Aarhus Kommune

View

Museum Sydøstdanmark og Københavns Universitet søger kandidat til 3-årigt ph.d.-studie til udvikling af feltet ”Anvendt Arkæologi”.

View

Undervisningsassistent i revision

View

Doktorgradsstipendiat i helseetikk

View

Ekstern lektor i erhvervsret

View

Statens Serum Institut is looking for a Research Scientist for the Clinical Metabolomics Group at the Department of Congenital Disorders

View

Ph.d.-stipendiat i grundlæggende formueret

View

Stærke styringsprofiler til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet

View

Statens Serum Institut are looking for a PhD Fellow in malaria immunology

View

Eksterne lektorer til vejledning indenfor finansiering og regnskab

View

Ekstern lektor i musikfagets didaktik

View

Ekstern lektor til undervisning og vejledning på HD 1.del

View

Ekstern lektor i Transfer Pricing

View

Ekstern lektor i Skatteret

View

Associate Professor or Professor in Leadership

View

A number of vacant Ph.D. fellowships at the Department of Law, University of Southern Denmark

View

Associate Professor in International Politics

View

CBS, Copenhagen Business School, søger eksamenstilsynsvagter – deltidsbeskæftigelse for den aktive senior

View

External Lecturer in the International Politics Section

View

Professor in Strategic Organization Design

View

Instruktorer til Forvaltningsret

View

Postdocs for a new research focus at the Department of Law, University of Southern Denmark

View

Undervisningsassistent i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

View

Ph.d. i Bosætning og strategisk landdistriktsudvikling

View

Naturstyrelsens HR-team søger en analytisk stærk lønsumsansvarlig (HR-generalist)

View