Fagforeningsarbejde Jobs

Niels Brock søger Praktikkonsulent til elevpladsindsats

View

Generalist til arbejdsmarkedsforhold og forandringsledelse

View

Til Målinger, Analyse og Ledelsesinformation søges en rapporteringskonsulent, med base i Herning

View

Arbejdsmarkedskonsulent for forsikrede ledige

View

Forretningsorienterede digitaliseringskonsulenter til Digitaliserings- og Porteføljekontor i Skattestyrelsen

View

Management konsulent til Analyseteam i PET med fokus på modernisering og optimer

View

Faglig konsulent

View

Aktivcentrene søger 2 aktivitetsmedarbejdere

View

Økonomisk/administrativ konsulent til Kirstinebjerg Distriktet Dagtilbud

View

Faglig sekretær på 37 timer søges til Landsforeningen For Socialpædagoger, LFS

View

Aktivitetsmedarbejder til Socialpsykiatrien

View

BUPL Sydjylland søger stærk konsulent med skarpt øje for den pædagogiske profession

View

3F Skive-Egnen søger faglig medarbejder

View

Skolefraværskonsulent i Rudersdal Kommune til nyoprettet stilling

View

Aktivitetsmedarbejdere til plejehjemmet Lergården

View

Senior IT-systemkonsulent til visionært konsulenthus

View

Faglig konsulent

View

Spændende og alsidig stilling i PPR

View

Broager Plejecenter søger en mentor og aktivitetsmedarbejder

View

Faglig sagsbehandler

View

Vi søger en aktivitetsmedarbejder til Altiden Ekkos botilbud Søndersø på Nordfyn

View

Aktivitetsmedarbejder til Aktiv Aabenraa

View

Børnekulturkonsulent til Gentofte Kommune

View

Planteavlskonsulent - grønsager på friland

View

Medarbejder til udvikling og tværgående arbejde med bæredygtighed

View

Økonomikonsulent til Børn og Unge-området

View

3F Frederiksborg søger faglig medarbejder

View

Tovholder til projekt

View

Seniorkonsulent til Fravær og Trivsel

View

Demenskonsulent 32-35 timer pr. uge til Visitations og demensenheden.

View

CareCompagniet søger lige nu en socialfaglig koordinator til deltidsstiling

View

Faglig leder for gruppeordningen for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Skovbrynet Skole

View

Medlemsrådgivere til faglig front HK Østjylland

View

Aktivitetsmedarbejder til Paletten

View

Faglig konsulent til styrkelse og udvikling af implementering, undervisning og kunderettede indsats

View

Aktivitetsmedarbejder til aftenvagt

View

Forhandlingskonsulent til Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

View

Dagtilbuddet på Lillevang søger en aktivitetsmedarbejder.

View

Medarbejder til vejtilsyn og gravetilladelser

View

Aktivitetsmedarbejder til Rise Parken

View